Muzeum Okręgowe w Tarnowie rozpoczęło kolejną edycję zajęć edukacyjnych w ramach BONU KULTURY.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z atrakcyjnej oferty Bonu Kultury 2017/18 przedstawionej szczegółowo poniżej.


„Z Bemem w Siedmiogrodzie” (od 7 do 16 lat)
Zajęcia muzealne ukazujące postać generała Józefa Bema, tarnowianina, jako bohatera narodowego w kontekście historii Panoramy Siedmiogrodzkiej Jana Styki.

W programie: spotkanie rozpocznie się prezentacją multimedialną dotyczącą biografii Bema oraz zapoznaniem uczniów z ekspozycją pamiątek po generale. W kolejnym etapie uczestnicy uformują mini rotundę poprzez połączenie ośmiu części czarno-białych kopii panoramy. Dodatkowo prowadzący w kilku zdaniach wyjaśni genezę tworzenia panoram w XIX wieku. Ostatnim etapem pracy będą warsztaty, w trakcie których uczestnicy wykonają miniaturowe bramy seklerskie. Ich pierwowzorem będzie rzeczywista Brama Seklerska im. Józefa Bema i Sandora Petöfiego, znajdująca się w Tarnowie przy ul. Krakowskiej. Każdy z uczniów otrzyma kilka drewnianych elementów do połączenia za pomocą kołeczków oraz kleju do drewna. Będzie też mógł na swojej bramie napisać tekst powitania, jakie skierowałby do odwiedzających jego dom gości.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7-16 lat
Liczba uczestników: do 25 osób
Czas trwania: 1,5 – 2 godz.
Kalendarz zajęć: X I – VI, VII-XII; dni otwarcia Muzeum
Koszt: 6 zł od osoby (uczestnicy z gm. Tarnów), 1 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Tarnów)
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Galeria „Panorama” 33-100 Tarnów, Plac Dworcowy 4
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Przemysław Kozek, tel. 14 6390864, 6390865, 6212149 / e-mail: p.kozek@muzeum.tarnow.pl


„Jak czytać portret staropolski” (od 7 do 17 lat)
Zajęcia poświęcone sztuce portretowania dawniej i dziś. Prowadzone będą w oparciu o kolekcję portretu sarmackiego oraz portrety uczestników, którzy spróbują wcielić się w postaci z dawnych czasów. Zajęcia pomogą odnaleźć sekretny kod ukryty w znakach i symbolach widocznych na obrazach. Pozwoli to dzieciom lepiej rozumieć malarstwo i bardziej świadomie się nim cieszyć.

W programie: uczestnicy poznają kolekcję portretu sarmackiego prezentowaną w Sali Pospólstwa w Ratuszu oraz wspólnie określą cechy obrazów tego rodzaju. Pod kierunkiem prowadzącego, rozwiązując rebusy i uzupełniając szablon drzewa genealogicznego, dzieci poznają znaczenie słów: Sarmatyzm, szlachcic, przodek, kolekcja… – terminy i forma pracy będą dostosowane do wieku uczniów. Mając do dyspozycji damskie i męskie stroje oraz repliki atrybutów (buzdygan, buława, księga), uczniowie zrozumieją zasady portretowania osób w dawnych czasach i nauczą się rozszyfrowywać informacje ukryte w obrazach. Będą mieć też szansę wcielić się w postać z tamtych czasów, np. hetmana, rycerza, damy czy uczonego. W trakcie tej części zajęć prowadzący wykona fotografie, które będą współczesną formą portretowania. Zdjęcia zostaną oprawione w ozdobne ramki – przygotowane przez uczestników. W finalnej części dzieci, patrząc na swoje fotografie, porównają je z portretem staropolskim, a następnie wskażą podobieństwa i różnice. Wykonane prace uczestnicy zabiorą ze sobą, po czym w klasie przygotują własną kolekcję portretu sarmackiego.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7-17 lat
Liczba uczestników: do 25 osób
Czas trwania: 1,5 godz.
Kalendarz zajęć: X – VI; codziennie w dni otwarcia Muzeum;
Koszt: 4,50 zł od osoby (uczestnicy z gm. Tarnów), 0 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Tarnów)
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Oddział Ratusz; Rynek 1, 33-100 Tarnów
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Jolanta Adamczyk, tel. (14) 621 21 49 / e-mail: j.adamczyk@muzeum.tarnow.pl


„Z bronią ku wolności – Tarnów pierwszy niepodległy” (11- 18 lat)
Warsztaty muzealne obejmujące okres historyczny od zaborów do zakończenia I Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów Ziemi Tarnowskiej w kontekście stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W programie: punktem wyjścia zajęć będzie praca zespołu z wielkoformatowymi puzzlami, obrazującymi etapy rozdzielania ziem polskich w trakcie kolejnych rozbiorów. W efekcie uczniowie stworzą mapę i na jej podstawie określą, które ziemie przynależały do każdego z zaborców. Główny etap zajęć rozpocznie się prezentacją multimedialną dotyczącą zrywów niepodległościowych w 1830 i 1863 roku oraz przyczyn wybuchu I Wojny Światowej. Na potrzeby zajęć zostanie stworzony niekompletny komiks dotyczący dwóch ważnych bitew: pod Łowczówkiem i pod Gorlicami. Uczniowie uzupełnią brakujące teksty w „chmurkach”, wykorzystując informacje z otrzymanych notatek o tych wydarzeniach. Prace te zabiorą ze sobą do omówienia na lekcjach historii w odpowiednim terminie. Następnie prowadzący zapozna grupę z ekspozycją dotyczącą odzyskania niepodległości przez Tarnów. Spotkanie zakończy się warsztatami, podczas których uczniowie wykonają biżuterię patriotyczną: bransoletki z zawieszkami.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 11-18 lat
Liczba uczestników: do 25 osób
Czas trwania: 2 godz.
Kalendarz zajęć: III – VI ; codziennie w dni otwarcia Muzeum; dla uczestników indywidualnych trzecia niedziela w miesiącu (oprócz wakacji)
Koszt: 6 zł od osoby (uczestnicy z gm. Tarnów), 1 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Tarnów)
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Oddział Gmach Główny; Rynek 3, 33-100 Tarnów
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Przemysław Kozek, tel. 14 6390864, 6390865, 6212149 / e-mail: p.kozek@muzeum.tarnow.pl


