EDUKACJA ONLINE

LEKCJE MUZEALNE - OFERTA STAŁA

  • „Historia dawnego Tarnowa” – lekcja muzealna obejmująca zespół wybranych tematów historii i kultury średniowiecznego i renesansowego Tarnowa, takich jak: lokacja miasta za Spycimira Leliwity, renesansowy Tarnów za hetmana Jana Tarnowskiego, dawna władza samorządowa i sądownicza miasta.
  • „Portret i kultura staropolska” – w oparciu o bogate zbiory zbrojowni i jednej z najlepszych w Polsce kolekcji portretu staropolskiego omawiana jest barwna kultura doby sarmatyzmu.

koszt: 6 zł / osoba

liczba uczestników: grupa do 20 osób
czas trwania:
60 min.
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej / Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
nr telefon: +48 14 6390865 wew. 101

  • „Akademia pod maszkaronem” - cykl czterech spotkań, odbywających się kolejno na poszczególnych salach ekspozycyjnych. Tematy cyklu: o dawnym Ratuszu, o rycerstwie, o dawnym portretowaniu i o kulturze stołu.

liczba uczestników: grupa do 25 osób
czas trwania:
45 min.
koszt: 6 zł / osoba / za jedno spotkanie
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej / Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
nr telefon: +48 14 6390865 wew. 101

projekt współfinansowany z budżetu miasta tarnowa