Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: koncerz | PJM

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: kopia | PJM

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: napierśnik | PJM

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: skrzydła | PJM

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: szabla | PJM

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: szyszak | PJM

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: portret Romana Federowicza Sanguszko | PJM

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: portret Heleny Sanguszkowej | PJM

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: kielich 12 miesięcy | PJM

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej – eksponaty: kielich w kształcie fletu | PJM