Lekcja muzealna – W świecie profesora Michała Siedleckiego” (nowość)

Celem zajęć jest przybliżenie rysu biograficznego słynnego naukowca, a także prezentacja Dworu w Dołędze jako miejsca, które inspirowało polską inteligencję na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ważnym aspektem zajęć jest zwrócenie uwagi na politykę eksterminacji polskiej inteligencji w okresie II wojny światowej.

liczba uczestników: do 20 osób (grupy zorganizowane);
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
osoby z niepełnosprawnością wzroku

koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: ok. 60 min.
miejsce: Muzeum Dwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów

rezerwacja:
telefon: 14 671 54 14


Lekcja muzealna – „Zapisać w dziejach nieśmiertelne: jestem!” – rzecz o powstaniu styczniowym

Najważniejszym celem zajęć jest krzewienie pamięci o powstaniu styczniowym i jego bohaterach. W pierwszej części lekcji uczniowie wysłuchają krótkiej prelekcji na temat powstania styczniowego oraz o roli jaką odegrał w nim dołęski dwór. Następnie uczestnicy dowiedzą się jak uzbrojeni i ubrani byli powstańcy oraz będą mieli możliwość przymierzenia replik powstańczej czamary i XIX-wiecznej sukni żałobnej, która w czasach powstania służyła do manifestacji patriotyzmu. W dalszej części lekcji uczniowie udadzą się na pobliską polanę, gdzie zobaczą maleńką i zabytkową kapliczkę przy której niegdyś przysięgę składali idący w bój powstańcy. Chętni wzorem bohaterów styczniowego zrywu również będą mogli złożyć powstańczą przysięgę. Uczestnicy posiadający aparat będą mieli możliwość wykonania zdjęcia – „żywego obrazu” inspirowanego obrazem Artura Grottgera „Pożegnanie powstańca” (1866). Do wykonania fotografii będzie można wykorzystać stroje i rekwizyty z muzeum w Dołędze.

liczba uczestników: do 20 osób (grupy zorganizowane); szkoły podstawowe, szkoły średnie
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: ok. 90 min.
miejsce: Muzeum Dwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów

rezerwacja:
telefon: 14 671 54 14


Lekcja muzealna – „O szlacheckich siedzibach”

Najważniejszym celem zajęć jest ukazanie dworu jako ostoi polskiej kultury, tradycji i historii, a także ośrodka myśli i czynu niepodległościowego. W pierwszej części lekcji uczniowie wysłuchają prelekcji na temat historii polskich dworów oraz roli jaką odegrały one w czasach zaborów. Następnie, podczas zwiedzania zapoznają się z charakterystycznymi elementami budynku oraz wyjątkowymi eksponatami będącymi w posiadaniu muzeum. W tej części lekcji uczestnicy dowiedzą się także jacy wybitni Polacy zamieszkiwali lub odwiedzali dwór w Dołędze. Podsumowaniem, służącym utrwaleniu wiadomości nabytych podczas spotkania będzie specjalnie przygotowany quiz. Zwieńczeniem pobytu w Dołędze może być grill na specjalnie przygotowanym do tego miejscu znajdującym się tuż nieopodal dworu (prowiant we własnych zakresie).

liczba uczestników: do 20 osób (grupy zorganizowane); szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
koszt: 12 zł / osoba
czas trwania: ok. 90 min.
miejsce: Muzeum Dwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów

rezerwacja:
telefon: 14 671 54 14

Kontakt w sprawie udostępnienia pola kempingowego wyłącznie w godzinach pracy Muzeum Dwór w Dołędze.


Lekcja muzealna – „Dzieje dworskiej etykiety”

Zajęcia dotyczące roli dworów w kreowaniu kultury i obyczajowości, w tym dworskiej etykiety oraz mody. Zajęcia realizowane w ramach projektu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” (wspólna oferta muzealna

liczba uczestników: do 20 osób (grupy zorganizowane);
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 12 zł / osoba
czas trwania: ok. 45 min.
miejsce: Muzeum Dwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów

rezerwacja:
telefon: 14 671 54 14


Lekcja muzealna – Zajęcia terapeutyczne dla osób z dysfunkcjami (Tajemnice dworu w Dołędze)

Zajęcia przybliżająca historię dworu i jego mieszkańców połączone ze spacerem po dworski parku oraz częścią plastyczną. Zajęcia realizowane w ramach projektu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” (wspólna oferta muzealna).

liczba uczestników: do 20 osób (grupy zorganizowane);
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 14 zł / osoba
czas trwania: ok. 45 min.
miejsce: Muzeum Dwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów

rezerwacja:
telefon: 14 671 54 14