ZPP 30/2018 Dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP 30/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-07-17 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Wybrano ofertę wykonawcy ELEKTRA S.A., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, kwota brutto 25 860,63 zł