Lekcja muzealna - „Ludzie listy piszą...” (nowość)

Zajęcia poświęcone dawnym formom komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki pisania listów (epistolografii). Uczestnicy poznają listowy savoir-vivre oraz samodzielnie piszą i adresują listy.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
czas trwania: 90 min.
koszt: 14 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcja muzealna - „Niezwykłe życie generała Bema”

Uczestnicy poznają biografię generała, bohatera walk o niepodległość Polski i Węgier.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 90 min.
koszt: 14 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
w przypadku uczestnictwa na zajęciach osób z niepełnosprawnością słuchu wymagane jest dwutygodniowe uprzedzenie w celu zapewnienia tłumacza migowego
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcja muzealna - „Stacja Tarnów”

Lekcja muzealna dotycząca historii tarnowskiego dworca oraz rozwoju kolei na ziemiach polskich i na świecie.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: czas trwania: 90 min.
koszt: 14 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
w przypadku uczestnictwa osób z niepełnosprawnością słuchu wymagane jest dwutygodniowe uprzedzenie w celu zapewnienia tłumacza migowego
w przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku proponujemy zajęcia manualne polegające na modelowaniu form z plasteliny (związanych tematycznie z koleją)
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcja muzealna – „Wiosna Ludów w Europie na tle Panoramy Siedmiogrodzkiej”

Historia Panoramy Siedmiogrodzkiej stanowi wstęp do rozważań na temat Wiosny Ludów w Europie. Na zakończenie uczniowie malują gipsowe odlewy przedstawiające mauzoleum gen. Bema.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 90 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
w przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu wymagane jest dwutygodniowe uprzedzenie w celu zapewnienia tłumacza migowego
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcja muzealna – „Przygoda z ekologią”

Lekcja muzealna wspierająca rozwój wrażliwości ekologicznej dzieci. Uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu ekologii, zdobywają informacje nt. gatunków zwierząt żyjących w Polsce i ich ochrony. Na zakończenie każde dziecko wykona zabawkę z materiałów ekologicznych.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 90 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcja muzealna - „Zajęcia wielkanocne”

Lekcja muzealna dotycząca zwyczajów wielkanocnych połączona z wykonaniem ozdoby świątecznej.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 90 min.
koszt: 14 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
w przypadku uczestnictwa osób z niepełnosprawnością słuchu wymagane jest dwutygodniowe uprzedzenie w celu zapewnienia tłumacza migowego.
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcja muzealna - „Zajęcia bożonarodzeniowe”

Lekcja muzealna dotycząca zwyczajów bożonarodzeniowych połączona z wykonaniem ozdoby świątecznej.
liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 90 min.
koszt: 16 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
w przypadku uczestnictwa osób z niepełnosprawnością słuchu wymagane jest dwutygodniowe uprzedzenie w celu zapewnienia tłumacza migowego
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcje plenerowe na terenie miasta

Zajęcia realizowane w ciekawych historycznie miejscach w Tarnowie (np. w Parku Strzeleckim, w pobliżu Mauzoleum gen. J. Bema, w Parku Sanguszków).
liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
seniorzy
czas trwania: 90 min.
koszt: 16 zł / osoba
miejsce: zależnie od planu zajęć (lekcje plenerowe)
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcja muzealna - „Dzień babci i dziadka”

Zajęcia tematyczne poświęcone roli babć i dziadków w życiu wnuków połączone z częścią plastyczną.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
czas trwania: 90 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcja muzealna - „Zagadki Pana Kolejarza”

Lekcja dotycząca kolei połączona z zabawą i rozwiązywaniem zagadek.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
czas trwania: 90 min.
koszt: 14 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326


Lekcja muzealna - „Z nostalgią o Tarnowie”

Zajęcia dotyczące dziejów Tarnowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: 90 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
uwagi:
uwagi:
wymagana rezerwacja
w przypadku uczestnictwa osób z niepełnosprawnością słuchu wymagane jest dwutygodniowe uprzedzenie w celu zapewnienia tłumacza migowego
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 784 912 326