Rozplanowanie przestrzeni piwnica Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – youtube

Rozplanowanie przestrzeni – Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – piwnica

Sala ekspozycyjna – Archeologia
Zjazd windą.
Do pomieszczeń ekspozycyjnych w piwnicy dostajemy się windą bądź schodami z poziomu parteru. Obok windy plan tyflograficzny piwnicy. Ze znacznikiem NFC. Po jego zeskanowaniu telefonem zostanie odczytana informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń.
Gdy wysiądziemy z windy skręcamy w lewo. Idziemy dalej prosto, kilka kroków. Obracamy się w lewo. Za plecami mamy ścianę, w jej prawej części przejście do korytarza prowadzącego do schodów.

Zejście schodami.
Z parteru schodzimy w dół schodami, idziemy lewą stroną klatki schodowej wzdłuż poręczy, gdyż po prawej stronie są wystające głazy – element konstrukcyjny fundamentów dawnych kamienic. Na końcu poręczy skręcamy w lewo. Idziemy prosto, w pewnej odległości od ściany ze względu na jeden wystający głaz i po około 5 metrach schodzimy po 4 stopniach w dół. Po przejściu paru kroków skręcamy w lewo. Po około3 metrach jesteśmy w rogu pierwszej sali. Skręcamy w lewo i idziemy kilka kroków. Odwracamy się w prawo.
Przed nami powinien być filar, za nim wysoka piaskownica z artefaktami archeologicznymi i kolejny filar. Za filarami przeszklone drzwi prowadzące do kolejnego pomieszczenia zwanego „Rzemiosłem”. Na lewo od filarów jest ściana z dwoma przejściami. Przejście bliżej nas prowadzi do Sali ekspozycyjnej zw. TRAMWAJEM. Drugie do ściany, jest ona nierówna, mnóstwo w niej wystających kamieni.
Na ścianach pomieszczenia umieszczone są tablice informacyjne dotyczące ekspozycji, ekrany z filmami, przy ścianie prawej i lewej jest przeszklona podłoga. Pod taflą szkła umieszczono zabytki archeologiczne. Znajdziemy tu artefakty między innymi z epoki neolitu czy też okresu rzymskiego.
Pomieszczenie oświetla sztuczne światło, nieoślepiające, słychać odgłosy przyrody, przy ścianach mogą być ławeczki do siedzenia, brak progów, w centrum filary.
Po zwiedzeniu sali archeologicznej przechodzimy do kolejnej, korzystamy z przeszklonych drzwi, nadproże o wysokości 175 centymetrów.

Sala ekspozycyjna – RZEMIOSŁO
Do tego pomieszczenia o wymiarach 7,5 metra na 4,5 metra dostajemy się z sali archeologicznej przez szklane drzwi. Na wprost wejścia są gabloty przyścienne, gdzie prezentowane są obesłania i lady cechowe. Na ścianach opisy dotyczące tej części ekspozycji, czyli cechów i rzemiosła. W
pomieszczeniu umieszczona jest replika lady cechowej, którą można dotykać.
Pomieszczenie oświetla sztuczne światło, nieoślepiające, słychać gwar dawnego miasta, brak progów.
Na lewo od wejścia jest kolejna sala, prowadzą do niej również szklane drzwi.

Sala ekspozycyjna – NIEPODLEGŁOŚĆ
Do tego pomieszczenia wchodzimy z „Sali rzemiosła”. Jest to prostokątna sala, niewiele większa od poprzedniego pomieszczenia. Na prawej ścianie, zaraz przy wejściu mamy serpentynę utworzoną z taśmy perforowanej, proszę uważać aby w nią nie wejść. Na tej samej ścianie, w jej lewej części znajdują się informacje o odzyskaniu niepodległości przez Tarnów. Jest też ekran z filmem prezentującym miasto po 1918 roku. W rogu Sali tafla szkła z naturalnych rozmiarów wizerunkiem burmistrza Tarnowa Tadeusza Tertila. Na ścianie lewej mamy panoramiczne zdjęcie części Tarnowa a przed nim konstrukcję zajmującą dużą część pomieszczenia. Jest to biała wstęga z przyciskami. Po wciśnięciu guzika świecą się okna w wybranych kamienicach ze zdjęć.
Pomieszczenie oświetla sztuczne światło, nieoślepiające, brak progów,
Drzwi do następnego pomieszczenia są parę kroków na lewo od wejścia. Prowadzą one do długiego korytarza. Nadproże o wysokości około 175 centymetrów.

Sala ekspozycyjna – TRAMWAJ
Wychodząc z sali o tematyce niepodległościowej znajdziemy się w korytarzu, długim na około 18 m, który stylizowany jest na wagon tramwajowy. W środkowej części korytarza, po prawej stronie znajdują się krzesełka, które stanowią imitację krzeseł tramwajowych, nad nimi belka z uchwytami do trzymania się podczas jazdy. Na obu ścianach mamy podświetlone dużych formatów zdjęcia Tarnowa i jego mieszkańców z okresu drugiej wojny światowej. Na ścianie lewej, w środkowej części korytarza, jest przejście do sali archeologii.
Korytarz jest oświetlony sztucznym światłem, słychać rozmowy Tarnowian podczas podróży tramwajem, brak progów.

Sala ekspozycyjna – DRUGA WOJNA ŚWIATOWA i PRL
Po przejściu około 18 metrów znajdziemy się na końcu korytarza – tramwaju. Na ścianie końcowej jest wyświetlany film z okresu okupacji. Jest to pierwsza część wystawy zwanej „Druga Wojna Światowa”. Przed ekranem należy skręcić w prawo.

Stajemy przed ścianą, w jej prawym rogu tablica kreślarska i inne przedmioty z okresu PRL. Przed nimi skręcamy w lewo i po paru krokach znów w lewo. Jesteśmy w małym pomieszczeniu, mocno przyciemnionym. Lewa ściana pomieszczenia, to ekran widziany z korytarza – tramwaju. Na ścianie na wprost tablica informacyjna. Na ścianie na prawo mamy gablotę z przedmiotami związanymi z zagładą ludności żydowskiej.
Aby wyjść z sal ekspozycyjnych z piwnic, wracamy do korytarza i skręcamy w pierwsze przejście w prawo. Po paru krokach jesteśmy na sali z eksponatami archeologicznymi. Po naszej prawej stronie winda.