Ekspozycja stała w Muzeum Wincentego Witosa

W domu mieszkalnym ekspozycje mają charakter stały. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest to, iż ukazują autentyczne wnętrza domu W. Witosa i jego rodziny. Zachowano oryginalny wygląd i wyposażenie pokoju Witosa, który służył mu zarazem za gabinet wójta, prezesa Stronnictwa Ludowego i premiera Polski. Eksponowane jest autentyczne umeblowanie tego pokoju wraz z oryginalnymi dokumentami, rzeczami osobistymi i pamiątkami historycznymi, jak np. Orderem Orła Białego. Natomiast pośród dokumentów W. Witosa zobaczyć można m. in. paszport dyplomatyczny, legitymację poselską czy kenkarty z czasów wojny.

Życie i działalność Wincentego Witosa przedstawia wystawa fotograficzna, zawierająca najważniejsze fotografie z życia W. Witosa, która została zorganizowana
w budynku byłej stajni. Jest to miejsce, gdzie odbywają się lekcje muzealne, spotkania, wygłaszane są prelekcje dla odwiedzających muzeum wycieczek.

Oryginalny charakter zachowała także tzw. „duża stodoła”. W jej wnętrzu pokazano narzędzia i sprzęty rolnicze, przy pomocy których Witos prowadził swoje 16 – morgowe gospodarstwo. Natomiast w spichlerzu, zwanym również „małą stodołą” mieści się stała wystawa sztandarów ludowych. Eksponowane są sztandary z wszystkich okresów organizacyjnych polskiego ruchu ludowego. Najcenniejszy jest sztandar Zarządu Powiatowego Tarnów PSL Piast z 1928 r.

Uzupełnieniem Muzeum jest Kaplica, miejsce wiecznego spoczynku W. Witosa, jego rodziny oraz najbliższego współpracownika – Stanisława Mierzwy. W Kaplicy znajduje się ciekawy zbiór szarf z wieńców pogrzebowych, pochodzących z czasów pogrzebu Witosa z 1945 r.Muzeum jest miejscem chętnie odwiedzanym przez wycieczki i osoby indywidualne z całej Polski, a także z zagranicy. Do Wierzchosławic przyjeżdżają politycy, kolejni polscy premierzy, posłowie, a nade wszystko, ci którzy pragną zobaczyć jak żył i pracował trzykrotny premier II Rzeczypospolitej – rodem z Wierzchosławic.