ZPP 28/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Roboty budowlane – montaż klimatyzatora i rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Rynek 3 w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY ZPP 28/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-09-13 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi