Godziny otwarcia (obowiązują od 29 czerwca 2021 r.):
poniedziałek nieczynne
wtorek 10.00 – 18.00 (od 1 maja do 30 września); 8.00 – 16.00 (od 1 października do 30 kwietnia)
środa 10.00 – 18.00 (od 1 maja do 30 września); 8.00 – 16.00 (od 1 października do 30 kwietnia)
czwartek 9.00 – 17.00
piątek 10.00 – 18.00 (od 1 maja do 30 września); 8.00 – 16.00 (od 1 października do 30 kwietnia)
sobota 10.00 – 18.00 (od 1 maja do 30 września); 8.00 – 16.00 (od 1 października do 30 kwietnia)
niedziela 9.00 – 17.00

Do odwołania zawiesza się działalność edukacyjną prowadzoną w Filii oraz możliwość skorzystania z usług przewodnika. Zwiedzanie jest realizowane w tzw. „trybie spacerowym” bez możliwości wejścia do budynków. Ostatnie wejście na ekspozycję możliwe jest na godzinę przed zamknięciem.

Dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałej jest wtorek.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

  1. obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy użyciu przedmiotów rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz państwowe służby sanitarne oraz utrzymywania co najmniej dwumetrowego dystansu od innych osób (nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami);
  2. każdy zwiedzający zobowiązany jest do natychmiastowego i dokładnego dokonania dezynfekcji rąk po wejściu na teren Muzeum;
  3. zwiedzanie ekspozycji odbywa się bez komentarza przewodnika;
  4. dopuszcza się możliwość korzystania z szatni udzielanej wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego;
  5. na ekspozycji może przebywać jednorazowo nie więcej niż 15 osób;
  6. za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie;
  7. w udostępnianiu zwiedzającym ekspozycji pierwszeństwo mają osoby dokonujące rezerwacji telefonicznej bądź dokonanej drogą mailową, potwierdzonej mailowo przez pracowników Muzeum (tel. 14 6411912, mail: zalipie@muzeum.tarnow.pl)

Regulamin zwiedzania

W związku ze zmienną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, przed wizytą w obiektach Muzeum, zalecamy kontakt telefoniczny (tel. 14 6411912).


Cennik:

bilety

produkt cena brutto (zł) uwagi
bilet normalny 8,00
bilet ulgowy 5,00
bilet rodzinny 16,00
bilet socjalny 3,00

Dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałej jest wtorek.

 usługi

produkt cena brutto (zł) uwagi
opłata za przewodnika 40,00 + bilety wstępu
lekcja muzealna I 12,00 od osoby
lekcja muzealna II 14,00 od osoby
udostępnienie przestrzeni na potrzeby sesji fotograficznej 246,00 + 123,00 za każdą następną rozpoczętą godzinę

Zwiedzanie poza godzinami otwarcia ekspozycji wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Muzeum.