Zamek w Dębnie to jedyny na terenie Małopolski zachowany zabytek architektury możnowładczej – rezydencjonalnej. Wzniesiony został w końcu XV wieku w miejscu wcześniejszych założeń z XIII i XIV wieku. Fundatorem był Jakub Dębiński herbu Odrowąż, Kasztelan Krakowski, Kanclerz Wielki Koronny. Jako jedyna zachowana siedziba możnowładcza z roku 1480 zadziwia nowatorstwem na tle ówczesnej nowożytnej architektury świeckiej. Posiada znakomicie zachowany zespół elementów kamieniarskiego wystroju architektonicznego (portale, obramienia okien, wystrój wykuszy). Na całość założenia składają się 4 budynki skupione wokół trapezoidalnego dziedzińca, nakryte czterospadowymi dachami.

Wirtualne zwiedzanie zamku dostępne jest na stronie dziedzictwo.kulturadebno.pl.


Regulamin wynajęcia miejsca na stanowiska handlowe podczas imprezy plenerowej Międzynarodowy Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny”