Zapewniamy naszym Użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

1. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu
Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z rejestracją i korzystaniem ze newslettera jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie, NIP: 8730007651, REGON: 850012309 Dane osobowe: adres poczty elektronicznej, przetwarzane są: w bazie adresowej odbiorców newslettera Muzeum (wyłącznie w celu wysyłki Newslettera)

2. Uprawnienia Użytkownika i kontakt z Administratorem
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji od Administratora danych o sposobie oraz celu przetwarzania jego danych osobowych
Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl tel. 14 6212149, 14 6390865

3. Zasady bezpieczeństwa
Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym.
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy.
Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Powierzone dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne.

4. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu (strony internetowej Muzeum Okręgowego w Tarnowie) za pomocą plików typu Cookies
Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak liczba wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści oraz numer IP komputera. Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celach analizy naszego serwisu. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.

Administrator danych nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników. Administrator danych wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Muzeum zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Użytkownikowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres rynek@muzeum.tarnow.pl bądź telefonicznie pod numerem 14 6212149.