Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci funkcjonuje w budynku zlokalizowanym na terenie dawnych koszar (tzw. koszar dolnych), w których w okresie międzywojennym stacjonował 16 Pułk Piechoty Wojska Polskiego. To nowy oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie, który powstał na gruncie dawnej Izby Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pomysłodawcą i faktycznym jej twórcą był gen. bryg. Zdzisław Baszak – żołnierz 16 Pułku Piechoty, uczestnik walk pod Pszczyną, aktywnie zaangażowany w działalność konspiracyjną w ramach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, po wojnie aresztowany i więziony przez komunistów, organizator tarnowskich struktur Światowego Związku Żołnierzy AK. Na początku lat 90. XX wieku rozpoczął on tworzenie w Dąbrowie Tarnowskiej muzeum Armii Krajowej, które przeniósł następnie do pozyskanego budynku pokoszarowego przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie. Powstała w ten sposób Izba Pamięci stawiała sobie za cel popularyzację czynu polskiego oręża, a także gromadzenie militariów oraz innych pamiątek związanych z tarnowskim środowiskiem żołnierzy Armii Krajowej. Przed siedzibą Izby Pamięci zostały usytuowane dwa pomniki: jeden upamiętniające żołnierzy 16 Pułku Piechoty poległych za ojczyznę, drugi żołnierzy Inspektoratu Tarnów AK.