Budynek dworu został wzniesiony latach 40. XIX wieku. Jest to budowla drewniana, wzniesiona na planie podkowy.

W ogrodzeniu wzdłuż głównej drogi umieszczono dwie furtki, oddalone od siebie o ponad 20 m. Furtka po lewej stronie, jest mniejsza, przeznaczona dla pieszych. Ścieżka od furtki do budynku prowadzi po łuku, pod ganek z 6 stopniami. Dróżka wysypana jest kamykami. Odległość furtki od ganku to ponad 40 m. Wejście do dworu z ganku obecnie nie jest używane.

Wejście do budynku znajduje się z tyłu dworu. Będąc przed gankiem z przodu musimy udać się w prawo. Na końcu elewacji frontowej skręcamy w lewo. Idziemy do momentu zakończenia ściany elewacji bocznej. Cały czas podążamy ścieżką, wysypaną kamykami. Na końcu elewacji skręcamy w lewo, po paru krokach skręcamy ponownie w lewo. Twarzą będziemy skierowani do tylnej elewacji. Po bokach będziemy mieć elewacje boczne – znajdziemy się na wewnętrznym dziedzińcu Dworu. Wzdłuż ścian budynku biegnie chodnik, prowadzi do wejścia. Jest ono umieszczone w tylnej części elewacji głównej, w jej lewej części. Prowadzi ono do portierni. Uwaga na próg ok. 5 cm!