MUZEUM ETNOGRAFICZNE - OFERTA EDUKACYJNA

DZIECIĘCY UNIWERSYTET MUZEALNY

Cykl spotkań skierowany do dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego

Tematy:

1. W babcinej izbie
2. Święta Bożego Narodzenia
3. Święta Wielkanocne – palmy, pisanki, święcone, przebierańcy

Cykl lekcji muzealnych poświęconych tematyce etnograficznej. Spotkania stanowią wykłady połączone z zajęciami interaktywnymi. W otoczeniu licznie zgromadzonych eksponatów uczestnicy mają możność zapoznać się z tradycjami ludowymi, życiem w wiejskiej chacie, dawnymi rzemiosłami. Podczas zajęć o tematyce świątecznej dzieci wprowadzane są w świat tradycyjnych obrzędów, zwyczajów i plastyki związanych z okresem Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Do realizacji zajęć przeznaczone są specjalne zestawy eksponatów, ewentualnie ich kopie, oraz inne pomoce i materiały edukacyjne.

Opłata za cykl lekcji muzealnych (3 x ok. 45 minut) – 150 zł od grupy nie większej niż 25 osób.

W przypadku zamówienia tylko jednej lekcji z cyklu opłata wynosi: klasa 0 -3

50 zł oraz bilet wstępu 5 zł od osoby.

Wymagana rezerwacja.


WARSZTATY PLASTYCZNE DLA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Plastyka bożonarodzeniowa – zajęcia związane z okresem Bożego Narodzenia. Dzieci poznają technikę wykonywania „pająków”, łańcuchów (ozdób choinkowych z bibuły i słomy) i „światów” – czyli ozdób z opłatka.

2. Plastyka wielkanocna – Najmłodsi uczą się wykonywać tradycyjne wytwory plastyki związanej z Wielkanocą. Dzieci wykonują tradycyjne palmy z trzciny wodnej, zielonych gałązek, cisu oraz zapoznają się z batikową techniką zdobienia pisanek.

3. Testy edukacyjne – to zajęcia utrwalające wiedzę etnograficzną poprzez zabawę. Po wcześniejszej krótkiej powtórce poznanego materiału dzieci rozwiązują przygotowane specjalnie krzyżówki etnograficzne, wykreślanki, malowanki. Na zakończenie zajęć przewidziane są drobne upominki etnograficzne dla uczestników.

Opłata 5 zł od osoby za jedne zajęcia. Czas trwania ok. 70 minut. Grupy do 25 osób. Wymagana rezerwacja.


WĘDRÓWKI ETNOGRAFICZNE 

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

1. Sto lat temu w chłopskiej chacie – lekcje prowadzone w oparciu o eksponaty opowiadają o życiu w wiejskiej chacie na przełomie XIX i XX wieku. Charakteryzowany jest wygląd wiejskiej chałupy, jej usytuowanie w zagrodzie (wśród innych budynków), a także układ wnętrz w jej obrębie i używane sprzęty. Omawiane są podstawowe czynności gospodarcze przy użyciu tradycyjnych sprzętów; gotowanie i sposób spożywania posiłków. Przy okazji poznawania elementów wyposażenia wiejskiej izby i kuchni wprowadzane są podstawowe informacje z zakresu ludowego rzemiosła. Uczestnicy poznają nazwy dawnych zawodów, techniki i produkty.

2. Cuda wigilijne – lekcje związane z obrzędowością bożonarodzeniową – od Adwentu do M.B. Gromnicznej. Odwołując się do prezentowanych eksponatów omawiane są zajęcia domowe w adwencie i przystrajanie izby na święta tradycyjnymi formami. Prezentowane są także zwyczaje i wierzenia związane z wigilią, wystrój wnętrza w tym dniu i zestaw tradycyjnych potraw. W treść zajęć wchodzą informacje o obchodach kolędniczych i szopkach.

3. Co robił wóz na dachu w Wielkanoc – zajęcia dotyczące terminu, symboliki świąt oraz ich podstawowych atrybutów. Obejmuje przebieg Wielkiego Tygodnia z obrzędowością: począwszy od Niedzieli Palmowej (omawiane typy, wykonanie i przeznaczenie palm), poprzez zwyczaje Wielkoczwartkowe („judasz”), Wielkopiątkowe („wieszanie żuru”, straże), Wielkosobotnie (święcenie wody, ognia i pożywienia) i zwyczaje Lanego Poniedziałku („śmigus” i „despetnicy”). Szczególną uwagę poświęca się składowi koszyczka „święconki” i sposobom zdobienia pisanek.

