Oferta wakacyjna
Lekcja muzealna – „Niedźwiedź nosi, konik biega. Takich w wojsku też potrzeba” 

Zajęcia mające na celu przedstawienie słynnych zwierząt, które brały udział w wojennej warunkach XX wieku. Uczestnicy będą mogli miło spędzić czas na placu za budynkiem Oddziału, wykonując szereg gier i zabaw, a także zwiedzając ekspozycję, co z pewnością jest dobrą alternatywą w upalne dni. Na zakończenie każdy z nich wykona własnoręcznie maskotkę misia Wojtka, którą zabierze ze sobą. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz grup rodzinnych

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-6)
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Warto ciało wprawić w ruch i w muzeum też to rób!” 

Zajęcia, które pozwolą uczestnikom  wczuć się w rolę kadeta wojskowego. Na chętnych czekać będą zadania sprawnościowe (rzuty na celność „granatami”, slalom „W pionie i poziomie”), a także możliwość zapoznania się z wyposażeniem wojskowym oraz replikami broni używanej podczas II wojny światowej. Natomiast na stałej ekspozycji zobaczą broń, hełmy i elementy ekwipunku żołnierskiego. Dodatkowo będzie można „przetestować” historyczne gry autorstwa IPN oraz zagrać w stworzoną na potrzeby Oddziału wielkoformatową grę plenerową „Nasza mała i duża ojczyzna”.  Drugim etapem spotkania będą warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają własnoręcznie breloczki z motywami wojskowymi i patriotycznymi.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-6)
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Z legendą w historię…” (nowość)

Zajęcia, których zadaniem będzie zapoznanie uczestników z legendami związanymi z obecną i dawnymi stolicami Polski oraz naszego miasta. Dzieci wspólnie z prowadzącym odnajdą elementy baśniowości i prawdy historycznej, a także  spróbują wskazać wartości moralne omawianych opowieści. Dodatkowo podczas gry planszowej dzieci poszerzą swoją wiedzę geograficzną i historyczną, poznają herby miast związanych z prezentowanymi legendami, a nawet wczują się w rolę budowniczych zamku… Na zakończenie zajęć wykonają herb Tarnowa metodą witrażową.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej)
seniorzy
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Oferta stała
Lekcja muzealna – „Wielka wojna” (nowość)

Zajęcia, podczas których omówione zostaną zagadnienia: przyczyny wybuchu I wojny, układ sił konfliktu, najważniejsze bitwy frontu wschodniego i zachodniego, wprowadzenie nowego rodzaju broni. Uczniowie wykonają zadania ukierunkowane na ukazanie złożoności pojęcia „WIELKA” w odniesieniu do I wojny światowej. Zaakcentowany zostanie aspekt regionalny – bitwa pod Łowczówkiem i omówienie przebiegu frontu pod Gorlicami.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 7-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Żyli prawem wilka” – na szlakach „żołnierzy niezłomnych” (nowość)

Zajęcia muzealne, których celem jest wprowadzenie/utrwalenie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych/Wyklętych trudnych czasów
w powojennej Polsce. Uczestnicy poznają realia okresu zakończenia II wojny światowej związane z przejęciem władzy przez siły komunistyczne w Polsce po 1945 r., najważniejsze organizacje podziemia antykomunistycznego, biografie najsłynniejszych Żołnierzy Wyklętych, także z naszego z regionu.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 12 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Wigilia w domu, wojsku, na wojnie” (nowość)

Punktem wyjścia będzie omówienie polskich tradycji bożonarodzeniowych podczas „graficznego ubierania” stworzonej przez klasę choinki. W trakcie zajęć, składając z  papierowych elementów choinki, uczestnicy dowiedzą się, jak przeżywano ten wyjątkowy czas świąteczny podczas zaborów, I i II wojny światowej, , ale także jak wygląda Wigilia żołnierzy współcześnie, np. na misjach.
Na zakończenie uczniowie wykonają ozdobę choinkową.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja,  lekcja realizowana w okresie świątecznym
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Z legendą w historię…” (nowość)

Zajęcia, których zadaniem będzie zapoznanie uczestników z legendami związanymi z obecną i dawnymi stolicami Polski oraz naszego miasta. Dzieci wspólnie z prowadzącym odnajdą elementy baśniowości i prawdy historycznej, a także  spróbują wskazać wartości moralne omawianych opowieści. Dodatkowo podczas gry planszowej dzieci poszerzą swoją wiedzę geograficzną i historyczną, poznają herby miast związanych z prezentowanymi legendami, a nawet wczują się w rolę budowniczych zamku… Na zakończenie zajęć wykonają herb Tarnowa metodą witrażową.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej)
seniorzy
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Wojenna odyseja”

