Budynki zagrody są ogrodzone. W ogrodzeniu mała furtka dla pieszych, obok brama wjazdowa. Do budynków prowadzą ścieżki wysypane drobnymi kamykami.

W skład zagrody wchodzą budynki z I połowy XX wieku. Są to: dom Felicji Curyłowej z sadem, dawna stajnia i stodoła. Budynki ułożone są w literę U, która otwarta jest do jezdni. Dodatkowo przeniesiono i umieszczono w obrębie zagrody dom Stefanii Łączyńskiej i dom zw. Biedniackim.

Po lewej stronie zagrody stoi dom F. Curyłowej, swą krótszą ścianą zwrócony do drogi. W centrum zagrody znajduje się dawna stajnia, dłuższym bokiem zwrócona do jezdni, na prawo jest budynek stodoły, jego krótszy bok zwrócony jest do drogi. W budynku stajni obecnie mieszczą się: kasa biletowa i toalety.

Dom Łączyńskiej usytuowany jest w lewym rogu zagrody, za domem F. Curyłowej i dawną stajnią. Znajduje się w odległości ok. 10 m od pierwotnych zabudowań. W prawej części zagrody, za stodołą, jest dom zw. Biedniackim. Odległość od stodoły do tego domu to ponad 20 m. Oba budynki zwrócone swą dłuższymi ścianami do jezdni. Domy te pochodzą z II połowy XIX w.