Godziny otwarcia (obowiązują od 29 marca 2022 r.):
poniedziałek nieczynne
wtorek 9.00 – 15.00
środa 9.00 – 15.00
czwartek 9.00 – 15.00
piątek 9.00 – 17.00
sobota 10.00 – 15.00 (od 1 maja do 30 września); nieczynne (od 1 października do 30 kwietnia)
niedziela 10.00 – 15.00 (od 1 maja do 30 września); 10.00 – 14.00 (od 1 października do 30 kwietnia)

Z dniem 02.02.2024 r. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie ustala dzień bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych we wszystkich oddziałach Muzeum na wtorek.

Ostatnie wejście na ekspozycję możliwe jest na godzinę przed zamknięciem.

  1. za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie;
  2. w udostępnianiu zwiedzającym ekspozycji pierwszeństwo mają osoby dokonujące rezerwacji telefonicznej bądź dokonanej drogą mailową, potwierdzonej mailowo przez pracowników Muzeum (tel. 14 6390865 wew. 100, mail: ratusz@muzeum.tarnow.pl)

Regulamin zwiedzania


Cennik obowiązujący od 01-03-2024 r. :

Bilety

produkt cena brutto (zł) uwagi
bilet normalny 12,00
bilet ulgowy 9,00
bilet rodzinny 28,00
bilet socjalny 6,00
bilet karnet normalny 40,00
bilet karnet ulgowy 30,00
bilet na wieżę normalny 14,00
bilet na wieżę ulgowy 9,00
bilet normalny + bilet na wieżę 20,00
bilet ulgowy + bilet na wieżę ulgowy 14,00

Bilet karnet – promocyjny bilet uprawniający do zwiedzania następujących obiektów Muzeum w Tarnowie:

  • Siedziba Muzeum Ziemi Tarnowskiej przy Rynku 3,
  • Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej,
  • Muzeum Historii Tarnowa i Regionu,
  • Muzeum Etnograficzne,
  • Galeria „Panorama”
  • Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci.

Jest ważny przez 30 dni od daty zakupu i uprawnia do jednokrotnego wstępu do każdego z wymienionych muzeów.

 Usługi

produkt cena brutto (zł) uwagi
opłata za przewodnika 80,00 + bilety wstępu
w j. angielskim po uprzedniej rezerwacji (min. 3 dni robocze)
opłata za lekcję muzealną I 12,00 od osoby
opłata za lekcję muzealną II 14,00 od osoby
opłata za lekcję muzealną III 16,00 od osoby
lekcja – cykl składający się z 4 spotkań 10,00 od osoby/jedno spotkanie
opłata za wynajęcie Sali Pospólstwa na spotkanie 1230,00 cena za pierwszą godzinę, 246,00 za każdą następną rozpoczętą godzinę

Zwiedzanie poza godzinami otwarcia ekspozycji wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Muzeum.