Kolekcja sztuki ludowej

W dziale sztuki ludowej dominujący zbiór stanowią malowanki i wycinanki (490 obiektów) z Powiśla Dąbrowskiego, głównie zaś z Zalipia. Znajdujące się w zbiorach zarówno dawne, wykonane w latach pięćdziesiątych, malowanki znanych malarek zalipiańskich, do których należały: Felicja Curyłowa, Felicja Kosiniakowa czy Alicja Łysiak, jak i wykonane współcześnie, stanowią szeroki przegląd tego wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju zjawiska w polskiej sztuce ludowej.

Na uwagę zasługują rzeźby – zabawki J. Minora (1875-1958) z Dąbrowy Tarnowskiej, ze względu na formy przypominające kultowe rzeźby ludów prymitywnych.

Pokaźny zbiór stanowi rzeźba (ok. 350). Obok niewielkiego zespołu dawnej rzeźby sakralnej, znajdują się tu prace współczesnych rzeźbiarzy ludowych. Zakres ich twórczości obejmuje zarówno tematyka religijna, jak i świecka, chętnie przedstawiają typy wiejskie oraz ludzi przy zajęciach gospodarskich. Do najciekawszych należą prace Józefa Sachy z Dołów, Marii Madej z Tuchowa, Józefa Nowaka z Tymowej, Stanisława Sochy z Faściszowej, Romana Brachuca z Brzeska, a także postacie wykonane ze słomy, techniką spiralną przez Marcina Lorkiewicza z Wierzchosławic.

Na wyróżnienie zasługuje również kolekcja malarstwa, w której znajdują się zarówno obrazy ludowe na płótnie, pochodzące z XIX wieku, jak i wykonane współcześnie, a także związane tematycznie ze zbiorami cyganologicznymi. Szczególnie cenny jest zbiór 25 obrazów Bronisławy Trzaskuś z Jaźwin, które oprócz walorów artystycznych posiadają dużą wartość ikonograficzną. Do ciekawych prac należą również obrazy Rozalii Dzięciołowskiej z Lubiczka i Anieli Danioł z Buczkowa.

Anna Bartosz
Muzeum Okręgowe w Tarnowie