Oferta czasowa

 

Lekcja muzealna - „Ludowe feng shui ” (nowość)

„Ludowe Feng Shui”-  lekcje w ramach wystawy” Ludowe Feng Shui. Magia w wiejskiej chacie”, to interesująca pod względem etnograficznym i tradycyjnym propozycja dla dzieci, które poznają symbolikę roślin i znaczenie ziół, wykorzystywanych w wierzeniach i zwyczajach na dawnej wsi. Uczestnicy wykonają pachnące i zdobne sakiewki, a na starsze dzieci czeka nauka kaligrafii podczas tworzenia okazyjnych kartek z papieru czerpanego z wykorzystaniem suszonych kwiatów.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 45 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
zajęcia realizowane w miesiącach styczeń-marzec
liczba miejsc ograniczona
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25

 


Oferta stała

 

CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONY TEMATYCE ETNOGRAFICZNEJ

Tematy:
1. W babcinej izbie - oferta realizowana od października do listopada
2. Święta Bożego Narodzenia - oferta realizowana od listopada do grudnia
3. Święta Wielkanocne – palmy, pisanki, święcone, przebierańcy - oferta realizowana
w okresie: luty - marzec

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 45 min.
koszt: 12 zł / uczestnik
uwagi: wymagana rezerwacja
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


ZAJĘCIA PLASTYCZNE

1. Plastyka bożonarodzeniowa – oferta realizowana od listopada do grudnia.
Dzieci poznają technikę wykonywania „pająków”, łańcuchów i „światów”.
2. Plastyka wielkanocna – oferta realizowana od lutego do marca.
Dzieci wykonują tradycyjne palmy z trzciny wodnej, zielonych gałązek, cisu oraz zapoznają się z batikową techniką zdobienia pisanek.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 45 min.
koszt: 14 zł / uczestnik
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Lekcja muzealna - „Rom znaczy człowiek, a inny nie znaczy gorszy ” (nowość)

Zajęcia edukacyjno-światopoglądowe dotykające wszechobecnej tematyki nietolerancji oraz braku akceptacji dla kultury odmienności. Opierając się na wiedzy dotyczącej kultury oraz historii Romów, przeprowadzona zostanie lekcja-dysputa, angażująca młodzież w dyskusję o akceptacji osób należących do innych kultur czy grup, poprzez wymianę poglądów, dostrzeganie różnic, które nie dzielą, a pozwalają na bytowanie w przestrzeni wielokulturowej, tworzącej rzeczywistość niejednorodną, a zatem ciekawszą oraz wzbogaconą o różnorodność. Pogadanka wzbogacona zostanie prezentacją, natomiast na koniec uczniowie wraz z osobą prowadzącą, wspólnie wykreują nowe hasła sprzyjające tolerancji, przełamywaniu barier, stereotypów oraz będące sprzeciwem wobec nienawiści, pogardzie, ostracyzmowi społecznemu, agresji oraz hejtowi.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 45 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Kiedy słońce było przewodnikiem, a las domem… ” (nowość)

Zajęcia edukacyjno-poznawcze mające na celu zapoznanie się z kulturą oraz tradycją Romów, poprzez aktywną lekcję muzealną na dziedzińcu muzealnym, w scenerii wyeksponowanego obozowiska cygańskiego. Wykład o Romach przybiera formę opowieści, dostosowanej do wieku małoletniego odbiorcy, bez użycia skomplikowanej narracji, a bazującej na gawędzie czy bajaniu przy ognisku. Dzieci wprowadzone zostaną w barwny świat ludzi o odmiennej kulturze i obyczajowości, a po bliższym zapoznaniu się z ich tradycją, otrzymają możliwość przebrania się oraz wejścia do wozu. Podsumowaniem zajęć będzie wspólne czytanie bajek cygańskich oraz utworzenie pamiątkowej fotografii na tle zewnętrznej ekspozycji taborowej.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 45 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Afryka – w świecie kolorowych masek” (nowość)

Lekcje poświęcone są tematyce związanej z afrykańskimi wierzeniami i obyczajami dotyczącymi masek.
W części plastycznej każdy z uczestników będzie mógł wykonać własną maskę lub biżuterię (naszyjnik i bransoletka) w stylu afrykańskich plemion. Będzie również możliwość zrobienia sobie zdjęć w specjalnych strojach.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana w miesiącach styczeń - luty
liczba miejsc ograniczona
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Sto lat temu w chłopskiej chacie”

Lekcje opowiadają o życiu w wiejskiej chacie na przełomie XIX i XX wieku.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana przez cały rok
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Cuda wigilijne”

Lekcje związane z obrzędowością bożonarodzeniową – od Adwentu do M.B. Gromnicznej.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana od listopada do grudnia
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Co robił wóz na dachu w Wielkanoc”

Zajęcia dotyczące terminu, symboliki świąt oraz ich podstawowych atrybutów.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana od lutego do marca
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Opowieść o chlebie”

Podczas zajęć omówiony zostaje proces powstawania chleba: od zasiewu ziarna, poprzez żniwa, młockę, mielenie w żarnach, przygotowanie ciasta, aż po wypiek.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana cały rok
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Czas odejścia – zaduszki, śmierć w kulturze”

Zajęcia przybliżają obrzędowość związaną ze śmiercią – dawniej, na przełomie XIX i XX wieku i obecnie.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana w listopadzie
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Andrzejki – zwyczaje i wróżby”

Omówienie i pokaz wróżb andrzejkowych.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana w listopadzie
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim”

Na zajęciach omówiony jest stan zachowania tradycyjnego rzemiosła ludowego w regionie tarnowskim.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana cały rok
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Historia i kultura Romów”

Zajęcia prowadzone na bazie stałej wystawy romskiej.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 45 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana cały rok
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Lato w etnozagrodzie”

Spotkania połączone z zajęciami w plenerze.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
koszt: 16 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana od maja do lipca
zajęcia prowadzone w plenerze (dziedziniec muzeum)
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25