Lekcja muzealna - „Od gałganka do szlachcianki”

Zajęcia, podczas których dzieci dowiedzą się, jak wyglądały staropolskie stroje, z czego były wykonywane, a następnie samodzielnie zrobią lalkę szlachcica lub szlachcianki w stroju szlacheckim. Zajęcia muzealne skierowane dla różnych grup wiekowych, w tym również dla seniorów.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 10 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Wio koniku, wio!”

W trakcie spotkania uczestnicy na bazie posiadanych eksponatów (zdobione siodła paradne, części rzędów końskich) dowiedzą się, jak ważną rolę odegrały konie w polskiej historii i sztuce, zaś w części warsztatowej wykonają własnego konika i ozdobią jego siodło „drogimi kamieniami”, tak jak czyniono dawnej w Rzeczypospolitej szlacheckiej.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 15 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 10 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Husaria - chluba i duma Polski”

Spotkanie poświęcone potędze husarii, w czasie którego uczestnicy zapoznają się z elementami uzbrojenia husarskiego znajdującego się na ekspozycji oraz z ich odpowiednikami w licznych replikach, a następnie wykonają oraz ozdobią własnoręcznie tekturowe hełmy husarskie według przygotowanego wcześniej wzoru.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 19 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 10 zł / osoba
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Akademia pod maszkaronem”

Cykl czterech spotkań muzealnych, prowadzonych kolejno na poszczególnych salach ekspozycyjnych, w połączeniu z warsztatami plastycznymi, stanowiącymi formę podsumowania omawianych oddzielnie tematów: o dawnym Ratuszu, o rycerstwie, o dawnym portretowaniu i o kulturze stołu.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 10 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 7 zł / osoba / jedno spotkanie
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Portret i kultura staropolska”

W oparciu o bogate zbiory zbrojowni i kolekcji portretu staropolskiego (jednej z najlepszych w Polsce) omawiana jest barwna kultura doby sarmatyzmu.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 19 lat
koszt: 8 zł / osoba
czas trwania: ok. 60 min.
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101


Lekcja muzealna - „Historia dawnego Tarnowa”

Lekcja muzealna obejmująca zespół wybranych tematów historii i kultury średniowiecznego i renesansowego Tarnowa, takich jak: lokacja miasta za Spycimira Leliwity, renesansowy Tarnów za hetmana Jana Tarnowskiego, dawna władza samorządowa i sądownicza miasta.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 19 lat
koszt: 8 zł / osoba
czas trwania: ok. 60 min.
miejsce: Ratusz - Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 101

 

EDUKACJA ONLINE