Strona w budowie.

W razie potrzeby, zachęcamy do kontaktu z koordynatorem dostępności panią Lucyną Marzec-Pałach. Kontakt z nią jest możliwy drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez wiadomość tekstową – SMS.

Adres e-mailowy: dostepnosc@muzeum.tarnow.pl; tel. komórkowy: + 48 602146811