„Zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!” to wystawa poświęcona wielkim powstaniom narodowym w dziedzictwie Tarnowa i regionu.

W 2020 roku, Muzeum Okręgowe w Tarnowie otrzymało od Darczyńcy wyjątkowe obiekty, związane z powstaniami narodowymi: listopadowym i styczniowym. W pierwszym przypadku to etui pamiątkowe zawierające monety i banknot oraz unikatowy arkusz pokwitowań in blanco „Ofiara w srebże” na wpłaty przekazywane na rzecz powstania deputacjom pomocniczym. Z czasów powstania styczniowego pochodzą natomiast dokumenty związane z osobą Jana Biesiadeckiego, uczestnika walk powstańczych oraz lekarza w szpitalu w Klimontowie. Mają one formę niewielkich, łatwych do ukrycia w konspiracyjnej rzeczywistości karteluszków, przypominających grypsy. Na jednym z dokumentów, znajdują się dwie pieczęcie, w tym jedna do tej pory nieznana: pieczęć Dowódcy Oddziału Tarnowskiego oraz pieczęć Komisarza Oddziałów Obwodu Tarnowskiego.

Oprócz tego, na wystawie zaprezentowane zostały również inne obiekty, zazwyczaj do tej pory nie udostępnione szerszej publiczności, związane z historią powstań.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”


Katalog

Informator w wersji elektronicznej – pdf, dostępny na licencji CC BY-SA 4.0


Wystawa Planszowa

Plansze merytoryczne wystawy czasowej w formacie pdf – udostępnione na stronie www instytucji dostępne na licencji CC BY-SA 4.0


Sesja naukowa:

Nagranie sesji naukowej dostępne na licencji CC BY-NC-SA 4.0


Cykl filmów (filmy z audiodeksrypcją):


Cykl filmów (bez audiodeksrypcji):

Videocasty z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami (PJM) dostępne na licencji CC BY-NC-SA 4.0


Plakat:

Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji CC BY-SA 4.0

 

 

Galeria zdjęć z wystawy – na stronie internetowej dostępne na licencji CC BY-SA 4.0