Oferta edukacyjna RCEoP:

Nasze pułki!

Zajęcia poświęcone szlakom bojowym 16 Pułku Piechoty i 5 Pułku Strzelców Konnych oraz zmaganiom zbrojnym żołnierzy polskich podczas wojny obronnej 1939 roku. W ramach spotkania pod kierownictwem przewodnika uczniowie zapoznają się z częścią ekspozycji dotyczącą omawianego tematu oraz rozwiążą rebusy krzyżówki i zagadki.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 12 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 8 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

 


Wojenna odyseja żołnierzy z naszego regionu

Celem zajęć jest przedstawienie losów czterech wybranych tarnowskich żołnierzy (płk. Adama Boryczki, gen. bryg. Zdzisława Baszaka, gen. bryg. Zygmunta Odrowąża Zawadzkiego i płk. Jerzego Pertkiewicza) i ich bojowej drogi podczas II wojny światowej na tle losów Wojska Polskiego w tym okresie. Ekspozycja będzie nie tylko źródłem wiedzy, ale także terenem zwiadu: wspólnie z prowadzącym poćwiczą umiejętność czytania mapy i zbierania danych podczas gry „W ślad za symbolem”. Uczestnicy poznają życiorysy wymienionych bohaterów, a następnie spróbują na mapach samodzielnie odszukać miejsca wybranych bitew II wojny światowej i połączyć je z odpowiednimi etapami działań tych żołnierzy na podstawie ich biogramów.Uzbrojeni w wiedzę samodzielnie wypełnią karty pracy, będące formą rekapitulacji wiedzy wyniesionej z zajęć.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 12 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 10 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

„Choć na tygrysy mamy visy…”

Zajęcia omawiające taktykę, codzienną rzeczywistość oraz najpopularniejsze i najbardziej ikoniczne modele broni, zarówno rodzimej jak i zagranicznej, jakie były używane przez polskich żołnierzy i partyzantów w okresie II wojny światowej. Dla kontrastu zostanie przedstawione wyposażenie armii niemieckiej i sowieckiej.

Część teoretyczna będzie prowadzona w oparciu o przykłady broni z czasów II wojny światowej znajdujące się na ekspozycji, zaś w części praktycznej uczestnikom zostaną zaprezentowane i omówione wybrane części umundurowania polowego (także pustynnego) wz.2010 i wyposażenia współczesnego żołnierza Wojska Polskiego.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 12 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 8 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

„Tam twój dom, gdzie serce twoje!”

Lekcja obrazująca fenomen Podziemnego Państwa Polskiego i Rządu na Uchodźstwie, sytuację społeczeństwa polskiego podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, próby utrzymania polskości i państwowości, zmagania narodu z okupantami. Uczestnicy dowiedzą się, jakie formy przybierał sabotaż i konspiracja oraz jakie były założenia „Akcji N”, a następnie sami spróbuczerona podkładka z mieekniej pianki. w górnym rogu niebieska litera P z kotwicą.ją zaprojektować graficzne ulotki propagandowe, wczuwając się w ówczesne wojenne czasy. Dodatkowo każdy z uczniów będzie mógł wykonać podkładkę pod myszkę komputerową, tematycznie związaną z omawianymi zagadnieniami.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 12 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 10 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

„Polak mały i… duży”

Zajęcia muzealne, których celem jest zgłębienie wiedzy o symbolach Polski wśród małych dzieci oraz propagowanie postaw patriotycznych. Spotkanie rozpocznie

biało czerwone serce. Na żółtym tle w kształcie serca przyklejone cylindryczne koraliki. Tworzą one biało-czerwoną flagę.

się wspólną zabawą prowadzącego i uczestników w grę “Polska to my”, a następnie dzieci będą mogły wziąć udział w szeregu ćwiczeń (muzycznych, manualnych i pamięciowych). Na zakończenie uczestnicy wykonają indywidualnie serca w polskich barwach narodowych z koralików PYSSLI.. Prace zabiorą ze sobą na pamiątkę.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)

wiek uczestników: od 6 do 10 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 10 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

Wojenne potyczki – niedziele dla „planszomaniaków”

Propozycja na przyjemne spędzenie czasu w formie zabawy podczas zwiedzania naszego oddziału. Spotkania będą odbywać się w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godzinach pracy oddziału.