Oddziały dostosowane dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Siedziba, Rynek 3, 33-100 Tarnów

W dawnej XVI – wiecznej kamienicy mieszczańskiej, na parterze oraz w piwnicach organizowane są wystawy tymczasowe. Na piętrach mieszczą się biura dyrektorów, administracji oraz księgowości

e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl  nr. tel. +48 14 6390864, +48 14 6212149

Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20 – 21, 33-100 Tarnów

W danych renesansowych kamienicach znajduje się wystawa opowiadająca o historii miasta Tarnowa oraz regionu. Najwięcej eksponatów pochodzi ze średniowiecza, jednak znajdują się tutaj przedmioty z okresu prehistorii oraz czasów współczesnych.

e-mail: historia.tarnowa@muzeum.tarnow.pl  nr. tel. +48 14 6390865

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, Tarnów

W budynku znajduję się ekspozycja poświęcona kulturze szlacheckiej. Prezentowane przedmioty pochodzą z XVII, XVIII i XIX stulecia. Znajduję się tutaj broń bojowa i myśliwska, portrety szlacheckie i przedstawicieli rodu Sanguszków, przedmioty z porcelany, szkła i srebra.

e-mail: j.adamczyk@muzeum.tarnow.pl
telefon: +48 14 6390865 wew. 100 (recepcja), wew. 101 (biuro)

Galeria „Panorama”, Plac Dworcowy 4, Tarnów

Galeria prezentuje fragmenty obrazu pod tytułem Panorama siedmiogrodzka. Dzieło przedstawia bitwę pod Sybinem III 1849, jaka była stoczona podczas Wiosny Ludów na Węgrzech. Dowódcą podczas tej bitwy był generał Józef Bem. Urodził się on w Tarnowie.

e-mail: galeria.panorama@muzeum.tarnow.pl | nr. tel. 784 912 326

Muzeum Dwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów

Mieści się w drewnianym szlacheckim dworze z I poł. XIX stulecia. Obecny wystrój pochodzi z drugiej połowy dziewiętnastego wieku i ukazuje wnętrze szlacheckiego dworu.

e-mail: dolega@muzeum.tarnow.pl | nr. tel. 791 245 357

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu, Zalipie 135, 33-210 Olesno

Główną atrakcją Zagrody jest dom Felicji Curyłowej – najsłynniejszej zalipiańskiej malarki. Wnętrze domu i eksponowane przedmioty zdobione pięknymi, kolorowymi kwiatami, które są charakterystyczne dla tego regionu.

e-mail: zalipie@muzeum.tarnow.pl


Koordynator Dostępności

Koordynatorem Dostępności w naszej Instytucji jest Pani Lucyna Marzec-Pałach. Udzieli Państwu wszelkich koniecznych informacji i pomoże zaplanować wizytę w poszczególnych muzealnych Oddziałach. Kontakt z nią jest możliwy drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez wiadomość tekstową – SMS.

Adres e-mailowy: dostepnosc@muzeum.tarnow.pl; tel. komórkowy: + 48 602146811


Ceny biletów

Dla osób z niepełnosprawnością przewidzieliśmy bilety ulgowe:

  • 9 zł – Ratusz, Muzeum Dwór w Dołędze, Zagroda Felicji Curyłowej
  • 8 zł – Galeria „Panorama”
  • 6 zł – bilet socjalny

Asystentowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje bilet bezpłatny.


Godziny otwarcia – Ratusz

Wejście na ekspozycje możliwe jest jedynie o pełnych godzinach, zwiedzanie trwa 45 minut. Ostatnie wejście na ekspozycję możliwe jest na godzinę przed zamknięciem.

Regulamin zwiedzania – Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej

Godziny otwarcia – Galeria „Panorama”

Wejście na ekspozycje możliwe jest jedynie o pełnych godzinach, zwiedzanie trwa 30 minut. Ostatnie wejście na ekspozycję możliwe jest o godzinie 14.00 w dni powszednie i o godzinie 15.00 w niedziele w okresie od maja do września i o 13:00 w okresie od października do kwietnia.

Regulamin zwiedzania – Galeria „Panorama”

Godziny otwarcia – Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu

Wejście na ekspozycje możliwe jest jedynie o pełnych godzinach, zwiedzanie trwa 45 minut i jest realizowane w tzw. „trybie spacerowym” bez możliwości wejścia do budynków. Ostatnie wejście na ekspozycję możliwe jest o godzinie 17.00.

Regulamin zwiedzania – Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu

Godziny otwarcia – Muzeum Dwór w Dołędze

Wejście na ekspozycje możliwe jest jedynie o pełnych godzinach, zwiedzanie trwa 45 minut i jest realizowane w tzw. „trybie spacerowym” . Ostatnie wejście na ekspozycję możliwe jest na godzinę przed jej zamknięciem.

Regulamin zwiedzania – Muzeum Dwór w Dołędze


Opiekun osoby z niepełnosprawnością

Informujemy iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika Muzeum w dotarciu do wybranego muzealnego Oddziału z najbliższego punktu komunikacyjnego. W tym celu należy się skontaktować z Koordynatorem Dostępności, przynajmniej dwa dni przed planowaną wizytą.


Zasady zachowania się podczas ewakuacji

W czasie ewakuacji załączają się systemy przeciwpożarowe świetlno-dźwiękowe. W takiej sytuacji należy poczekać na pracownika Muzeum, który bezpiecznie wyprowadzi Państwa z zagrożonego obiektu.