Zamek w Dębnie to jedyny na terenie Małopolski zachowany zabytek architektury możnowładczej – rezydencjonalnej. Wzniesiony został w końcu XV wieku w miejscu wcześniejszych założeń z XIII i XIV wieku. Fundatorem był Jakub Dębiński herbu Odrowąż, Kasztelan Krakowski, Kanclerz Wielki Koronny. Jako jedyna zachowana siedziba możnowładcza z roku 1480 zadziwia nowatorstwem na tle ówczesnej nowożytnej architektury świeckiej. Posiada znakomicie zachowany zespół elementów kamieniarskiego wystroju architektonicznego (portale, obramienia okien, wystrój wykuszy). Na całość założenia składają się 4 budynki skupione wokół trapezoidalnego dziedzińca, nakryte czterospadowymi dachami.

Wirtualne zwiedzanie zamku dostępne jest na stronie dziedzictwo.kulturadebno.pl.