Oferta czasowa

 

Lekcja muzealna - „Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim” 

Zajęcia dostosowane do wystawy czasowej „Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim”, gdzie zostały przedstawione trzy warsztaty rzemieślnicze: bednarski, plecionkarski (w tym wikliniarski i sitarski)  oraz garncarski.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana cały rok
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25

 


Oferta stała

 

CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONY TEMATYCE ETNOGRAFICZNEJ

Tematy:
1. W babcinej izbie - oferta realizowana od października do listopada
2. Święta Bożego Narodzenia - oferta realizowana od listopada do grudnia
3. Święta Wielkanocne – palmy, pisanki, święcone, przebierańcy - oferta realizowana
w okresie: luty - marzec

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 45 min.
koszt: 8 zł / uczestnik
uwagi: wymagana rezerwacja
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


ZAJĘCIA PLASTYCZNE

1. Plastyka bożonarodzeniowa – oferta realizowana od listopada do grudnia.
Dzieci poznają technikę wykonywania „pająków”, łańcuchów i „światów”.
2. Plastyka wielkanocna – oferta realizowana od lutego do marca.
Dzieci wykonują tradycyjne palmy z trzciny wodnej, zielonych gałązek, cisu oraz zapoznają się z batikową techniką zdobienia pisanek.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 45 min.
koszt: 7 zł / uczestnik
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


POZOSTAŁE ZAJĘCIA

Lekcja muzealna - „Sto lat temu w chłopskiej chacie”

Lekcje opowiadają o życiu w wiejskiej chacie na przełomie XIX i XX wieku.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana przez cały rok
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Cuda wigilijne”

Lekcje związane z obrzędowością bożonarodzeniową – od Adwentu do M.B. Gromnicznej.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana od listopada do grudnia
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Co robił wóz na dachu w Wielkanoc”

Zajęcia dotyczące terminu, symboliki świąt oraz ich podstawowych atrybutów.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana od lutego do marca
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Opowieść o chlebie”

Podczas zajęć omówiony zostaje proces powstawania chleba: od zasiewu ziarna, poprzez żniwa, młockę, mielenie w żarnach, przygotowanie ciasta, aż po wypiek.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana cały rok
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Czas odejścia – zaduszki, śmierć w kulturze”

Zajęcia przybliżają obrzędowość związaną ze śmiercią – dawniej, na przełomie XIX i XX wieku i obecnie.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana w listopadzie
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Andrzejki – zwyczaje i wróżby”

Omówienie i pokaz wróżb andrzejkowych.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 90 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana w listopadzie
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim”

Na zajęciach omówiony jest stan zachowania tradycyjnego rzemiosła ludowego w regionie tarnowskim.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana cały rok
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Historia i kultura Romów”

Zajęcia prowadzone na bazie stałej wystawy romskiej.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 45 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana cały rok
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Lekcja muzealna - „Lato w etnozagrodzie”

Spotkania połączone z zajęciami w plenerze.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
oferta realizowana od maja do lipca
zajęcia prowadzone w plenerze (dziedziniec muzeum)
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25


Zajęcia z rzemieślnikami /zajęcia edukacyjne

Zajęcia realizowane w ramach wystawy „Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim”.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
koszt: 11 zł / osoba
czas trwania: 60 min.
miejsce: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Krakowska 10, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
warsztaty plecionkarskie odbędą się 26 maja 2023
warsztaty garncarskie odbędą się 29 i 30 maja 2023
liczba miejsc ograniczona
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 622 06 25