Zamek w Dębnie – ekspozycja stała

Zamek w Dębnie

Zagospodarowując budowle starano się przede wszystkim podkreślić jej niezwykłe walory historyczne i artystyczne. Udało się tego dokonać przez odtworzenie dawnych funkcji poszczególnych pomieszczeń. Pomieszczeniom piętra nadano charakter mieszkalno – administracyjno – reprezentacyjny, a części przyziemia i piwnic – usługowy i gospodarczy.

Sale piętra urządzone są z zachowaniem stylu różnych epok, które odnajdujemy w salach: Rycerskiej, Kaplicy, Komnatach Barokowej i Rokokowej, Koncertowej oraz Sieni Myśliwskiej.

Obecnie Sala Koncertowa jest największą salą zamkową z ciekawymi instrumentami muzycznymi służącymi podczas cyklicznie organizowanych koncertów. Niegdyś reprezentacyjna Sala Rycerska z gotyckim wykuszem, śladami polichromii, oraz znajdującą się w niej kolekcją portretów sarmackich, jak również XVIII-wiecznym Drzewem Genealogicznym Rodu Tarłów malowanym na potężnych rozmiarach płótnie jest nadal najciekawszym miejscem na trasie zwiedzania zamkowej ekspozycji.
Wśród pomieszczeń parteru wyróżnia się Skarbiec i Pokój Pani z cennymi meblami z epoki empire i biedermaier, oraz unikatowym kompletem XIX-wiecznych niemieckich, inkrustowanych mebli. Wystrój pomieszczeń dopełniają liczne precjoza, wśród których na uwagę zasługuje komplet miśnieńskiej porcelany z tzw. Serwisu Ptaszkowego.

Niezwykle ciekawie zaaranżowana jest ekspozycja pomieszczeń dawnej Kuchni i Spiżarni z Domową Apteką.

Stała ekspozycja Muzeum – zamek w Dębnie posiada również kilka pomieszczeń o walorach dydaktycznych, mieszczą one wystawę informującą o dziejach obiektu i wsi Dębno, prezentują m. in. materiały archeologiczne, pokazują fragmenty dawnej kamieniarki.

W tzw. Sali pod Słupem urządzane są wystawy czasowe. Mieszczące się w zamku Muzeum Wnętrz Zabytkowych, którego zasadniczą częścią ekspozycji jest kolekcja książąt Sanguszków stale powiększa swe zbiory. Sporą jej część stanowią dary i przekazy depozytowe zarówno osób prywatnych jak i instytucji. Dokonywane są też celowe zakupy mające za zadanie wzbogacać zaaranżowane wystroje wnętrz. Stała wystawa w Muzeum Zamek w Dębnie wielokrotnie już modernizowana na przestrzeni 40tu lat wciąż podlegać będzie dalszym modernizacjom.