Muzeum Ziemi Tarnowskiej
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Muzeum wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod numerem RIK 14/99
Muzeum wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/72/02
Adres: Rynek 3, 33-100 Tarnów
NIP: 873-000-76-51
REGON: 850012309
nr konta: Bank PEKAO S.A. O/Tarnów
96 1240 1910 1111 0000 0898 4744