OFERTA NA FERIE ZIMOWE

Zapraszamy do skorzystania w okresie ferii zimowych z zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W ofercie proponujemy dwa tematy lekcji połączonych z warsztatami:

 • „Szlachcic i szlachcianka w 3 D”.W trakcie zajęć uczestnicy zobaczą, jak wyglądały dawne modne stroje. Prowadzący omówi, z jakich materiałów były wykonywane oraz dowiedzą się z jakich elementów składał się szlachecki strój staropolski. W części warsztatowej dzieci samodzielnie wykonają ozdobną kartkę „Szlachcic i szlachcianka w 3 D” w formacie A4. Wykonane prace zabiorą ze sobą jako pamiątkę.
  Na zajęcia zapraszamy w dniach 28-30 stycznia br.
 • „Polowanie czas zacząć!” „W lesie, puszczy, kniei”. Zajęcia odbędą się w sali myśliwskiej, gdzie dzieci zobaczą broń używaną dawniej podczas polowań i dowiedzą się, że myślistwo było istotnym elementem kultury szlacheckiej. Prowadzący omówi staropolskie rytuały myśliwskie oraz zaprezentuje odprzodowe ładowanie strzelby, podczas którego wyjaśni, skąd wywodzi się powiedzenie „Spaliło coś na panewce”. W części warsztatowej uczestnicy spróbują rozpoznać odgłosy leśnych zwierząt, przypisać ślady do konkretnego zwierzęcia żyjącego w puszczy polskiej oraz wykonają z elementów tekturowych miniaturowego łosia. Prace zabiorą jako pamiątkę.
  Na zajęcia zapraszamy w dniach 4-6 lutego br.

Wszystkie zajęcia rozpoczynać się będą o godzinie 11.00, koszt to 5 zł od osoby. Zapisy można zgłosić telefonicznie (14 692 90 00) lub osobiście w Ratuszu. Minimalna ilość dzieci konieczna do przeprowadzenia zajęć to 5 osób.


Warsztaty muzealne – „Z tarnowskim maszkaronem w świat!”

Zajęcia przenoszące w świat średniowiecznego i renesansowego Tarnowa, tematycznie skoncentrowane wokół lokowania miasta przez króla Łokietka, a także prężnego rozwoju Tarnowa w XVI w. za czasów hetmana Jana Tarnowskiego. Uczestnicy w trakcie zwiedzania poznają układ Ratusza, dawne przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, dowiedzą się, jak funkcjonowała ówczesna władza samorządowa i sądowa wójtowsko-ławnicza. Zobaczą również makietę prezentującą Tarnów w XVI w. Dodatkowo zajęcia uatrakcyjni kontakt z eksponatami kultury staropolskiej oraz niektórymi ich kopiami, co z pewnością ułatwi uczestnikom zrozumienie ówczesnych realiów i wzbogaci wiedzę o szerszy kontekst historyczny.

Spotkanie zakończy się warsztatami plastycznymi, stanowiącymi formę podsumowania, w czasie których czeka uczestników rozwiązanie krzyżówki i własnoręczne wykonanie uwspółcześnionej wersji maszkarona, przy użyciu form tekturowych, kolorowych samoprzylepnych foli oraz włóczki.

liczba uczestników: grupa do 25 osób
czas trwania:
60 min.
koszt: 6 zł / osoba
miejsce: Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej / Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
nr telefon: +48 14 6929000


Warsztaty muzealne – „Husaria – chluba i duma Polski!

Zajęcia muzealne poświęcone potędze husarii, obejmujące okres historyczny wojen Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Imperium Osmańskim, ze szczególnym uwzględnieniem panowania Jana III Sobieskiego i Odsieczy Wiedeńskiej. Punktem wyjścia będzie zapoznanie uczestników z elementami uzbrojenia husarskiego znajdującego się na ekspozycji oraz prezentacja odpowiedników replik dostępnych do sensorycznego poznania dla uczestników zajęć. Po zaznajomieniu z nazwami i omówieniu funkcji elementów uzbrojenia uczniowie otrzymają koperty z fotografiami części uzbrojenia i będą mieli za zadanie ułożenie nazwy eksponatu z rozsypanki literowej.

Następnie grupa przejdzie do stylizowanego namiotu tureckiego, gdzie uczniowie najpierw uzupełnią ikonografię przedstawiającą husarza, a później wykonają własnoręcznie hełmy husarskie wg przygotowanego wcześniej wzoru. Zdobytą wiedzę zweryfikuje gra karciana Husaria – duma polska, którą muzealnik poprowadzi na zakończenie zajęć.

liczba uczestników: grupa do 25 osób
czas trwania:
60 min.
koszt: 6 zł / osoba
miejsce: Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej / Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
nr telefon: +48 14 6929000


Lekcje muzealne – „Kochanowski – człowiek renesansu!

