MUZEUM WINCENTEGO WITOSA W WIERZCHOSŁAWICACH - OFERTA EDUKACYJNA

1. Muzeum oczami dziecka – zwiedzanie gospodarstwa Wincentego Witosa połączone z plenerem malarskim w ogrodzie oraz grillem w uroczym ogrodzie (muzeum zapewnia niezbędne przybory malarskie). Najpierw dzieci oglądają sale wystawowe muzeum, poznając historię życia trzykrotnego premiera Polski, następnie w ogrodzie wykorzystując środki plastyczne (farby, węgiel, kredki) przenoszą i utrwalają na papierze zapamiętany „obraz” muzeum. Na zakończenie dzieci będą biesiadowały przy grillu.

2. Opowieść o chlebie - dzieci przenoszą się na wieś do tradycyjnego domu krytego strzechą, gdzie poznają dawne warunki życia na wsi. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z tradycją wypieku chleba, różnymi gatunkami mąki, etapami produkcji chleba oraz naczyniami, jakich używano dawniej do przygotowania ciasta na chleb z zachowaniem odpowiedniej kolejności.
Kolejne zadanie będzie polegało na samodzielnym wkładaniu i wykładaniu bochnów chleba z pieca chlebowego. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik samodzielnie wykona „stróża udanych wypieków” – anioła ze słomy, a wykonaną kukiełkę zabierze do domu.

3. Wspomnienia ze szkolnej ławy - lekcje muzealne, których zadaniem jest przybliżenie charakteru szkoły wiejskiej z dawnych lat. Uczniowie zasiądą w drewnianych ławkach, a następnie przy użyciu gęsich piór i atramentu umieszczonego w kałamarzach zapoznają się z dawną metodą pięknego pisania (kaligrafią) i ze sposobem zapisywania osobistych przemyśleń, wspomnień w formie pamiętnikarskiej. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę zajęć krótką pogadanką i prezentacją multimedialną, która zobrazuje szkolnictwo w Polsce z przełomu XIX i XX wieku. Uczniowie będą mogli zobaczyć rękopisy Wincentego Witosa. Prowadzący w krótkim wprowadzeniu wyjaśni: Co to jest kaligrafia? Do czego służy gęsie pióro czy lipowy patyczek? Co to jest kałamarz? Następnie dzieci zasiądą w starych drewnianych ławkach, aby poczuć klimat szkoły sprzed 100 lat. Dzieci podejmą próbę samodzielnego pisania gęsim piórem/lipowym patyczkiem, stosując zasady kaligrafii. W ostatniej części zajęć każdy uczestnik, pracując indywidualnie, samodzielnie wykona ozdobną okładkę pamiętnika za pomocą kolażu. Na pierwszej stronie pamiętnika zostanie umieszczona informacja ze spotkania w Muzeum. Na kolejnej stronie każdy wklei swoją kartkę z lekcji. Zajęcia zakończą się wspólnym rozwiązywaniem rebusów i zgadywanek.

zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 6 do 14 lat
liczba uczestników: do 25 osób
czas trwania: 2 godz.
koszt: 11 zł od osoby
miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie / oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 698

4. Zamknięte w malowanej skrzyni 

Warsztaty muzealne, których zadaniem jest przybliżenie obrzędów i zwyczajów małopolskiej wsi z początku XX w.

w programie:

W pierwszej części na bazie eksponatów i prezentacji multimedialnej uczestnicy zostaną zapoznani z dawnymi obyczajami, które panowały na małopolskiej wsi na początku XX wieku oraz przyśpiewkami ludowymi, które towarzyszyły obrzędom chrzcin, uroczystościom weselnym, wyskubkom. Następnie dzieci odkryją co mogła mieścić skrzynia posagowa bogatej panny wydawanej za mąż oraz jak przygotowywano dziecko do chrztu. Po wysłuchaniu fragmentów wspomnień Wincentego Witosa uczestnicy wspólnie porównają obrzędy dawne i dzisiejsze. Kolejnym punktem będzie darcie pierza, któremu towarzyszyć będą wspólnie wykonywane przyśpiewki ludowe m.in.: Leciały gąseczki, Miała baba koguta, W moim ogródeczku, Głęboka studzienka.  W wersji alternatywnej, dla dzieci z alergią, przygotowane będą papierowe serwety do wycinania na nich ludowych motywów. Na zakończenie każdy uczestnik samodzielnie ozdobi drewnianą skrzyneczkę na rodzinne pamiątki i zabierze ją do domu (skrzyneczka będzie nawiązaniem do zwyczaju gromadzenia rzeczy w malowanej skrzyni).

zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
liczba uczestników: do 25 osób
czas trwania: 2,5 godz.
koszt: 13 zł od osoby
miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie / oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 698

Szczegółowe informacje i rezerwacja:
Janusz Skicki
tel. 14 6797040
e-mail: muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl