Lekcja muzealna - „Od gałganka do szlachcianki”

Zajęcia, podczas których dzieci dowiedzą się, jak wyglądały staropolskie stroje, z czego były wykonywane, a następnie samodzielnie zrobią lalkę szlachcica lub szlachcianki w stroju szlacheckim. Zajęcia muzealne skierowane dla różnych grup wiekowych, w tym również dla seniorów.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 11 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Wio koniku, wio!”

W trakcie spotkania uczestnicy na bazie posiadanych eksponatów (zdobione siodła paradne, części rzędów końskich) dowiedzą się, jak ważną rolę odegrały konie w polskiej historii i sztuce, zaś w części warsztatowej wykonają własnego konika i ozdobią jego siodło „drogimi kamieniami”, tak jak czyniono dawnej w Rzeczypospolitej szlacheckiej.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 15 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 11 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Husaria - chluba i duma Polski”

Spotkanie poświęcone potędze husarii, w czasie którego uczestnicy zapoznają się z elementami uzbrojenia husarskiego znajdującego się na ekspozycji oraz z ich odpowiednikami w licznych replikach, a następnie wykonają oraz ozdobią własnoręcznie tekturowe hełmy husarskie według przygotowanego wcześniej wzoru.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 11 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Cykl 4 lekcji muzealnych - „Akademia pod maszkaronem”

Cykl czterech lekcji muzealnych, prowadzonych po jednym spotkaniu przez cztery kolejne tygodnie. Każde ze spotkań odbywa się na innej Sali wystawowej i dotyczy rożnych zagadnień powiązanych z ekspozycją znajdującą się w Ratuszu. Na każdych zajęciach dzieci nie tylko dowiadują się ciekawych rzeczy, ale także na koniec wykonują zadanie plastyczne. Tematyka poszczególnych spotkań z cyklu to:

1) Zbrojownia – opowieść i miejsce w jakim odbywają się zajęcia pomoże przenieść się w czasy, kiedy to rycerze jeździli na koniach i dzielnie walczyli mieczem - (pomogą nam w tym prezentowane na zajęciach repliki uzbrojenia i broni). Na koniec spotkania rozwiązujemy rebusy, kolorujemy malowanki, robimy pamiątkowe zdjęcia z replikami zbrojenia.

2) Galeria Portretu Staropolskiego – na Sali, gdzie znajduje się jedna z największych w Polsce kolekcja portretów sarmackich, dzieci będą mogły zobaczyć jak wyglądali i ubierali się ich dawni przodkowie. Na podstawie replik strojów szlacheckich omówimy najistotniejsze elementy ubioru szlachcica i szlachcianki. Zajęcia podsumowujemy wykonaniem przestrzennego obrazku, lub kolorowaniem repliki portretów znajdujących się na ekspozycji.

3) Porcelana – przepiękne kolekcje porcelany i szkła przeniosą nas w świat bogato zastawionych stołów i dawnych staropolskich uczt z wyszukanymi daniami. Dzieci dowiedzą się także skąd pochodzi i jak wyrabia się przedmioty z porcelany. Na koniec spotkania pokolorują własną filiżankę ze spodeczkiem.

4) Historia Tarnowa i Ratusza - na ostatnich zajęciach, które odbywają się w Sali edukacyjnej Ratusza obejrzymy prezentację multimedialną na której dzieci będą mogły zobaczyć, jak wyglądał zamek, po którym dziś zostały tylko ruiny, jak kiedyś wyglądał Tarnów i dowiedzieć się kto go założył. Ostatnie zajęcia będą okazją do świetnej zabawy przy konkurencji w układaniu puzzli. Dzieci także wykonają pamiątkowe zakładki do książki.

Cykl przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4-10 lat. Wiadomości oraz sposób ich przekazu dzieciom, edukatorzy dostosowują do wieku odbiorców.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 10 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 8 zł / osoba / jedno spotkanie
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Portret i kultura staropolska”

W oparciu o bogate zbiory zbrojowni i kolekcji portretu staropolskiego (jednej z najlepszych w Polsce) omawiana jest barwna kultura doby sarmatyzmu.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 19 lat
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 60 min.
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Historia dawnego Tarnowa”

Lekcja muzealna obejmująca zespół wybranych tematów historii i kultury średniowiecznego i renesansowego Tarnowa, takich jak: lokacja miasta za Spycimira Leliwity, renesansowy Tarnów za hetmana Jana Tarnowskiego, dawna władza samorządowa i sądownicza miasta.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 19 lat
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 60 min.
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101

 

EDUKACJA ONLINE