Cykl 4 lekcji muzealnych - „Akademia pod maszkaronem”

Cykl czterech spotkań, odbywających się kolejno na poszczególnych salach ekspozycyjnych, w połączeniu z warsztatami plastycznymi, stanowiącymi formę podsumowania poszczególnych tematów cyklu: o dawnym Ratuszu, o rycerstwie, o dawnym portretowaniu i o kulturze stołu.

1) Zbrojownia – opowieść i miejsce w jakim odbywają się zajęcia pomoże przenieść się w czasy, kiedy to rycerze jeździli na koniach i dzielnie walczyli mieczem - (pomogą nam w tym prezentowane na zajęciach repliki uzbrojenia i broni). Na koniec spotkania rozwiązujemy rebusy, kolorujemy malowanki, robimy pamiątkowe zdjęcia z replikami zbrojenia.

2) Galeria Portretu Staropolskiego – na Sali, gdzie znajduje się jedna z największych w Polsce kolekcja portretów sarmackich, dzieci będą mogły zobaczyć jak wyglądali i ubierali się ich dawni przodkowie. Na podstawie replik strojów szlacheckich omówimy najistotniejsze elementy ubioru szlachcica i szlachcianki. Zajęcia podsumowujemy wykonaniem przestrzennego obrazku, lub kolorowaniem repliki portretów znajdujących się na ekspozycji.

3) Porcelana – przepiękne kolekcje porcelany i szkła przeniosą nas w świat bogato zastawionych stołów i dawnych staropolskich uczt z wyszukanymi daniami. Dzieci dowiedzą się także skąd pochodzi i jak wyrabia się przedmioty z porcelany. Na koniec spotkania pokolorują własną filiżankę ze spodeczkiem.

4) Historia Tarnowa i Ratusza - na ostatnich zajęciach, które odbywają się w Sali edukacyjnej Ratusza obejrzymy prezentację multimedialną na której dzieci będą mogły zobaczyć, jak wyglądał zamek, po którym dziś zostały tylko ruiny, jak kiedyś wyglądał Tarnów i dowiedzieć się kto go założył. Ostatnie zajęcia będą okazją do świetnej zabawy przy konkurencji w układaniu puzzli. Dzieci także wykonają pamiątkowe zakładki do książki.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
osoby z niepełnosprawnością ruchu
czas trwania: 45 min.
koszt: 10 zł / osoba / jedno spotkanie
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Potęga mody” (nowość)

Zajęcia będące rozwinięciem lekcji „Od gałganka do szlachcianki”, w trakcie których szczególny nacisk kładziony jest na „dziwactwa” modowe – wysokie obcasy obuwia męskiego, peruki, rusztowania sukien, gorsety, wymyślne dekoracje fryzur. Głównym tematem pozostaje typowy strój sarmacki męski i damski – jego podobieństwa i elementy zdobnicze (biżuteria, pasy, hafty, koronki, falbanki). W części praktycznej uczestnicy ozdabiają kartonowe sylwetki szlachcica i szlachcianki, poruszane za pomocą drewnianego suwaka.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
seniorzy
czas trwania: 45-60 min.
koszt: 16 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Szklanki i dzbanki na stole szlachcianki” (nowość)

Lekcja bazująca na części ekspozycji poświęconej szkłu i porcelanie – głównie obiektom z dawnego depozytu książąt Sanguszków. Uczestnicy poznają historię, dawne sposoby wytwarzania szkła i ceramiki, funkcje naczyń, zasady zachowania się przy stole. W części praktycznej własnoręcznie dekorują „naczynia”.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
czas trwania: 45-60 min.
koszt: 14 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Od gałganka do szlachcianki”

Dzieci dowiadują się, jak wyglądały dawne modne stroje, z czego były wykonywane, jak je przechowywano, wykonują lalkę szlachcica lub szlachcianki w stroju szlacheckim.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
osoby z niepełnosprawnością ruchu
czas trwania: 60 min.
koszt: 16 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Historia dawnego Tarnowa”

Zajęcia w formie spaceru po zaułkach tarnowskiej starówki. Uczestnicy poznają zasady zakładania miast w dawnych wiekach, funkcji placów i budowli miejskich, murów obronnych oraz warunków w jakich przyszło żyć w tamtych czasach /studnie, kanalizacja, transport/ ale także dawnej obyczajowości i relacji społecznych tarnowian. Wspominamy o stylach architektury dawnych miast w oparciu o tarnowską Katedrę i Ratusz.

(Lekcja aktualna w razie sprzyjającej pogody, w razie deszczu uzgadniamy inny termin)

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
osoby z niepełnosprawnością ruchu
koszt: 12 zł / osoba
czas trwania: 45 min.
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
możliwość realizacji w terenie
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Portret i kultura staropolska”

W oparciu o bogate zbiory zbrojowni i jednej z najlepszych w Polsce kolekcji portretu staropolskiego omawiana jest barwna kultura doby sarmatyzmu.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
studenci
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
osoby z niepełnosprawnością ruchu
koszt: 12 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Wio koniku, wio!”

Uczestnicy dowiadują się, jak ważną rolę odegrały konie w naszej historii i sztuce oraz wykonują konika i zdobią jego siodło „drogimi kamieniami”.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
osoby z niepełnosprawnością ruchu
czas trwania: 45 min.
koszt: 16 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Husaria – chluba i duma Polski”

Uczestnicy zapoznają się z elementami uzbrojenia husarskiego znajdującego się na ekspozycji, a następnie wykonają i ozdabiają własnoręcznie tekturowe hełmy husarskie.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
osoby z niepełnosprawnością ruchu
czas trwania: 45 min.
koszt: 16 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 101

 

EDUKACJA ONLINE