Oferta edukacyjna RCEoP:

Wsiądź do pociągu historii

To propozycja głównie dla klas IV i V szkół podstawowych, ale i uczniów starszych jako forma utrwalająca podstawową wiedzę z historii Polski od początków państwowości do czasów współczesnych. Pozwoli uporządkować informacje o najważniejszych postaciach w dziejach naszej ojczyzny w ujęciu chronologicznym, a także zweryfikować umiejętność przypisania dat i wydarzeń do wybitnych postaci w historii Polski. Dodatkową atrakcją będzie wykonanie breloków odblaskowych z motywami historycznymi wiążącymi się z kolejnymi okresami naszej przeszłości. Do odważnych świat należy.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 10 do 13 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 11 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

Historyczny zwierzyniec

Są to zajęcia dla klas młodszych, podczas których dzieci dowiedzą się jaka rolę pełniły zwierzęta podczas działań wojennych. Dzieci usłyszą m. in. historię niedźwiedzia Wojtka, psa Jeta, gołębicy Cher Ami, a podczas zabawy graficznej razem z prowadzącym zlokalizują miejsca ich wyczynów wojennych. Zrozumieją, że zwierzęta były często obecne na placu boju: czy to gołębie przenoszące meldunki czy też konie ciągnące artylerię lub koty pływające na okrętach, a także niejednokrotnie ratowały setki ludzkich istnień. Na zakończenie uczestnicy zajęć wykonają „niedźwiadka przytulaka”, którego każdy zabierze jako pamiątkę.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 11 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 11 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

Nasze pułki!

Zajęcia poświęcone szlakom bojowym 16 Pułku Piechoty i 5 Pułku Strzelców Konnych oraz zmaganiom zbrojnym żołnierzy polskich podczas wojny obronnej 1939 roku. W ramach spotkania pod kierownictwem przewodnika uczniowie zapoznają się z częścią ekspozycji dotyczącą omawianego tematu oraz rozwiążą rebusy krzyżówki i zagadki.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 12 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 9 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

 


Wojenna odyseja żołnierzy z naszego regionu

Celem zajęć jest przedstawienie losów czterech wybranych tarnowskich żołnierzy (płk. Adama Boryczki, gen. bryg. Zdzisława Baszaka, gen. bryg. Zygmunta Odrowąża Zawadzkiego i płk. Jerzego Pertkiewicza) i ich bojowej drogi podczas II wojny światowej na tle losów Wojska Polskiego w tym okresie. Ekspozycja będzie nie tylko źródłem wiedzy, ale także terenem zwiadu: wspólnie z prowadzącym poćwiczą umiejętność czytania mapy i zbierania danych podczas gry „W ślad za symbolem”. Uczestnicy poznają życiorysy wymienionych bohaterów, a następnie spróbują na mapach samodzielnie odszukać miejsca wybranych bitew II wojny światowej i połączyć je z odpowiednimi etapami działań tych żołnierzy na podstawie ich biogramów.Uzbrojeni w wiedzę samodzielnie wypełnią karty pracy, będące formą rekapitulacji wiedzy wyniesionej z zajęć.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 12 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 11 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

„Choć na tygrysy mamy visy…”

Zajęcia omawiające taktykę, codzienną rzeczywistość oraz najpopularniejsze i najbardziej ikoniczne modele broni, zarówno rodzimej jak i zagranicznej, jakie były używane przez polskich żołnierzy i partyzantów w okresie II wojny światowej. Dla kontrastu zostanie przedstawione wyposażenie armii niemieckiej i sowieckiej.

Część teoretyczna będzie prowadzona w oparciu o przykłady broni z czasów II wojny światowej znajdujące się na ekspozycji, zaś w części praktycznej uczestnikom zostaną zaprezentowane i omówione wybrane części umundurowania polowego (także pustynnego) wz.2010 i wyposażenia współczesnego żołnierza Wojska Polskiego.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 12 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 9 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

„Tam twój dom, gdzie serce twoje!”

Lekcja obrazująca fenomen Podziemnego Państwa Polskiego i Rządu na Uchodźstwie, sytuację społeczeństwa polskiego podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, próby utrzymania polskości i państwowości, zmagania narodu z okupantami. Uczestnicy dowiedzą się, jakie formy przybierał sabotaż i konspiracja oraz jakie były założenia „Akcji N”, a następnie sami spróbuczerona podkładka z mieekniej pianki. w górnym rogu niebieska litera P z kotwicą.ją zaprojektować graficzne ulotki propagandowe, wczuwając się w ówczesne wojenne czasy. Dodatkowo każdy z uczniów będzie mógł wykonać podkładkę pod myszkę komputerową, tematycznie związaną z omawianymi zagadnieniami.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 12 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 11 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

„Polak mały i… duży”

Zajęcia muzealne, których celem jest zgłębienie wiedzy o symbolach Polski wśród małych dzieci oraz propagowanie postaw patriotycznych. Spotkanie rozpocznie

biało czerwone serce. Na żółtym tle w kształcie serca przyklejone cylindryczne koraliki. Tworzą one biało-czerwoną flagę.

się wspólną zabawą prowadzącego i uczestników w grę “Polska to my”, a następnie dzieci będą mogły wziąć udział w szeregu ćwiczeń (muzycznych, manualnych i pamięciowych). Na zakończenie uczestnicy wykonają indywidualnie serca w polskich barwach narodowych z koralików PYSSLI.. Prace zabiorą ze sobą na pamiątkę.

liczba uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane)

wiek uczestników: od 6 do 10 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 11 zł / osoba
rezerwacja
tel. 14 657 18 67 lub mail: rceop@muzeum.tarnow.pl

Wojenne potyczki – niedziele dla „planszomaniaków”

Propozycja na przyjemne spędzenie czasu w formie zabawy podczas zwiedzania naszego oddziału. Spotkania będą odbywać się w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godzinach pracy oddziału.