Godziny otwarcia (obowiązują od 29 czerwca 2021 r.):
poniedziałek nieczynne
wtorek 8.00 – 16.00
środa  8.00 – 16.00
czwartek 9.00 – 17.00
piątek  8.00 – 16.00
sobota  8.00 – 16.00
niedziela 9.00 – 17.00

Zwiedzanie części skansenowej (chata oraz spichlerz) odbywa się w tzw. „trybie spacerowym”, bez możliwości wejścia do budynku. Ostatnie wejście na ekspozycję możliwe jest na godzinę przed jej zamknięciem. 

Dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałej jest czwartek.

 

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

  1. obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy użyciu przedmiotów rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz państwowe służby sanitarne oraz utrzymywania co najmniej dwumetrowego dystansu od innych osób (nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami);
  2. każdy zwiedzający zobowiązany jest do natychmiastowego i dokładnego dokonania dezynfekcji rąk po wejściu na teren Muzeum;
  3. zwiedzanie ekspozycji odbywa się bez komentarza przewodnika;
  4. dopuszcza się możliwość korzystania z szatni udzielanej wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego;
  5. na ekspozycji w budynku Dworu w Dołędze może przebywać jednorazowo nie więcej niż 15 osób a w części skansenowej (chata) 4 osoby;
  6. za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie;
  7. w udostępnianiu zwiedzającym ekspozycji pierwszeństwo mają osoby dokonujące rezerwacji telefonicznej bądź dokonanej drogą mailową, potwierdzonej mailowo przez pracowników Muzeum (tel. 14 6715414, mail: dolega@muzeum.tarnow.pl).

Regulamin zwiedzania

W związku ze zmienną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, przed wizytą w obiektach Muzeum, zalecamy kontakt telefoniczny (tel. 14 6715414).

 


Cennik:

bilety

produkt cena brutto (zł) uwagi
bilet normalny 8,00
bilet ulgowy 5,00
bilet rodzinny 16,00
bilet socjalny 3,00

Dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałej jest czwartek.

 usługi

produkt cena brutto (zł) uwagi
opłata za przewodnika 40,00 + bilety wstępu
opłata za lekcję muzealną 6,00 od osoby
opłata za wynajęcie sali na spotkanie 369,00 + 61,50 za każdą następną rozpoczętą godzinę
udostępnienie przestrzeni na potrzeby sesji fotograficznej 246,00 + 123,00 za każdą następną rozpoczętą godzinę

Zwiedzanie poza godzinami otwarcia ekspozycji wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Muzeum.