BON KULTURY to innowacyjna w skali kraju inicjatywa Województwa Małopolskiego i regionalnych instytucji kultury, dla których organizatorem/współorganizatorem jest Województwo Małopolskie. Realizowana jest już po raz ósmy, ma zachęcić do częstszego uczestnictwa w kulturze i czerpania z tych spotkań inspiracji, radości odkrywania siebie i otaczającej rzeczywistości.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie włącza się w tą inicjatywę, zapraszając do swoich oddziałów i filii w Tarnowie, Wierzchosławicach i Dębnie.


Uwaga! Pociąg!

Zajęcia muzealne, ukazujące rozwój kolei w Polsce i na świecie, historię dworca w Tarnowie oraz zasady bezpieczeństwa na kolei.

w programie:

Spotkanie rozpocznie się prezentacją multimedialną ukazującą rozwój kolei w Polce i na świecie oraz zasady bezpieczeństwa na dworcu i w podróży pociągiem. Następnie uczestnicy zajęć obejrzą wystawę pamiątek kolejowych w stworzonej na potrzeby zajęć ekspozycji. Kolejnym etapem zajęć będzie gra „Budujemy Kolej galicyjską” polegającej na ułożeniu połączenie kolejowego łączącego pięć największych miast leżących wzdłuż historycznej trasy Kolei galicyjskiej (1856-61) łączącej Kraków ze Lwowem. W trakcie gry będą musieli wykazać się wiedzą zdobytą w podczas zajęć. Kolejnym elementem spotkania będzie praca w grupach dostosowana do wieku uczestników. Ostatnim etapem pracy będą warsztaty, w trakcie których uczestnicy wykonają malowane obrazki przedstawiające dworzec w Tarnowie. Wzór obrazków stanowić będą pocztówki i zdjęcia z początku XX w. pochodzące z zasobów muzeum. Obrazki będą malowane kolorowymi markerami dekoracyjnymi na plastikowych antyramach. Uczestnicy zabiorą wykonane własnoręcznie obrazki na pamiątkę.

zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7 do 16 lat
liczba uczestników: do 30 osób
czas trwania: 1,5 – 2 godz.
kalendarz zajęć:  10.2018  – 11.2019; dni otwarcia Muzeum
koszt: 4,20 zł od osoby (uczestnicy z gm. Tarnów), 0 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Tarnów)
miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie / oddział Galeria „Panorama”, Plac Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

szczegółowe informacje i rezerwacja:
Kamila Jasiak
tel. +48 784912326
e-mail: galeria.panorama@muzeum.tarnow.pl


Nadzieja w męstwie, ratunek w zwycięstwie!  

Warsztaty muzealne poświęcone potędze husarii, obejmujące okres historyczny wojen Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Imperium Osmańskim, ze szczególnym uwzględnieniem panowania Jana III Sobieskiego i Odsieczy Wiedeńskiej.

w programie:

Punktem wyjścia będzie zapoznanie uczestników z elementami uzbrojenia husarskiego znajdującego się na ekspozycji, a które ma odpowiedniki w licznych replikach dostępnych do sensorycznego poznania dla biorących udział w zajęciach. Po zaznajomieniu z nazwami
i omówieniu funkcji poszczególnych eksponatów, uczestnicy wykonają własnoręcznie hełmy husarskie wg. przygotowanego wcześniej wzoru, które zabiorą ze sobą. Następnie grupa przejdzie do stylizowanego namiotu tureckiego gdzie na bazie fragmentu filmu Odsiecz wiedeńska i mapy Polski z XVII wieku, zapozna się z bitwami z udziałem husarii oraz najważniejszymi postaciami historycznymi. Zdobytą wiedzę zweryfikuje gra Husaria – duma polska, która zakończy zajęcia.

materiały z audiodeskrypcją:

  1. Powstanie husarii i jej charakterystyka
  2. Elementy uzbrojenia husarii

zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 10 do 18 lat
zajęcia dostosowane do grup z niepełnosprawnością słuchu i wzroku
liczba uczestników: do 25 osób
czas trwania: 1,5 godz.
kalendarz zajęć: 10.2018 – 06.2019; dni otwarcia Muzeum
koszt: 5,50 zł od osoby (uczestnicy z gm. Tarnów), 0,50 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Tarnów)
miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie / Filia Ratusz, Rynek 1, 33-100 Tarnów

szczegółowe informacje i rezerwacja:
Jolanta Adamczyk
tel. (14) 621 21 49
e-mail: j.adamczyk@muzeum.tarnow.pl


Z bronią ku wolności – Tarnów pierwszy niepodległy

Warsztaty muzealne obejmujące okres historyczny od zaborów do zakończenia I Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów Ziemi Tarnowskiej w kontekście stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

w programie:

Punktem wyjścia zajęć będzie praca zespołu z wielkoformatowymi puzzlami, obrazującymi etapy rozdzielania ziem polskich w trakcie kolejnych rozbiorów. W efekcie uczniowie stworzą mapę i na jej podstawie określą, które ziemie przynależały do każdego z zaborców. Główny etap zajęć rozpocznie się prezentacją multimedialną dotyczącą zrywów niepodległościowych w 1830 i 1863 roku oraz przyczyn wybuchu I Wojny Światowej. Na potrzeby zajęć zostanie stworzony niekompletny komiks dotyczący dwóch ważnych bitew: pod Łowczówkiem i pod Gorlicami. Uczniowie uzupełnią brakujące teksty w „chmurkach”, wykorzystując informacje z otrzymanych notatek o tych wydarzeniach. Prace te zabiorą ze sobą do omówienia na lekcjach historii. Następnie prowadzący zapozna grupę z ekspozycją dotyczącą odzyskania niepodległości przez Tarnów. Spotkanie zakończy się warsztatami, podczas których uczniowie wykonają biżuterię patriotyczną: bransoletki z zawieszkami.

zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 11 do 18 lat
liczba uczestników: do 25 osób
czas trwania: 2 godz.
kalendarz zajęć: 05.2018 – 12.2018; dni otwarcia Muzeum; dla uczestników indywidualnych trzecia niedziela miesiąca
koszt: 6 zł od osoby (uczestnicy z gm. Tarnów), 1 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Tarnów)
miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie / Siedziba, Rynek 3, 33-100 Tarnów

Szczegółowe informacje i rezerwacja:
Przemysław Kozek
tel. (14) 621 21 49
e-mail: przemek.kozek@op.pl

limit miejsc wyczerpany


Zamknięte w malowanej skrzyni

Warsztaty muzealne, których zadaniem jest przybliżenie obrzędów i zwyczajów małopolskiej wsi z początku XX w.

w programie:

W pierwszej części na bazie eksponatów i prezentacji multimedialnej uczestnicy zostaną zapoznani z dawnymi obyczajami, które panowały na małopolskiej wsi na początku XX wieku oraz przyśpiewkami ludowymi, które towarzyszyły obrzędom chrzcin, uroczystościom weselnym, wyskubkom. Następnie dzieci odkryją co mogła mieścić skrzynia posagowa bogatej panny wydawanej za mąż oraz jak przygotowywano dziecko do chrztu. Po wysłuchaniu fragmentów wspomnień Wincentego Witosa uczestnicy wspólnie porównają obrzędy dawne i dzisiejsze. Kolejnym punktem będzie darcie pierza, któremu towarzyszyć będą wspólnie wykonywane przyśpiewki ludowe m.in.: Leciały gąseczki, Miała baba koguta, W moim ogródeczku, Głęboka studzienka.  W wersji alternatywnej, dla dzieci z alergią, przygotowane będą papierowe serwety do wycinania na nich ludowych motywów. Na zakończenie każdy uczestnik samodzielnie ozdobi drewnianą skrzyneczkę na rodzinne pamiątki i zabierze ją do domu (skrzyneczka będzie nawiązaniem do zwyczaju gromadzenia rzeczy w malowanej skrzyni).

zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
liczba uczestników: do 25 osób
czas trwania: 2,5 godz.
kalendarz zajęć: 09.2018 – 06.2019; poniedziałek-piątek
koszt: 5,50 zł od osoby (uczestnicy z gm. Wierzchosławice), 0,50 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Wierzchosławice)
miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie / oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 698

Szczegółowe informacje i rezerwacja:
Janusz Skicki
tel. 14 6797040
e-mail: muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl


Staropolskim obyczajem: od świtu do zmierzchu życia

Zajęcia podczas których uczestnicy odbędą podróż w czasie. Odpowiednio przebrani zapoznają się z kulturą i wartościami sarmackimi oraz sposobami ich manifestowania na różnych etapach życia. 

w programie:            

Prowadzący zajęcia wcielą się w rolę wędrownego bajarza i księdza, natomiast dzieci zostaną przebierane w koszule, tuniki, płaszcze oraz inne stroje stosowne do odgrywanych ról. Taka charakteryzacja i klimat zamku pozwoli przenieść się uczestnikom zajęć w odległą przeszłość.

Lekcja składa się z następujących etapów:

  • chrzest przy studni na zamkowym dziedzińcu – uczestnicy w tej części poznają obrządek chrztu i przesądy z nim powiązane oraz dawne nazewnictwo dotyczące stopni pokrewieństwa
  • legenda o Tarłównie w Sali Koncertowej – tu zostaną zaprezentowane zwyczaje związane ze zrękowinami i przygotowaniami do ślubu
  • ślub w Sali Rycerskiej – uczestnicy będą mogli porównać dwie ceremonie ślubne: dworską i chłopską oraz zostaną zapoznani z zasadami dawnego savoir – vivre’u, a na koniec wszyscy zatańczą poloneza
  • pogrzeb w Kaplicy – tutaj zostanie ukazana rola śmierci w kulturze sarmackiej i wyjaśnione pojęcia: castrum doloris, „taniec śmierci”, portret trumienny oraz chorągiew nagrobna.

Etapy te będą uatrakcyjnione elementami dramy. Natomiast w części warsztatowej uczniowie wykonają własne drzewa genealogiczne, by w pełni uzmysłowić sobie powiązania rodzinne.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
Liczba uczestników: do 30 osób
Czas trwania: 1,5 godz.
Kalendarz zajęć: 04.2018 – 10.2018; dni otwarcia Muzeum
Koszt: 5,50 zł od osoby (uczestnicy z gm. Dębno), 0,50 zł od osoby (uczestnicy spoza gm. Dębno)
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie / Muzeum Zamek w Dębnie, 32-852 Dębno 189

Szczegółowe informacje i rezerwacja:
Krystyna Gurgul
tel. 14 6658035
e-mail: debno@muzeum.tarnow.pl


bon kultury_top