Lekcja muzealna - „Piknik z Generałem”

Plenerowe lekcje muzealne poświęcone życiu gen. Józefa Bema. Zajęcia prowadzone będą w Parku Strzeleckim w pobliżu mauzoleum generała. Uczestnicy poznają biografię generała oraz symbolikę jego mauzoleum. Następnie wezmą udział w szkoleniu artylerzystów i zwiadowców w formie zabawy oraz powtórzeniu zdobytych wiadomości. Na zakończenie pomalują farbami gipsowe odlewy mauzoleum. Prowadzenie lekcji będzie zależało od pogody.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 5 do 12 lat
czas trwania: ok. 75 min.
koszt: 10 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Lekcja muzealna - „Niezwykłe życie generała Bema”

Spotkanie rozpocznie się pełną ciekawostek prezentacją multimedialną poświęconą życiu generała Bema, jego działalności wojskowej i naukowej (prace o maszynach parowych, doświadczenia z rakietami zapalającymi). Omówione zostanie również przedsięwzięcie sprowadzenia prochów generała do Tarnowa i budowy mauzoleum. Kolejnym etapem zajęć będzie powtórzenie wiadomości połączone z zabawą. Na zakończenie uczestnicy pomalują gipsowe odlewy przedstawiające mauzoleum generała.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 7 do 15 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 10 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Lekcja muzealna - „Stacja Tarnów”

Lekcja dotycząca historii tarnowskiego dworca oraz rozwoju kolei na ziemiach polskich i na świecie. Zajęcia rozpoczną się pełną ciekawostek prezentacją multimedialną. W zależności od sytuacji epidemiologicznej dzieci będą mogły wziąć udział w zabawie w budowę Kolei Galicyjskiej lub zwiedzić tarnowski dworzec. Na zakończenie każdy wykona pamiątkę związaną z tematem zajęć. Zajęcia muzealne skierowane dla różnych grup wiekowych, w tym również dla seniorów.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 4 do 10 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 10 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Lekcja muzealna - „Zajęcia wielkanocne”

Uczestnicy zajęć wysłuchają prezentacji na temat zwyczajów wielkanocnych. W części plastycznej wykonają zajączka lub baranka wielkanocnego z włóczki oraz kartkę świąteczną.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 12 lat
czas trwania: ok. 75 min.
koszt: 10 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Lekcja muzealna - „Zajęcia bożonarodzeniowe”

Zajęcia rozpoczną się prezentacją multimedialną na temat zwyczajów bożonarodzeniowych. W części plastycznej zajęć uczestnicy wykonają anioła z drewnianej łyżki i ministroik świąteczny.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 12 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 10 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Lekcja muzealna - „Historia higieny”

Zajęcia rozpoczną się pełną ciekawostek prezentacją na temat historii higieny. Uczestnicy dowiedzą się między innymi jak często kąpali się królowie, kiedy w Europie pojawił się zwyczaj mycia rąk i czym dawniej myto zęby. W trakcie zajęć dzieci poznają zasady higieny, w szczególności te dotyczące dokładnego mycia zębów. Zdobyte wiadomości przećwiczą w trakcie zabawy polegającej na myciu sztucznego ząbka. Na zakończenie zajęć uczestnicy wykonają mydełka (z płatków mydlanych), które zabiorą ze sobą do domu.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 5 lat
czas trwania: ok. 90 min.
koszt: 10 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


 

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku:
Lekcja muzealna - Dotknij panoramy

Spotkanie rozpocznie się od opowieści na temat zjawiska jakim były panoramy w XIX wieku i historii „Panoramy Siedmiogrodzkiej”. W trakcie zajęć wykorzystana zostanie tyflografika przedstawiająca jeden z fragmentów Panoramy oraz przedmioty podobne do tych, które zostały namalowane na obrazie (m in. bandaże płócienne, strzemiona, słoma itp.). W oparciu o te pomoce prowadzący opowie o przedstawionej na Panoramie bitwie pod Sybinem.  Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy odlew przedstawiający mauzoleum gen. Józefa Bema, który dowodził bitwą.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 8 lat wzwyż.
czas trwania: do 1 godziny
koszt: 5 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326

 


 

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku:
Lekcja muzealna - Stacja Tarnów

Spotkanie rozpocznie się krótką prelekcja ukazującą rozwój kolei w Polsce oraz zasady bezpieczeństwa na dworcu i w pociągu. Następnie uczestnicy zweryfikują zdobytą wiedzę podczas gry „Budujemy kolej galicyjską”. Uczestnicy będą budować z drewnianych klocków połączenie kolejowe łączące pięć największych miast leżących wzdłuż historycznej trasy kolei galicyjskiej (1856-61) łączącej Kraków ze Lwowem. Aby otrzymać drewniane elementy kolejki potrzebne do zbudowania każdego połączenia uczestnicy będą musieli prawidłowo odpowiedzieć na cztery pytania dotyczące omówionego wcześniej zakresu.

W dalszej części zajęć uczestnicy zwiedzą tarnowski dworzec, aby zapoznać się z jego historią oraz zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i korzystania z kolei (jak korzystać z rozkładu jazdy pociągów, gdzie można kupić bilet i przechować bagaż). Historię dworca poznają dzięki pamiątkowej tablicy i obeliskowi. Oba obiekty znajdują się na terenie dworca i można je dotknąć.

 

Zajęcia są dostosowane do grup z niepełnosprawnością wzroku poprzez: trójwymiarowe elementy wykorzystane do gry, opis audiodeskrypcyjny dworca.

liczba uczestników: do uzgodnienia (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 8 lat wzwyż.
czas trwania: do 1 godziny
koszt: 5 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326

 

Uwagi:
Uczestnicy zajęć mogą już korzystać z toalety Galerii "Panorama"