Deklaracja dostępności

Muzeum Okręgowe w Tarnowie wierzy, iż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by było ono w pełni gotowe do przyjęcia każdej osoby, która zechce odwiedzić nasze Oddziały. Jednocześnie instytucja zobowiązuje się przystosować swoją stronę internetową dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.06.2020 r.

Strona internetowa www.muzeum.tarnow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Ostatnia samoocena dostępności strony została dokonana przy użyciu strony wave.webaim.org w dniu 31.08.2020 r.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość wyboru kontrastu (do wyboru osiem kolorów),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Chmielnik, adres mail: e.kubon@muzeum.tarnow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 14 6212149 wew. 353.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Okręgowego w Tarnowie przy Rynku 3 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. przestrzeń komunikacyjna na parterze wolna od barier poziomych i pionowych, na wszystkich piętrach bariery w postaci dwóch stopni niwelowane przez zastosowanie szyn na dla wózków,
  2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń: rampy podjazdowe, winda z przyciskami opisanymi w języku Brajle’a z wyłączeniem przestrzeni wystawienniczych w piwnicach,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób głosowy (obsługa portierni),
  4. zapewnienie wstępu do budynku osobie z psem asystującym,
  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).
Kontakt do koordynatorki dostępności

Kinga Smółka, k.smolka@muzeumt.tarnow.pl

tel. 669 780 703, 14 692 9000

Więcej informacji na temat dostępności Muzeum Okręgowego w Tarnowie: muzeum.tarnow.pl/dostepnosc-w-muzeum

 Pracujemy nad pełnym dostosowaniem strony, w tym uzupełnieniem alternatywnych tekstów (audiodeskrypcji) do materiałów graficznych, publikowanych przed 2020 r. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: k.smolka@muzeum.tarnow.pl