Oferta czasowa

Afryka – w świecie kolorowych masek  zajęcia towarzyszące wystawie „Moja Afryka. Wystawa zbiorów z kolekcji Marka Tomaszewskiego” poświęcone tematyce związanej z afrykańskimi wierzeniami i obyczajami dotyczącymi masek. Na zajęciach dzieci dowiedzą się skąd pochodzą prezentowane na wystawie przedmioty, jakie znaczenie odgrywają maski w kulturze afrykańskiej oraz jak przebiega proces ich tworzenia. W części plastycznej każdy z uczestników będzie mógł wykonać własną maskę lub biżuterię (naszyjnik i bransoletka) w stylu afrykańskich plemion. Będzie również możliwość zrobienia sobie zdjęć w specjalnych strojach oraz malowanie twarzy w afrykańskie motywy.

liczba uczestników: maksymalnie 25 osób (grupy zorganizowane) – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
wiek uczestników: od 6 lat
czas trwania: ok. 1,5 h
koszt: 11 zł / osoba
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów

Wymagana rezerwacja - telefon: (+48) 14 622 06 25

 


Oferta stała

MUZEUM ETNOGRAFICZNE - OFERTA EDUKACYJNA

Cykl spotkań skierowany do dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego, poświęcony tematyce etnograficznej.

Tematy:

1. W babcinej izbie
2. Święta Bożego Narodzenia
3. Święta Wielkanocne – palmy, pisanki, święcone, przebierańcy

Cykl lekcji muzealnych poświęconych tematyce etnograficznej. Spotkania stanowią wykłady połączone z zajęciami interaktywnymi. W otoczeniu licznie zgromadzonych eksponatów uczestnicy mają możność zapoznać się z tradycjami ludowymi, życiem w wiejskiej chacie, dawnymi rzemiosłami. Podczas zajęć o tematyce świątecznej dzieci wprowadzane są w świat tradycyjnych obrzędów, zwyczajów i plastyki związanych z okresem Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Do realizacji zajęć przeznaczone są specjalne zestawy eksponatów, ewentualnie ich kopie, oraz inne pomoce i materiały edukacyjne.

Wymagana rezerwacja.


ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Plastyka bożonarodzeniowa – dzieci poznają technikę wykonywania "pająków", "łańcuchów" i "światów".

2. Plastyka wielkanocna – dzieci wykonują tradycyjne palmy z trzciny wodnej, zielonych gałązek, cisu oraz zapoznają się z batikową techniką zdobienia pisanek.

Wymagana rezerwacja.


WĘDRÓWKI ETNOGRAFICZNE 

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

1. Sto lat temu w chłopskiej chacie – lekcje prowadzone w oparciu o eksponaty opowiadają o życiu w wiejskiej chacie na przełomie XIX i XX wieku. Charakteryzowany jest wygląd wiejskiej chałupy, jej usytuowanie w zagrodzie (wśród innych budynków), a także układ wnętrz w jej obrębie i używane sprzęty. Omawiane są podstawowe czynności gospodarcze przy użyciu tradycyjnych sprzętów; gotowanie i sposób spożywania posiłków. Przy okazji poznawania elementów wyposażenia wiejskiej izby i kuchni wprowadzane są podstawowe informacje z zakresu ludowego rzemiosła. Uczestnicy poznają nazwy dawnych zawodów, techniki i produkty.

2. Cuda wigilijne – lekcje związane z obrzędowością bożonarodzeniową – od Adwentu do M.B. Gromnicznej. Odwołując się do prezentowanych eksponatów omawiane są zajęcia domowe w adwencie i przystrajanie izby na święta tradycyjnymi formami. Prezentowane są także zwyczaje i wierzenia związane z wigilią, wystrój wnętrza w tym dniu i zestaw tradycyjnych potraw. W treść zajęć wchodzą informacje o obchodach kolędniczych i szopkach