Zajęcia historyczno-literackie dotyczące epoki renesansu oraz życia i twórczości Jana Kochanowskiego, z założenia mają być formą wprowadzenia lub podsumowania tematycznego dla edukacji szkolnej. Na wstępie grupa otrzyma zdjęcia kilku eksponatów z ratuszowej ekspozycji z poleceniem odszukania ich w salach, co będzie pretekstem do przedstawienia przez muzealnika rysu epoki, poglądów politycznych i religijnych, realiów państwowych oraz założeń filozoficznych (zakres informacji będzie dostosowany do etapu edukacji klasy).

Następnie w sali edukacyjnej uczestnicy będą mogli zapoznać się z życiem i twórczością mistrza z Czarnolasu, relaksując się i siedząc wokół lipy:

 • najpierw prowadzący przeczyta fraszkę „Na lipę”, a uczniowie spróbują określić nastrój wiersza, sytuację liryczną i postawę podmiotu lirycznego,
 • następnie uczestnicy podnoszą liście leżące wokół lipy, odczytują umieszczone na nich fragmenty utworów Kochanowskiego i próbują dopasować je tematycznie do czterech okresów z życia poety: dzieciństwo, studia i podróże, życie dworskie i życie wiejskie w Czarnolesie,
 • na koniec wykonują własne drzewko lipy, składając je z dwóch tekturowych form, dodatkowo mogą umieścić na konarze drzewa wybrane przez siebie fragmenty utworów Kochanowskiego, a na pniu ważne dla poety daty i nazwy miejsc.

liczba uczestników: grupa do 25 osób
czas trwania:
60 min.
koszt: 6 zł / osoba
miejsce: Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej / Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
nr telefon: +48 14 6929000


Lekcje muzealne – oferta stała
 • Koszałek Opałek – czyli sztuka kaligrafii” – zajęcia składające się z części teoretycznej, na której dzieci oglądają materiały związane z tematem i poznają historię dotyczącą np.: gęsiego pióra, pergaminu, atramentu itd., a w części praktycznej wykonają dekoracyjny inicjał oraz piszą piórem gęsim i patyczkiem.
 • Od gałganka do szlachcianki” – zajęcia składają z części wprowadzającej, podczas której dzieci dowiadują się, jak wyglądały dawne modne stroje, z czego były wykonywane, jak je przechowywano, a w części warsztatowej wykonują lalkę szlachcica lub szlachcianki w stroju szlacheckim.
 • „Wio koniku, wio!” – zajęcia edukacyjno-plastyczne, w czasie których uczestnicy na bazie posiadanych eksponatów (zdobione siodła paradne, części rzędów końskich) dowiadują się, jak ważną rolę odegrały konie w naszej historii i sztuce oraz jak zapisały się w świadomości Polaków, a w części warsztatowej wykonują konika i zdobią jego siodło „drogimi kamieniami”, tak jak za czasów dawnej szlacheckiej Rzeczypospolitej.

koszt: 6 zł / osoba

 • „Historia dawnego Tarnowa” – lekcja muzealna obejmująca zespół wybranych tematów historii i kultury średniowiecznego i renesansowego Tarnowa, takich jak: lokacja miasta za Spycimira Leliwity, renesansowy Tarnów za hetmana Jana Tarnowskiego, dawna władza samorządowa i sądownicza miasta.
 • „Portret i kultura staropolska” – w oparciu o bogate zbiory zbrojowni i jednej z najlepszych w Polsce kolekcji portretu staropolskiego omawiana jest barwna kultura doby sarmatyzmu.

koszt: 5 zł / osoba

liczba uczestników: grupa do 20 osób
czas trwania:
60 min.
miejsce: Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej / Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
nr telefon: +48 14 6929000

 • „Akademia pod maszkaronem” – cykl czterech spotkań, odbywających się kolejno na poszczególnych salach ekspozycyjnych, w połączeniu z warsztatami plastycznymi, stanowiącymi formę podsumowania poszczególnych tematów cyklu: o dawnym Ratuszu, o rycerstwie, o dawnym portretowaniu i o kulturze stołu.

liczba uczestników: grupa do 25 osób
czas trwania:
45 min.
koszt: 4 zł / osoba / za jedno spotkanie
miejsce: Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej / Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
nr telefon: +48 14 6929000