„Wspomnienia ze szkolnej ławy” (7 -14 lat)
Warsztaty muzealne, których zadaniem jest przybliżenie charakteru szkoły wiejskiej z dawnych lat. Uczniowie zasiądą w drewnianych ławkach ,a następnie przy użyciu gęsich piór i atramentu umieszczonego w kałamarzach zapoznają się z dawną metodą pięknego pisania (kaligrafią ) i ze sposobem zapisywania osobistych przemyśleń, wspomnień w formie pamiętnikarskiej.

W programie: uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę zajęć krótką pogadanką i prezentacją multimedialną, która zobrazuje szkolnictwo w Polsce z przełomu XIX i XX wieku. Uczniowie będą mogli zobaczyć rekopisy Wincentego Witosa. Prowadzący w krótkim wprowadzeniu wyjaśni: Co to jest kaligrafia? Do czego służy gęsie pióro czy lipowy patyczek? Co to jest kałamarz? Następnie dzieci zasiądą w starych drewnianych ławkach, aby poczuć klimat szkoły sprzed 100 lat. Dzieci podejmą próbę samodzielnego pisania gęsim piórem/lipowym patyczkiem, stosując zasady kaligrafii.
W ostatniej części zajęć każdy uczestnik, pracując indywidualnie, samodzielnie wykona ozdobną okładkę pamiętnika za pomocą kolażu. Na pierwszej stronie pamiętnika zostanie umieszczona informacja ze spotkania w Muzeum. Na kolejnej stronie każdy wklei swoją kartkę z lekcji. Zajęcia zakończą się wspólnym rozwiązywaniem rebusów i zgadywanek.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7 -14 lat
Liczba uczestników: do 25 osób
Czas trwania: 2,5 godz.
Kalendarz zajęć: XI – VI; poniedziałek-piątek
Koszt: 5,25 zł od osoby (uczestnicy z gm. Tarnów), 0,25 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Tarnów)
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach; 33-122 Wierzchosławice 698
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Janusz Skicki; tel. 14 6797040 / e-mail: muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl


„Staropolskim obyczajem: od świtu do zmierzchu życia” (7 – 14 lat)
Zapraszamy na podróż w czasie, podczas której uczestnicy, w odpowiednich przebraniach zapoznają się z wartościami bogatej kultury sarmackiej i sposobami ich manifestowania na różnych etapach życia. Poprzez charakteryzację i przebywanie w historycznych wnętrzach średniowiecznego zamku, wszyscy uczestnicy zajęć wezmą udział w wielowątkowej dramie historycznej, w której każdy będzie mógł zagrać ważną rolę i pełniej odczuć klimat i charakter minionej epoki.

W programie: prowadzący zajęcia wcielą się w rolę wędrownego bajarza i księdza, natomiast dzieci w odpowiednie charakteryzacje stosowne do odgrywanych ról. Lekcja składa się z 6 etapów:
1 – chrzest przy studni na zamkowym dziedzińcu – uczestnicy w tej części poznają obrządek chrztu i przesądy z nim powiązane, oraz dawne nazewnictwo dotyczące stopni pokrewieństwa;
2 – legenda o Tarłównie w Sali Koncertowej – tu zostaną zaprezentowane zwyczaje związane ze zrękowinami, przygotowaniem posagu i samego ślubu;
3 – ślub w Sali Rycerskiej – uczestnicy będą mogli porównać dwie ceremonie ślubne: dworską i chłopską, zostaną też zapoznani z zasadami dawnego savoir – vivre’u,
4 – na koniec wszyscy wspólnie zatańczą poloneza;
5 – pogrzeb w Kaplicy – tutaj zostanie ukazana rola śmierci w kulturze sarmackiej i wyjaśnione pojęcia: „castrum doloris”, „taniec śmierci”, portret trumienny, chorągiew nagrobna;
6 – w części warsztatowej uczniowie wykonają własne drzewa genealogiczne, by w pełni uzmysłowić sobie powiązania rodzinne.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
Liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania: 1,5 godz.
Kalendarz zajęć: IV – VI 2018, w godzinach pracy Muzeum
Koszt: 5,50 zł od osoby (uczestnicy z gm. Dębno), 0,50 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Dębno)
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Oddział Zamek w Dębnie, 32-852 Dębno 189
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Krystyna Gurgul; tel. 14 6658035/ e-mail: debno@muzeum.tarnow.pl

 

Bon Kultury 2017 - logo