RATUSZ (GALERIA SZTUKI DAWNEJ) – OFERTA EDUKACYJNA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE – AKADEMIA POD MASZKARONEM

Cykl spotkań skierowany do dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego.
Zajęcia odbywają się kolejno na poszczególnych salach ekspozycyjnych, umożliwiając kontakt z eksponatami oraz niekiedy z ich kopiami. Spotkania kończą się warsztatami plastycznymi, stanowiącymi formę podsumowania cyklu.
Na zakończenie rocznego cyklu spotkań organizowany jest konkurs plastyczny dla wszystkich uczestników zajęć pt. „Muzeum w oczach dziecka”.

Tematy:
1. Opowieść o dawnym Ratuszu
2. Opowieści o rycerzach
3. Konterfektów malowanie – czyli o dawnych wizerunkach w malarstwie
4. Białe złoto czyli filiżanka prababci

Cena cyklu wynosi 4 zł. od dziecka za jedne zajęcia, lekcje odbywają się co tydzień o wcześniej ustalonej godzinie. Czas trwania ok.45 minut. Grupy do 25 osób. Wymagana rezerwacja.


WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Koszałek Opałek – czyli sztuka kaligrafii – warsztaty kaligraficzne które otworzą przed uczestnikami magiczny świat skryptorium, przybliżą średniowieczne rękopisy, piękno kaligrafii, misterne zdobienie i wszystkie tajniki związane z tą dziedziną.

Warsztaty skierowane są dla dwóch grup wiekowych: klasy od 1-3 , 4-6.

Zajęcia podzielone są na dwie części: część teoretyczna na której dzieci za pomocą tablicy multimedialnej będą mogły obejrzeć materiały związane z tematem i usłyszeć historię dotyczącą np.: gęsiego pióra, pergaminu, atramentu itd. Druga część zajęć to część praktyczna na której same będą mogły się przekonać czy sztuka pisania na ręcznie czerpanym papierze to łatwa sprawa. Młodsze dzieci wykonają dekoracyjny inicjał.

Cena warsztatów 6 zł od osoby. Czas trwania ok. 60 minut. Grupy do 20 osób.
Wymagana rezerwacja.

Od gałganka do szlachcianki – warsztaty plastyczne dla grup przedszkolnych oraz nauczania zintegrowanego.

Zajęcia składają z części wprowadzającej podczas której dzieci dowiadują się min. o tym jak wyglądały dawne modne stroje, z czego były wykonywane, jak je przechowywano, który element stroju mógł być prezentem. W trakcie zajęć dzieci próbują dopasować na tablicy multimedialnej elementy stroju do poszczególnych postaci.
W drugiej części dzieci samodzielnie wykonują maskotkę, której elementy nawiązują do portretu staropolskiego.

Cena warsztatów 6 zł od osoby. Czas trwania ok. 60 minut. Grupy do 20 osób.
Wymagana rezerwacja.


ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

1. Historia Tarnowa – blok tematów poświęconych historii i kulturze, wybitnym postaciom, ważnym wydarzeniom w dziejach miasta. Lekcje prowadzone są w oparciu o znajdujące się w zbiorach muzealia, kopie zabytkowych przedmiotów oraz prezentacje multimedialne.

Proponowane tematy:
– Lokacja miasta – jak Tarnów zakładano
– Renesansowy Tarnów – architektura i rzeźba renesansu
– Hetman Jan Tarnowski – wódz, mecenas sztuki, właściciel miasta

2. Portret i kultura staropolska – w oparciu o bogate zbiory zbrojowni i jednej z najlepszych w Polsce kolekcji portretu staropolskiego omawiana jest barwna kultura doby sarmatyzmu.

3. Historia sztuki dla każdego – zajęcia poświęcone poszczególnym stylom w sztuce europejskiej i polskiej prowadzone w oparciu o pokazy multimedialne. Poszczególne zajęcia prezentują na wybranych przykładach najwybitniejsze osiągnięcia w architekturze, malarstwie i rzeźbie począwszy od sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej do sztuki XX wieku (tematy do wyboru np. Barok w sztuce europejskiej, Polskie malarstwo historyczne).

4. W żydowskim Tarnowie – zajęcia prezentujące różne aspekty bogatej kultury żydowskiej, prowadzone w oparciu przedmioty kultury materialnej pozostające w zbiorach Muzeum oraz prezentacje multimedialne.

Cena lekcji wynosi 6 zł od uczestnika.
Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób. Wymagana rezerwacja.

5. Wio koniku, wio! – zajęcia edukacyjno-plastyczne – „Znamy się jak łyse konie”, „Koń by się uśmiał”, „Zrobić kogoś w konia”, to tylko kilka powszechnie znanych i często używanych powiedzonek z koniem w roli głównej. Konie odegrały tak znaczną rolę w historii europejskiego człowieka, że naturalnie przeniknęły do naszego ojczystego języka pozostawiając po sobie trwały ślad w postaci przysłów, zwrotów i powiedzeń. Powiedzonka te, to tylko droga którą wprowadzimy naszych uczestników w naszą ciekawą lekcję muzealną dotyczącą konia w historii i sztuce polskiej. Na bazie posiadanych eksponatów opowiemy o ważnej roli jaką odegrały konie w naszej historii i sztuce, i jak zapisały się w świadomości Polaków. Zobaczymy wspaniale zdobione siodła paradne, części rzędów końskich a na części warsztatowej tego spotkania wykonamy własnego konika i ozdobimy jego siodło „drogimi kamieniami” tak jak za czasów dawnej szlacheckiej Rzeczypospolitej.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 lat
Czas trwania spotkania: 1h-1,5h.
Cena lekcji wynosi 6 zł od uczestnika