Dom F. Curyłowej – przed wejściem jest ścieżka wysypana kamykami. Dom jest drewniany, obity deskami, pomalowanymi na kolor żółty. W jego dłuższej elewacji zwróconej do podwórza jest wejście do budynku z 2 stopniami i wysokim progiem, ok. 10 cm. Wejście prowadzi do korytarza.

Dom Łączyńskiej – przed wejściem ścieżka wysypana kamykami. Budynek jest drewniany, pobielony na kolor niebieski, na nim typowe zalipiańskie wzory. Wejście do domu w centralnej części elewacji głównej z jednym stopniem. Otwór drzwiowy niski, ok. 156 cm. Wchodząc należy uważać na głowę. Próg ok. 5 cm. Po przekroczeniu progu znajdujemy się w sieni.

Budynek dawnej stajni – obecnie recepcja. Przed budynkiem ścieżka wysypana kamykami. Na dłuższym boku, zwróconym do podwórza, dwoje drzwi. Z lewej strony wejście do kasy biletowej. Drzwi po prawej stronie prowadzą bezpośrednio do toalety. Przed drzwiami szerokie, niskie stopnie, za nimi progi.

Dom Biedniacki – przed wejściem jest ścieżka wysypana kamykami. Dom jest drewniany pobielony na niebiesko, na elewacji widoczne zalipiańskie wzory. W elewacji głównej dwoje drzwi. Te po prawej stronie prowadzą do sieni z której wchodzimy do izby mieszkalnej. Drzwi w elewacji głównej w jej lewym końcu prowadzą do kumory. Otwory drzwiowe niskie, ok. 140 cm. W nich wysokie progi na ok. 18 cm.