Godziny otwarcia (obowiązują od 6 maja 2021 r.):
poniedziałek nieczynne
wtorek 10.00 – 18.00
środa 10.00 – 18.00
czwartek 9.00 – 17.00
piątek 10.00 – 18.00
sobota 10.00 – 18.00
niedziela 9.00 – 17.00

Do odwołania zawiesza się działalność edukacyjną prowadzoną w Filii oraz możliwość skorzystania z usług przewodnika.Dla zwiedzających indywidualnych, wejście na ekspozycje możliwe jest jedynie o pełnych godzinach, zwiedzanie trwa 45 minut i jest realizowane w tzw. „trybie spacerowym” bez możliwości wejścia do budynków. Ostatnie wejście na ekspozycję możliwe jest na godzinę przed zamknięciem.

Dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałej jest wtorek.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

  1. obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy użyciu przedmiotów rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz państwowe służby sanitarne oraz utrzymywania co najmniej dwumetrowego dystansu od innych osób (nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami);
  2. zwiedzanie ekspozycji odbywa się bez komentarza przewodnika oraz bez możliwości korzystania z szatni;
  3. na ekspozycji może przebywać jednorazowo nie więcej niż 12 osób;
  4. za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie;
  5. w udostępnianiu zwiedzającym ekspozycji pierwszeństwo mają osoby dokonujące rezerwacji telefonicznej bądź dokonanej drogą mailową, potwierdzonej mailowo przez pracowników Muzeum (tel. 14 6411912, mail: zalipie@muzeum.tarnow.pl)

Regulamin zwiedzania – Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu

W związku ze zmienną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, przed wizytą w obiektach Muzeum, zalecamy kontakt telefoniczny (tel. 14 6411912).


Cennik:

bilety

produkt cena brutto (zł) uwagi
bilet normalny 8,00
bilet ulgowy 5,00
bilet rodzinny 16,00
bilet socjalny 3,00

Dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałej jest wtorek.

 usługi

produkt cena brutto (zł) uwagi
opłata za przewodnika 40,00 + bilety wstępu
lekcja muzealna I 12,00 od osoby
lekcja muzealna II 14,00 od osoby
udostępnienie przestrzeni na potrzeby sesji fotograficznej 246,00 + 123,00 za każdą następną rozpoczętą godzinę

Zwiedzanie poza godzinami otwarcia ekspozycji wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Muzeum.

Zasady bezpiecznego zwiedzania w Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu

infografika przedstawiająca zasady bezpiecznego zwiedzania