OFERTA EDUKACYJNA IZBY PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ

W ramach działalności edukacyjnej w Izbie Pamięci Armii Krajowej prowadzone są zajęcia dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej, dzięki którym może ona w niekonwencjonalny, interesujący sposób poszerzać swoją wiedzę o historii.

Prowadzone są także lekcje muzealne, np. „ Jak zawsze za honor się bić” – w czasie których, uczestniczące w nich dzieci mogą zapoznać się z budową i działaniem pistoletu maszynowego „sten” (na podstawie specjalnie do tego celu przeznaczonej repliki) oraz samodzielnie wybić na ręcznej prasie balansowej ryngraf patriotyczny z wizerunkiem Orła Armii Krajowej.

Zajęcia tego typu oprócz funkcji edukacyjnej rozwijają w dziecku zainteresowanie przeszłością pełniąc zarazem szeroko rozumiany patriotyczny aspekt wychowawczy.