Ekspozycja stała w Muzeum Wincentego Witosa

W „starym domu” zgromadzono eksponaty etnograficzne pochodzące z chłopskich gospodarstw w Wierzchosławicach i ukazujące warunki życia na wsi w XIX w.

Wnętrze domu mieszkalnego w nowej zagrodzie zachowało autentyczny charakter z okresu życia Wincentego Witosa, z meblami, dokumentami.

Izba pamięci umieszczona w budynku dawnej stajni przedstawia dokładną biografię W. Witosa poprzez ikonografię, przedwojenne kroniki filmowe itp.

W spichlerzu znajduje się wystawa sztandarów organizacji ludowych z różnych okresów. Najcenniejszy jest sztandar Zarządu Powiatowego Tarnów PSL Piast z 1928 r.

Oryginalne wnętrze stodoły wyposażono w narzędzia rolnicze, jakich używał Witos.