3. Co robił wóz na dachu w Wielkanoc – zajęcia dotyczące terminu, symboliki świąt oraz ich podstawowych atrybutów. Obejmuje przebieg Wielkiego Tygodnia z obrzędowością: począwszy od Niedzieli Palmowej (omawiane typy, wykonanie i przeznaczenie palm), poprzez zwyczaje Wielkoczwartkowe („judasz”), Wielkopiątkowe („wieszanie żuru”, straże), Wielkosobotnie (święcenie wody, ognia i pożywienia) i zwyczaje Lanego Poniedziałku („śmigus” i „despetnicy”). Szczególną uwagę poświęca się składowi koszyczka „święconki” i sposobom zdobienia pisanek.

4. Opowieść o chlebie – podczas zajęć omówiony zostaje proces powstawania chleba: od zasiewu ziarna, poprzez żniwa, młockę, mielenie w żarnach, przygotowanie ciasta, aż po wypiek. Prezentowane są tradycyjne narzędzia i sprzęty służące do jego przygotowania. Omawiana jest także rola chleba w kulturze i obyczajowości– związane z nim obrzędy, zwyczaje i wierzenia

5. Czas odejścia – zaduszki, śmierć w kulturze – zajęcia przybliżają obrzędowość związaną ze śmiercią – dawniej, na przełomie XIX i XX wieku i obecnie. Zawierają się w tej tematyce zwyczaje i praktyki dotyczące świąt zaduszkowych i pogrzebów, a także wierzenia, pieśni i demonologia.

6. Andrzejki– zwyczaje i wróżby –po przekazaniu informacji dotyczących św. Andrzeja i św. Katarzyny (ich wizerunków, historii życia i orędownictwu) następuje omówienie i pokaz wróżb andrzejkowych (przy aktywnym uczestnictwie grupy). Uwzględnione są następujące wróżby: losowanie karteczek z imionami, przestawianie butów do progu, losowanie przedmiotów z określoną symboliką, wróżba z łupinami orzecha, lanie wosku na wodę i inne. (LMII)

7. Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim – na zajęciach omówiony jest stan zachowania tradycyjnego rzemiosła ludowego w regionie tarnowskim. Proponowany zakres tematyczny obejmuje wyposażenie warsztatu – narzędzia, czynności rzemieślnika – techniki, produkty w warsztatach kowalskim, bednarskim, garncarskim i innych. Prelekcja wzbogacona jest prezentacją eksponatów i pokazem multimedialnym.

8. Historia i kultura Romów – zajęcia prowadzone na bazie stałej wystawy romskiej. W trakcie zajęć omawiana jest historia Romów (ich pochodzenie z Indii, wielowiekowa wędrówka, prześladowania i martyrologia tego narodu na przestrzeni wieków), oraz kultura materialna ilustrowana licznymi przykładami jak: stroje, ozdoby, przedmioty użytkowe, wyroby rzemieślnicze. Celem spotkania jest nie tylko przybliżenie dzieciom i młodzieży kultury Romów, ale także uczenie ich szacunku i tolerancji dla odmienności kulturowych.

9. Lato w etnozagrodzie – lekcja muzealna

Zajęcia przybliżające tematykę związaną z chowem zwierząt gospodarskich, prowadzone w specjalnie przygotowanej zagrodzie ze sztucznymi zwierzętami. W części teoretycznej uczestnicy dowiadują się o roli zwierząt gospodarskich, poznają warunki ich życia, oswajają się z ich potrzebami, emocjami i zachowaniami. Kontynuację lekcji stanowi część praktyczna, podczas której dzieci mają okazję wydoić sztuczną krowę oraz miło spędzić czas wykonując prace plastyczne.

 

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane) – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
wiek uczestników: od 6 lat
czas trwania: ok. 1,5 h
koszt: 11 zł / osoba
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów

Wymagana rezerwacja - telefon: (+48) 14 622 06 25


 

Opłata za lekcję muzealną II - 11 zł od osoby

Cykl spotkań (klasy 0-3) - 8,00 od osoby + zajęcia plastyczne po 7 zł od osoby