Strona w budowie.

W razie potrzeby, zachęcamy do kontaktu z koordynatorem dostępności panią Kingą Smółka. Kontakt z nią jest możliwy drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez wiadomość tekstową – SMS.

Adres e-mailowy: k.smolka@muzeum.tarnow.pl; tel. stacjonarny: +48 14 6929000; tel. komórkowy: + 48 669 780 703