Lekcja muzealna - „Niezwykłe życie generała Bema”

Spotkanie rozpocznie się pełną ciekawostek prezentacją multimedialną poświęconą życiu generała Bema, jego działalności wojskowej i naukowej (prace o maszynach parowych, doświadczenia z rakietami zapalającymi). Omówione zostanie również przedsięwzięcie sprowadzenia prochów generała do Tarnowa i budowy mauzoleum. Kolejnym etapem zajęć będzie powtórzenie wiadomości połączone z zabawą. Na zakończenie uczestnicy pomalują gipsowe odlewy przedstawiające mauzoleum generała.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 7 do 15 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 9 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Lekcja muzealna – „Wiosna ludów w Europie na tle Panoramy Siedmiogrodzkiej”

Spotkanie rozpocznie się od prezentacji multimedialnej przedstawiającej serie zrywów rewolucyjnych i narodowych jakie ogarnęły Europę w latach 1848-1849. Następnie uczestnicy zajęć zwiedzą z przewodnikiem wystawę fragmentów Panoramy „Siedmiogrodzkiej” przedstawiającą jedną z najważniejszych bitew powstania węgierskiego, w którym wojska węgierskie dowodzone przez generała Bema zwyciężyły siły austriacko-rosyjskie. Kolejnym etapem zajęć będzie zabawa polegająca na odnajdywaniu na reprodukcji panoramy jej fragmentów znajdujących się w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik pomaluje farbami pamiątkowy odlew gipsowy.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 13 roku życia
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 9 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326

Zajęcia będą prowadzone od stycznia 2023 roku


Lekcja muzealna - „Stacja Tarnów”

Lekcja dotycząca historii tarnowskiego dworca oraz rozwoju kolei na ziemiach polskich i na świecie. Zajęcia rozpoczną się pełną ciekawostek prezentacją multimedialną. W zależności od sytuacji epidemiologicznej dzieci będą mogły wziąć udział w zabawie w budowę Kolei Galicyjskiej lub zwiedzić tarnowski dworzec. Na zakończenie każdy wykona pamiątkę związaną z tematem zajęć.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 4 do 10 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 9 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Lekcja muzealna – „Przygoda z ekologią”

Przygoda z ekologią – lekcja muzealna wspierająca rozwój wrażliwości ekologicznej dzieci. Uczestnicy zajęć wezmą udział w prezentacji multimedialnej poświęconej zagadnieniom z zakresu ekologii oraz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt żyjących w Polsce. Następnie wezmą udział w zabawie pomagającej utrwalić zdobyte wiadomości. Na zakończenie każde dziecko wykona zabawkę z materiałów ekologicznych. Będzie to chroniony gatunek węża żyjącego w Polsce. Dzieci ozdobią lnianego węza kredkami a następnie wypełnią zabawkę pestkami wiśni. W domu można podgrzać zabawkę w mikrofalówce będzie mogła wówczas służyć jako mały termofor.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 4 do 10 lat
czas trwania: ok. 75 min.
koszt: 9 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326

Brak wolnych miejsc


Lekcja muzealna w plenerze – „Spacer z Sanguszkami”

W trakcie lekcji wspólnie odkryjemy tajemnice Parku Sanguszków – ostatnich prywatnych właścicieli Tarnowa. Pomogą w tym specjalnie przygotowane zadania oraz list od księcia Romana Sanguszki. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w której części parku znajdował się staw, gdzie urządzony został tor do wyścigów konnych, a także kort tenisowy i kręgielnia. Zobaczyliśmy również pozostałości zabudowań stajennych, w których w czasach Sanguszków hodowano konie czystej krwi arabskiej. Poznamy historię mieszczącego się w parku pałacu i przylegającej do niego kaplicy. Zajęcia uświetnią prezentowane w trakcie spaceru archiwalne zdjęcia. Na zakończenie każdy uczestnik pomaluje własny herb przedstawiający konia.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 12 lat
czas trwania: ok. 75 min.
koszt: 11 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326

Zajęcia będą prowadzone w maju i czerwcu 2023 roku. Ilość miejsc ograniczona.


Lekcja muzealna - „Zajęcia wielkanocne”

Uczestnicy zajęć wysłuchają prezentacji na temat zwyczajów wielkanocnych. W części plastycznej wykonają zajączka lub baranka wielkanocnego z włóczki oraz kartkę świąteczną.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 12 lat
czas trwania: ok. 75 min.
koszt: 11 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Lekcja muzealna - „Zajęcia bożonarodzeniowe”

Zajęcia rozpoczną się prezentacją multimedialną na temat zwyczajów bożonarodzeniowych. W części plastycznej zajęć uczestnicy wykonają ozdobę świąteczną (szczegóły wkrótce).

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 6 do 12 lat
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 11 zł / osoba
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku:
Lekcja muzealna - Dotknij panoramy

Spotkanie rozpocznie się od opowieści na temat zjawiska jakim były panoramy w XIX wieku i historii „Panoramy Siedmiogrodzkiej”. W trakcie zajęć wykorzystana zostanie tyflografika przedstawiająca jeden z fragmentów Panoramy oraz przedmioty podobne do tych, które zostały namalowane na obrazie (m in. bandaże płócienne, strzemiona, słoma itp.). W oparciu o te pomoce prowadzący opowie o przedstawionej na Panoramie bitwie pod Sybinem.  Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy odlew przedstawiający mauzoleum gen. Józefa Bema, który dowodził bitwą.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 8 lat wzwyż.
czas trwania: do 1 godziny
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326


Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku:
Lekcja muzealna - Stacja Tarnów

Spotkanie rozpocznie się krótką prelekcja ukazującą rozwój kolei w Polsce oraz zasady bezpieczeństwa na dworcu i w pociągu. Następnie uczestnicy zweryfikują zdobytą wiedzę podczas gry „Budujemy kolej galicyjską”. Uczestnicy będą budować z drewnianych klocków połączenie kolejowe łączące pięć największych miast leżących wzdłuż historycznej trasy kolei galicyjskiej (1856-61) łączącej Kraków ze Lwowem. Aby otrzymać drewniane elementy kolejki potrzebne do zbudowania każdego połączenia uczestnicy będą musieli prawidłowo odpowiedzieć na cztery pytania dotyczące omówionego wcześniej zakresu.

W dalszej części zajęć uczestnicy zwiedzą tarnowski dworzec, aby zapoznać się z jego historią oraz zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i korzystania z kolei (jak korzystać z rozkładu jazdy pociągów, gdzie można kupić bilet i przechować bagaż). Historię dworca poznają dzięki pamiątkowej tablicy i obeliskowi. Oba obiekty znajdują się na terenie dworca i można je dotknąć.

 

Zajęcia są dostosowane do grup z niepełnosprawnością wzroku poprzez: trójwymiarowe elementy wykorzystane do gry, opis audiodeskrypcyjny dworca.

liczba uczestników: do uzgodnienia (grupy zorganizowane)
wiek uczestników: od 8 lat wzwyż.
czas trwania: do 1 godziny
miejsce: Galeria „Panorama” / pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 784 912 326