Sposób dotarcia do Dworu w Dołędze

Dwór w Dołędze ulokowany jest w miejscowości Dołęga, ok. 40 km na północ od Tarnowa. Muzeum mieści się zaraz przy drodze głównej.

Najłatwiejszy i najszybszy środek transportu to własny transport. Samochód można pozostawić przy drodze, zaraz obok bramie wejściowej, bądź wjechać na teren Dworu, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach

Dla osób z dysfunkcją ruchową dostępne są mobilne platformy, które umożliwiają pokonanie progów znajdujących się w budynku.

Na poziomie parteru znajduje się również: szatnia, recepcja i toaleta – dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Pewną przeszkodę może stanowić otoczenie dworu, którego ścieżki są wysypane drobnym kamieniem. Dlatego też dopuszcza się możliwość wjazdu samochodem na teren obiektu i zaparkowanie go przy wejściu do budynku.

W tym celu należy zgłosić swój przyjazd pracownikom Muzeum, którzy Państwa pokierują do miejsca docelowego: nr tel. +48 14 6715414

Kontakt z Dworem możliwy również za pomocą e-maila: dołega@muzeum.tarnow.pl

fot. Klaudia Schubert