Galeria jest ulokowana w budynku dworca kolejowego, który został wzniesiony na pocz. XX  wieku. Prezentowane są tutaj fragmenty obrazu pod tytułem Panorama siedmiogrodzka. Dzieło prezentowało bitwę pod Sybinem, która została stoczona na podczas Powstania Węgierskiego w latach 1848 – 49. Dowódcą wojsk węgierskich był gen. Józef Bem. Obraz został pocięty na wiele fragmentów i część z nich prezentowana jest na antresoli.

W Galerii poza zwiedzaniem z przewodnikiem PJM jest możliwość uczestniczenia w  zajęciach edukacyjnych, których tematyka powiązana jest z osobą generała J. Bema, Powstaniem Węgierskim 1848 – 1849 lub historią kolei i tarnowskiego dworca.