Lekcja muzealna – “Porcelana książąt Sanguszków – serwisy”

Lekcja muzealna towarzysząca wystawie „Porcelana książąt Sanguszków – serwisy”. Obejmuje ona oprowadzanie po ekspozycji z kuratorem, w trakcie którego uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć porcelanowe serwisy składające się z różnych naczyń, poznają ich funkcję, dowiedzą się także o sposobach zdobienia ceramiki. Następnie wykonają pracę plastyczną polegającą na zdobieniu tekturowych talerzy rożnymi technikami (farby, kredki, pisaki) według wzorów zaczerpniętych z ekspozycji oraz wedle własnych inspiracji.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
seniorzy
czas trwania: 45-60 min.
koszt: 9 zł / osoba
miejsce: Muzeum Ziemi Tarnowskiej, Rynek 3, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 315 lub 363.