4. Opowieść o chlebie – podczas zajęć omówiony zostaje proces powstawania chleba: od zasiewu ziarna, poprzez żniwa, młockę, mielenie w żarnach, przygotowanie ciasta, aż po wypiek. Prezentowane są tradycyjne narzędzia i sprzęty służące do jego przygotowania. Omawiana jest także rola chleba w kulturze i obyczajowości– związane z nim obrzędy, zwyczaje i wierzenia.

5. Czas odejścia – zaduszki, śmierć w kulturze – zajęcia przybliżają obrzędowość związaną ze śmiercią – dawniej, na przełomie XIX i XX wieku i obecnie. Zawierają się w tej tematyce zwyczaje i praktyki dotyczące świąt zaduszkowych i pogrzebów, a także wierzenia, pieśni i demonologia.

6. Andrzejki– zwyczaje i wróżby – po przekazaniu informacji dotyczących św. Andrzeja i św. Katarzyny (ich wizerunków, historii życia i orędownictwu) następuje omówienie i pokaz wróżb andrzejkowych (przy aktywnym uczestnictwie grupy). Uwzględnione są następujące wróżby: losowanie karteczek z imionami, przestawianie butów do progu, losowanie przedmiotów z określoną symboliką, wróżba z łupinami orzecha, lanie wosku na wodę i inne.

6. Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim – nna zajęciach omówiony jest stan zachowania tradycyjnego rzemiosła ludowego w regionie tarnowskim. Proponowany zakres tematyczny obejmuje wyposażenie warsztatu – narzędzia, czynności rzemieślnika – techniki, produkty w warsztatach kowalskim, bednarskim, garncarskim i innych. Prelekcja wzbogacona jest prezentacją eksponatów i pokazem multimedialnym.

7. Historia i kultura Romów – zajęcia prowadzone na bazie stałej wystawy romskiej. W trakcie zajęć omawiana jest historia Romów (ich pochodzenie z Indii, wielowiekowa wędrówka, prześladowania i martyrologia tego narodu na przestrzeni wieków), oraz kultura materialna ilustrowana licznymi przykładami jak: stroje, ozdoby, przedmioty użytkowe, wyroby rzemieślnicze. Celem spotkania jest nie tylko przybliżenie dzieciom i młodzieży kultury Romów, ale także uczenie ich szacunku i tolerancji dla odmienności kulturowych.

Cena lekcji wynosi 5 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 80 zł. opłaty za lekcję od całej grupy(do 25 osób). Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób.

8. Na romskim szlaku -  ścieżka edukacyjna na bazie wystawy muzealnej i plenerowej „Romowie- historia, kultura”. Poznawanie kultury romskiej odbywa się na zasadzie gry- zabawy edukacyjnej z krzyżówkami, zagadkami, wycinankami i malowankami. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej na piętrze zabytkowego lamusa na zapleczu Muzeum Etnograficznego lub na salach wystawowych. Atrakcją spotkania jest przebieranie się w stroje cygańskie, fotografie grupowe na wystawie, w plenerze. Propozycja edukacyjna przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych. Dla starszej młodzieży z gimnazjów i liceów przygotowany jest pokaz multimedialny przybliżający kulturę romską. Termin realizacji – cały rok. Czas twania zajęć : ok. 60 minut. Zajęcia dla grup od 15- 25 osób.

Cena lekcji wynosi 8 zł od uczestnika. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób.
Wymagana rezerwacja.

9. Na Zalipiańskim szlaku – ścieżka edukacyjna to wykład połączony z pokazem multimedialnym kultury Zalipia (min. fotografii malowanych zagród i twórców – dawniej i obecnie) zorganizowany w lamusie. Oferta przeznaczona dla uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjów, liceów, a także dla osób dorosłych. Na zajęciach warsztatowych, młodsi uczestnicy mogą tworzyć malowanki lub wypełniać przygotowane szablony malowanek i wycinanek. Atrakcją spotkania jest przebieranie się w stroje ludowe i możliwość zrobienia fotografii. Termin realizacji – cały rok. Czas realizacji zajęć : 45-60 minut. Zajęcia dla grup od 15- 25 osób.

Cena lekcji wynosi 8 zł od uczestnika.. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób.
Wymagana rezerwacja.