Działalność Muzeum Ziemi Tarnowskiej

Muzeum Ziemi Tarnowskiej jest instytucją interdyscyplinarną, to znaczy, że posiada różnorodne zbiory, które skatalogowane są w  kilkunastu kolekcjach.

Celem Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedzin: historii, sztuki, archeologii, numizmatyki, etnografii, a także działalność naukowo-badawcza, edukacyjna i kulturalna.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Małopolskie, jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod numerem RIK 14/99 dnia 1 stycznia 1999 roku oraz do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/72/02 dnia 28 listopada 2002 roku.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie posiada wiele Oddziałów, dzięki którym możliwe jest prezentowanie wystaw stałych oraz czasowych o różnej tematyce. Większość Oddziałów ma bogatą ofertę edukacyjną, skierowaną do różnych grup wiekowych i społecznych. Można się z nią zapoznać, otwierając link Muzeum Ziemi Tarnowskiej i przechodząc do zakładki EDUKACJA.

Na stronie internetowej muzeum znajdą Państwo pozostałe informacje związane z działalnością, takie jak: godziny otwarcia, ceny biletów, kontakt do koordynatora dostępności.

Oddziały Muzeum to:

 

Muzeum Historii Tarnowa i Regionu

Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

Tel.: 14 639 08 65

Mail: p.kozek@muzeum.tarnow.pl

W Oddziale prezentowana jest wystawa stała opowiadająca historię Tarnowa i regionu tarnowskiego od czasów najdawniejszych po współczesne. Prowadzone są lekcje muzealne, warsztaty archeologiczne i historyczne. Pracują tutaj dwa ważne działy: Archeologii oraz Historii.

 

 

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej

Rynek 1, 33-100 Tarnów

Tel.: 14 6929000

Mail: ratusz@muzeum.tarnow.pl

W liczącym kilkaset lat Ratuszu, na trzech poziomach można zwiedzić wystawę „W kontuszu i przy szabli” poświęconą polskiej kulturze szlacheckiej. Dodatkowo możliwe jest wejście na ratuszową wieżę skąd widoczna jest cała panorama miasta. Po drodze na wieżę można zobaczyć działający mechanizm zegara.

 

 

Muzeum Etnograficzne

ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów

Tel.: 14 6220625

Mail: cetera@muzeum.tarnow.pl

W zabytkowym, dawnym dworku podmiejskim mieści się najstarsza w Polsce ekspozycja poświęcona Romom, pokazująca ich historię i  kulturę. W drugiej części budynku organizowane są czasowe wystawy, głównie o charakterze etnograficznym, a więc odnoszące się w swojej treści do kultury ludowej i tradycyjnej, opisujące dawne zwyczaje i życie codzienne wsi. Tutaj pracuję także Dział Etnografii.

 

 

Galeria „Panorama”

Plac Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

Tel.: (+48) 784912326

Mail: galeria.panorama@muzeum.tarnow.pl

Przestrzeń dawnych poczekalni wypełniają teraz fragmenty “Panoramy Siedmiogrodzkiej”, wielkiego obrazu olejnego mającego w oryginale wymiary 120×15 metrów, który ukazywał zwycięstwo Armii Siedmiogrodzkiej pod dowództwem urodzonego w Tarnowie, Józefa Bema, nad połączonymi siłami austriacko-rosyjskimi. Od kilkudziesięciu lat Muzeum Okręgowe w Tarnowie prowadzi akcje poszukiwania fragmentów pociętej Panoramy, będąc obecnie instytucją posiadającą ich największą kolekcję.

 

 

Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci

ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów

Tel.: 14 639 08 65

Mail: p.kozek@muzeum.tarnow.pl

W najnowszym Oddziale Muzeum prezentowana jest wystawa stała ukazująca wojsko i wojskowych w przedwojennym krajobrazie Tarnowa, udział mieszkańców regionu w działaniach wojennych w  1939 roku, tworzenie się struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz opór wobec okupantów niemieckiego i sowieckiego.

 

Muzeum Zamek w Dębnie

32-852 Dębno 189

Tel.: 14 6658035

Mail: debno@muzeum.tarnow.pl

To jeden z najpiękniejszych zamków, dawnych siedzib możnowładczych. Ciekawostką jest to, że nigdy nie został zdobyty i  zniszczony w natarciu, dlatego wszelkie przebudowy zawsze wiązały się z chęcią nadążenia za duchem epoki i są świadectwem zainteresowania właścicieli, panującymi w Europie, trendami artystycznymi. W bezpośrednim sąsiedztwie Zamku, Muzeum organizuje wielkie wydarzenie plenerowe pod nazwą „Międzynarodowy Turniej o Złoty Warkocz Tarłówny”.

 

 

 

Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

33-122 Wierzchosławice 698

Tel.: 14 679 70 40

Mail: muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl

Oddział Muzeum mieści się w zagrodzie trzykrotnego premiera Rządu Rzeczpospolitej, Wincentego Witosa, w której można zobaczyć pamiątki związane z tym wybitnym przedstawicielem polskiego ruchu chłopskiego. Ciekawym uzupełnieniem wystawy jest pokazywana kolekcja licznych sztandarów ludowych.

 

 

 

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu

Zalipie 135, 33-210 Olesno

Tel.: 14 641 19 12

Mail: zalipie@muzeum.tarnow.pl

W zabudowaniach należących niegdyś do najsłynniejszej malarki zalipiańskiej, Felicji Curyłowej, można zapoznać się z historią rozwoju tradycji zdobienia motywami kwiatowymi domów, studni, stodół, która obecna jest na terenie Powiśla Dąbrowskiego, na granicy województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Ten malarski fenomen popularny jest na całym świecie, ściągając do Zalipia i okolicznych wsi turystów z całego świata.

 

 

Muzeum Dwór w Dołędze

Dołęga 10, 32-821 Zaborów

Tel.: 14 671 54 14

Mail: m.zieba@muzeum.tarnow.pl

To wyjątkowe, położone nieco na uboczu miejsce, zamienione obecnie w mini skansen, prezentuje zabudowania dworskie pochodzące z XIX wieku. Ekspozycja uzupełniona jest przez odbudowane na terenie Muzeum chatę pochodzącą ze Skrzyszowa oraz spichlerz. Dołęga związana jest z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski XIX i XX wieku, jak rabacja chłopska z  1846 roku, powstanie styczniowe oraz II wojna światowa. Na przełomie XIX i XX wieku w dołęskim dworze gościła często krakowska elita kultury i nauki polskiej.

 

 

Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu

Stary Wiśnicz 278, 32-720 Nowy Wiśnicz

Tel.: 14 612 83 47

Mail: brak

W niewielkim Oddziale Muzeum, prezentowane są pamiątki związane z wielkim polskim malarzem historycznym, Janem Matejką odnoszące się do jego twórczości inspirowanej przede wszystkim architekturą Starego Wiśnicza.

 

 

Siedziba Muzeum Ziemi Tarnowskiej

Rynek 3, 33-100 Tarnów

Tel.: 14 6390864; 14 6212149

Mail:  rynek@muzeum.tarnow.pl

Niezależnie od tej struktury istnieje Siedziba Muzeum, Rynek 3, gdzie pracują Dyrektor, jego zastępcy, księgowość i administracja. W tym budynku realizują także swoje obowiązki pracownicy Działu Sztuki, który posiada najliczniejsze i najbardziej różnorodne zbiory. W siedzibie Muzeum pracuje także Główny Inwentaryzator Zbiorów, z którym spotykają się wszyscy, którzy chcą podarować Muzeum swoje pamiątki.