Lekcja muzealna – „Zapisać w dziejach nieśmiertelne: jestem!” – rzecz o powstaniu styczniowym

Najważniejszym celem zajęć jest krzewienie pamięci o powstaniu styczniowym i jego bohaterach. W pierwszej części lekcji uczniowie wysłuchają krótkiej prelekcji na temat powstania styczniowego oraz o roli jaką odegrał w nim dołęski dwór. Następnie uczestnicy dowiedzą się jak uzbrojeni i ubrani byli powstańcy oraz będą mieli możliwość przymierzenia replik powstańczej czamary i XIX-wiecznej sukni żałobnej, która w czasach powstania służyła do manifestacji patriotyzmu. W dalszej części lekcji uczniowie udadzą się na pobliską polanę, gdzie zobaczą maleńką i zabytkową kapliczkę przy której niegdyś przysięgę składali idący w bój powstańcy. Chętni wzorem bohaterów styczniowego zrywu również będą mogli złożyć powstańczą przysięgę. Uczestnicy posiadający aparat będą mieli możliwość wykonania zdjęcia – „żywego obrazu” inspirowanego obrazem Artura Grottgera „Pożegnanie powstańca” (1866). Do wykonania fotografii będzie można wykorzystać stroje i rekwizyty z muzeum w Dołędze.

liczba uczestników: do 20 osób (grupy zorganizowane); szkoły podstawowe, szkoły średnie
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 90 min.
miejsce: Muzeum Dwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów

rezerwacja:
telefon: 14 671 54 14


Lekcja muzealna – „O szlacheckich siedzibach”

Najważniejszym celem zajęć jest ukazanie dworu jako ostoi polskiej kultury, tradycji i historii, a także ośrodka myśli i czynu niepodległościowego. W pierwszej części lekcji uczniowie wysłuchają prelekcji na temat historii polskich dworów oraz roli jaką odegrały one w czasach zaborów. Następnie, podczas zwiedzania zapoznają się z charakterystycznymi elementami budynku oraz wyjątkowymi eksponatami będącymi w posiadaniu muzeum. W tej części lekcji uczestnicy dowiedzą się także jacy wybitni Polacy zamieszkiwali lub odwiedzali dwór w Dołędze. Podsumowaniem, służącym utrwaleniu wiadomości nabytych podczas spotkania będzie specjalnie przygotowany quiz. Zwieńczeniem pobytu w Dołędze może być grill na specjalnie przygotowanym do tego miejscu znajdującym się tuż nieopodal dworu (prowiant we własnych zakresie).

liczba uczestników: do 20 osób (grupy zorganizowane); szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 90 min.
miejsce: Muzeum Dwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów

rezerwacja:
telefon: 14 671 54 14

Kontakt w sprawie udostępnienia pola kempingowego wyłącznie w godzinach pracy Muzeum Dwór w Dołędze.