Zajęcia ukazujące losy i wojenne drogi czterech żołnierzy związanych z naszym regionem (gen. bryg. Z. Baszaka, gen. bryg. Z. Odrowąża Zawadzkiego, Celem zajęć jest przedstawienie losów czterech wybranych tarnowskich żołnierzy II wojny światowej: płk. Adama Boryczki, gen. bryg. Zdzisława Baszaka, gen. bryg. Zygmunta Odrowąża Zawadzkiego i płk. Jerzego Pertkiewicza. Ekspozycja będzie nie tylko źródłem wiedzy, ale także terenem zwiadu: uczniowie wspólniez prowadzącym poćwiczą umiejętność czytania mapy i zbierania danych podczas gry „W ślad za symbolem”. Z informacji w odnalezionych kopertach muszą ułożyć dossier omawianych bohaterów regionu, a następnie spróbują na mapach samodzielnie odszukać miejsca bitew II wojny światowej i połączyć je z działaniami tych żołnierzy.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
studenci
koszt: 12 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Choć na tygrysy mamy visy…”

Zajęcia omawiające taktykę, codzienną rzeczywistość oraz najpopularniejsze modele broni używanej podczas II wojny światowej przez żołnierzy polskich, sowieckich i niemieckich. Część teoretyczna będzie prowadzona w oparciu o przykłady broni z czasów II wojny światowej znajdujące się na ekspozycji, zaś w części praktycznej uczestnicy będą mogli wziąć w dłonie repliki Mausera, Stena
i Parabellum i poznać zasady ich działania.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 12 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Tam twój dom, gdzie serce twoje!” – Polskie Państwo Podziemne

Lekcja obrazująca fenomen Podziemnego Państwa Polskiego i Rządu na Uchodźstwie, sytuację społeczeństwa polskiego podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, prób utrzymania polskości i państwowości, zmagania narodu z okupantami. Podczas omawiania znaczenia dywersji i sabotażu wykorzystywane zostaną fragmenty „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego. Następnie uczniowie sami spróbują wczuć się w ówczesne wojenne czasy, wypełniając zadanie sabotażowe. Dodatkowo każdy z uczestników wykona brelok, tematycznie związany z omawianymi zagadnieniami.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (klasy VII-VIII szkoły podstawowej)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Polak mały i… duży”

Zajęcia muzealne, których celem jest zgłębienie wiedzy o symbolach Polski wśród najmłodszych dzieci oraz propagowanie postaw patriotycznych. Spotkanie rozpocznie się wspólną zabawą prowadzącego i uczestników w grę „Polska to my”, a następnie dzieci wezmą udział w szeregu ćwiczeń muzycznych, ruchowych, a także pamięciowych. Na zakończenie uczestnicy wykonają indywidualnie serca w polskich barwach narodowych z koralików PYSSLI. Prace zabiorą ze sobą na pamiątkę.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
seniorzy
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Padnij, powstań”

Zajęcia teoretyczno-ruchowe do realizacji na placu lub w budynku w zależności od pory roku, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami musztry, przećwiczą komendy: „Na ramię broń”, „Prezentuj broń”, „Czołgaj się”, używając wykonanych
na potrzeby zajęć atrap karabinów, sprawdzą także swoje umiejętności w rzucie do celu i ćwiczeniach zręcznościowych na czas, skompletują wyposażenie plecaka żołnierskiego. Ćwiczenia zostaną wzbogacone informacjami prowadzącego o broni i wyposażeniu używanych podczas I i II wojny światowej.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej)
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 12 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Pamiętając o ofiarach Holokaustu”

Zajęcia będą dwuczłonowe. W części merytorycznej omówione zostaną: założenia ideologii nazistowskiej, geneza niemieckiego antysemityzmu, aparat terroru, propaganda nienawiści, system niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady na ziemiach polskich
oraz żydowski wątek w Tarnowie. Młodzież uczestnicząca w zajęciach  będzie miała swój wkład w stworzenie swoistego pomnika ku czci ofiar Holokaustu poprzez wykonanie napisów imion żydowskich na kamieniach i pozostawienie ich w wyznaczonym miejscu..

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (klasy 7-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 12 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Historyczny zwierzyniec”

To zajęcia, w trakcie których dzieci dowiedzą się, jaka rolę pełniły zwierzęta podczas działań wojennych. Poznają historię psów: Jeta, Judy, Patrona, gołębicy Cher Ami, kota Sama czy świni Tirpitz, a podczas zabawy graficznej zlokalizują miejsca ich wyczynów wojennych.  Głównym bohaterem zajęć będzie niedźwiedź Wojtek, a jego losy dzieci poznają w oparciu o fragmenty lektury „Dziadek i niedźwiadek”
Ł. Wierzbickiego. Na zakończenie uczestnicy zajęć wykonają „niedźwiadka przytulaka” i zabierają ze sobą jako pamiątkę.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
seniorzy
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl


Lekcja muzealna – „Wsiądź do pociągu historii

Zajęcia utrwalające w formie zabawy podstawową wiedzę z historii Polski od początków państwowości do czasów współczesnych: dzieci otrzymują bilety, odnajdują swoje wagony „historyczne”, poznają pasażerów –  najważniejsze postacie w dziejach naszej ojczyzny
oraz porządkują informacje o nich w ujęciu chronologicznym, tworząc POCIĄG HISTORII. Weryfikują umiejętność przypisania dat
i wydarzeń do wybitnych postaci w historii Polski. Dodatkową atrakcją będzie wykonanie breloków odblaskowych z motywami historycznymi wiążącymi się z kolejnymi okresami naszej przeszłości. Do odważnych świat należy! Pociąg wiedzy jest przygodą wartą wysiłku!

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl