Galerii „Panorama” umiejscowionej w budynku tarnowskiego dworca kolejowego prezentowana jest wystawa stała poświęcona Panoramie Siedmiogrodzkiej” autorstwa Jana Styki oraz zespołu malarzy pracujących pod jego kierownictwem. Obraz uwiecznia zdobycie Sybina przez Węgrów pod dowództwem generała Józefa Bema, 11 marca 1849 roku. Został on stworzony w 1897 roku na zamówienie Węgrów, w celu uczczenia zbliżającej się 50-tej rocznicy węgierskiego powstania przeciwko Austriakom w latach 1848-49.

Panorama była wystawiania w 1897 roku we Lwowie i w 1898 roku w Budapeszcie, a potem w kilku innych miastach Węgier. Była także eksponowana w Warszawie w 1907 roku, po czym, w wyniku spadku zainteresowania obrazami panoramicznymi, autor pociął dzieło na fragmenty w celach komercyjnych.

Ze względu na pamięć gen. Józefa Bema, Muzeum Ziemi Tarnowskiej gromadzi zachowane fragmenty Panoramy Siedmiogrodzkiej oraz dokumentuje losy innych, nieznajdujących się w jego posiadaniu. Dotychczas udało się odnaleźć 41 fragmentów panoramy, z czego 22 znajduje się w posiadaniu Muzeum.