Rozplanowanie przestrzeni parter Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – youtube

Rozplanowanie przestrzeni – Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – parter

INFORMACJA/KASA/RECEPCJA
Po przekroczeniu progu wejścia głównego znajdziemy się w obszernym przedsionku, z którego wchodzimy do prostokątnej sali o wymiarach: długość 6,5 metra, szerokość 5 metrów. Jest to miejsce zwane recepcją, gdzie można uzyskać informacje na temat wystawy i zakupić bilety. Pomieszczenie jest doświetlane sztucznym światłem. Przedsionek od recepcji przegrodzony jest szklaną taflą, drzwi szklane.
Stojąc za drzwiami prowadzącymi z przedsionka do recepcji na lewej ścianie pomieszczenia mamy wejście do szatni z bardzo wysokim, około20 centymetrowym progiem i niskim nadprożem. Lada recepcji jest usytuowana wzdłuż ściany. Za ladą są drzwi do toalety dostosowanej również dla osób
z niepełnosprawnościami.
Na wprost wejścia do recepcji mamy schody prowadzące do sal wystawienniczych w piwnicach i na piętrze. Na lewo od schodów jest plan tyflograficzny parteru, z napisami w alfabecie Braille’a oraz ze znacznikiem NFC. Po jego zeskanowaniu telefonem zostanie odczytana informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń.
Na prawo od drzwi wejściowych jest kolejne wejście z wysokim, około 10 centymetrowym progiem
i niskim nadprożem. Prowadzi ono do wąskiej sali, z której rozpoczyna się zwiedzanie.

SALA EKSPOZYCYJNA – KATARYNIARZ
Wchodzimy do niej z recepcji. Sala jest nieduża. Panuje półmrok. Po wejściu do pomieszczenia, na prawo jest ekran, na nim wyświetla się kataryniarz i zaprasza do zwiedzania. Wyjście z tej sali jest na wprost wejścia. Uwaga na szeroki i wysoki próg oraz niskie nadproże.
Na podłodze widać biały pasek z kropkami, który prowadzi nas przez całą ekspozycję z sali do sali. Widać go również na ścianie. Jest to nawiązanie do perforowanych taśm, które były elementem katarynki. Na wszystkich poziomach budynku, na ścianach zamocowane są kasowniki, w których umieszczamy bilet zwiedzania aby go skasować. Po zakończeniu zwiedzania bilet wkładamy do katarynki, która, za pomocą zebranych kropek z kasownika, wygrywa nam zapisaną na nim melodię .

SALA EKSPOZYCYJNA – POD ORŁEM
Po wyjściu z pomieszczenia z kataryniarzem znajdziemy się w szerokim korytarzu o wymiarach 12 metrów na 2,5 metra. Po wykonaniu paru kroków na wprost dojdziemy do kolejnego wejścia. Powadzi ono do pomieszczenia zwanego „Salą pod Orłem”. Tu również wysoki próg i niskie nadproże. Zejście w dół. Pomieszczenie przypomina nieduży prostokąt i panuje tutaj półmrok. W jego centrum jest stół – gablota ze starodrukami, które są podświetlone. Są to dawne przywileje wydane dla mieszkańców Tarnowa. Na ścianie obok drzwi tablice informujące o ekspozycji. Aby obejść stół skręcamy w lewo, po jego obejściu wychodzimy na korytarz tymi samymi drzwiami, którymi weszliśmy. Będąc już na korytarzu skręcamy w prawo i idziemy około 7 metrów prosto do „Bawialni dla dzieci” i „Zbrojowni”.

BAWIALNIA DLA DZIECI i SALA EKSPOZYCYJNA – ZBROJOWNIA
Bawialnia jest to prostokątne pomieszczenie o wymiarach 8,5 metra na 3,5 metra. Znajdują się tutaj przedmioty aktywujące najmłodszych zwiedzających. Do tego pomieszczenia przylega małe pomieszczenie zwane „Zbrojownią”. Wejście do niego ulokowane jest na prawej ścianie pomieszczenia zabaw. Uwaga na niskie nadproże. W zbrojowni, po lewej i prawej stronie od wejścia znajdują się dwie wolnostojące gabloty, gdzie prezentowane są miecze. Na ścianach zawieszone są tablice informacyjne .
Wychodzimy tą samą drogą, którą przyszliśmy. Gdy wyjdziemy z „Bawialni” i znajdziemy się na korytarzu, to po przejściu paru kroków skręcamy w prawo. Uwaga na lekki spadek poziomów podłogi. Po przejściu kolejnych paru kroków, po prawej stronie mamy schody prowadzące do piwnic i na piętro. Po lewej stronie, windę, która dociera do piwnic i na piętra.