miejsce: Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej

temat: Nadzieja w męstwie, wiara w zwycięstwie!

liczba osób w grupie: 6
czas trwania: 1-1,5 godziny
wiek uczestników: od 10 wzwyż

opis: Zajęcia muzealne ukazujące dokonania husarii na tle wydarzeń historycznych rozgrywających się w Europie XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem czasów panowania Jana III Sobieskiego.

Uczestnikom zajęć zostanie przybliżone uzbrojenie husarii za pomocą eksponatów i replik. Poznają technikę walki husarii, jej przeciwników i najważniejsze bitwy jakie zostały stoczone przez tę formacje. Mapa ukazująca granice dawnej Rzeczpospolitej ukaże im wielkość terytorialną dawnej Polski, karty pracy zaktywizują grupę, własnoręcznie wykonane szyszaki – hełmy husarskie pozwolą sprawdzić swoje zdolności manualne i będą pamiątką dla uczestników po zakończonych zajęciach. Kary pracy z pytaniami i ikonografią będą podsumowaniem i utrwaleniem zdobytej wiedzy na zajęciach.

Zajęcia są dostosowane do grup z niepełnosprawnością słuchu poprzez: wsparcie tłumacza PJM, filmy PJM opisujące zagadnienia husarii , umieszczone na stronie muzealnej, z którymi grupa może zapoznać się przed przyjazdem i przygotować do zajęć. Repliki które będą udostępnione grupie. Ikonografia, karty pracy i  mapa  z opisami.

cena: 0,50 zł dla grup z poza gm. Tarnów, 5,50 zł dla grup z gm.  Tarnów.

Zajęcia realizowane w ramach projektu BON KULTURY, finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.


miejsce: Galeria „Panorama”

temat: Uwaga! Pociąg!

Liczba osób w grupie: 6
Czas trwania: 1-1,5 godziny
Wiek uczestników: od 10 wzwyż

Opis: Zajęcia muzealne przybliżające rozwój kolei w Polsce, historię dworca w Tarnowie oraz  zasady bezpieczeństwa na kolei w oparciu o ekspozycję muzealną.

Dzięki ekspozycji, repliką i krótkiej pogadance uczestnicy poznają historię kolei i budynku dworca w Tarnowie. Spacer po tarnowskim dworcu pozwoli poznać jego układ przestrzenny oraz zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować w tego typu obiekcie. Z kolei gra „Budujemy Kolej Galicyjską” podsumuje zdobytą wiedzę.

Zajęcia są dostosowane do grup z niepełnosprawnością słuchu poprzez: wsparcie tłumacza PJM, prezentację multimedialną z podpisami. Repliki które będą udostępnione grupie, trójwymiarowe elementy wykorzystane do gry.

Cena: warsztaty bezpłatne dla grup z poza gm. Tarnów, 4,20 dla grup z gm. Tarnów.

Zajęcia realizowane w ramach projektu BON KULTURY, finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.