ZAMEK W DĘBNIE – OFERTA EDUKACYJNA

ZAMKOWE SPOTKANIA Z HISTORIĄ I SZTUKĄ

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWCH I SZKOŁY PONADPODSTAWOWYCH

1. Zanim giermek stał się rycerzem – lekcja na temat życia w średniowiecznym zamku. Uczniowie dowiadują się o rodzajach dawnych budowli, o materiałach z jakich były wznoszone. Przedstawiona jest też w zarysie droga kandydata do stanu rycerskiego (paź, giermek), zajęcia i obowiązki, aż do momentu pasowania na rycerza. Wspominamy też o ulubionych zajęciach w dawnych czasach, czyli o polowaniach (m.in. sokolnictwo) i turniejach rycerskich.

2. Tajemnice zamkowej kuchni i spiżarni – we wnętrzu zamkowej kuchni poznajemy formę i kształt dawnego paleniska (ognisko), oraz ewolucję, jaka nastąpiła na przestrzeni stuleci aż do powstania XVI–wiecznego pieca kuchennego. Prezentujemy też dawne sposoby przyrządzania posiłków, a także różnorodne naczynia i materiały, z których były wykonywane, sposoby ich konserwacji, zabezpieczania. W zamkowej spiżarni można dowiedzieć się jak nasi przodkowie przygotowywali i gromadzili zapasy na zimę, a także poznać niektóre tajniki leczenia członków rodziny i poddanych domowymi sposobami, w oparciu o znajomość ziół, ich właściwości i nie tylko…

3. Jak panów portretowano – na lekcji omówiona zostaje historia, jaką przeszedł rozwój wizerunku potocznie zwanego w malarstwie portretem staropolskim. Jego dzieje rozpoczynają całopostaciowe portrety wotywne, ukazujące polecających się opiece Opatrzności, następnie portrety epitafijne, mające upamiętniać osobę zmarłego, by przejść wreszcie do portretów sarmackich – w tzw. małym lub pełnym popiersiu poprzez portret reprezentacyjny typu „en pied” – w całej postaci. Na zakończenie wspominamy także o portrecie trumiennym, będącym ewenementem w skali europejskiej, oraz o wizerunkach zmarłego ukazanych na chorągwiach pogrzebowych. Lekcja połączona jest z warsztatami plastycznymi.

4. Gość w dom, Bóg w dom – lekcja, której celem jest ukazanie barwnej kultury polskiej szlachty, obyczajów, przywiązania do tradycji, oraz szeroko pojętej kultury materialnej (rzemiosło artystyczne, meble, stroje, biżuteria, portrety itp.). W dalszej części lekcji snujemy opowieści o ulubionych sarmackich zajęciach, zabawach i obrzędach. Można też sprawdzić swoje umiejętności taneczne związane z naszymi narodowymi tańcami, a także podjąć próbę prawidłowego zawiązania pasa kontuszowego, by wreszcie zmierzyć się z trudnością wygłoszenia mowy pogrzebowej czy wzniosłej oracji na czyjąś cześć.

5. Opowieści biblijne – w oparciu o przykłady ze zbiorów malarstwa, znajdującego się we wnętrzach zamku w Dębnie próbujemy odczytać treści obrazów, rozpoznać sceny przedstawione przez malarzy. Kluczem do rozpoznania i zidentyfikowania poszczególnych postaci są ich atrybuty i znajomość tekstu Biblii. Lekcja odbywa się w Sali Koncertowej zamku oraz w Skarbcu i Kaplicy – są to pomieszczenia, w których skupiono najwięcej obrazów o tej tematyce. Scen biblijnych szukamy także poza malarstwem sztalugowym i tablicowym. Mogły się one znajdować również na ścianach wnętrz (np. freski), na meblach i innych małych formach meblarskich (dekoracje w technice intarsji i inkrustacji), na naczyniach porcelanowych lub cynowych i srebrnych.

Cena lekcji wynosi 8 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 50 zł opłaty za lekcję od całej grupy. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób. Wymagana rezerwacja

6. Dawno, dawno temu…, legendy o Dębnie – (lekcja w terenie) w ciągu długiej, liczącej ponad 735 lat historii Dębna powstały liczne legendy i podania. Niektóre z nich możemy poznać podczas tej lekcji. Na przestrzeni długich dziejów wiele ciekawych postaci odwiedzało Dębno, np. księżna Kinga, która wraz ze swoim orszakiem właśnie tutaj została zaatakowana przez Tatarów, a co z tego wynikło dowiemy się słuchając barwnych opowieści i odwiedzając miejsce upamiętnione jej pomnikiem – jest to najstarsza w Polsce kamienna figura tej świętej. Zamkowych komnat strzeże Biała Dama. Można ją spotkać o północy, ale pojawia się także czasami w ciągu dnia…. Podążając śladem legend dębińskich odwiedzamy inne historyczne obiekty (kościół, kaplica grobowa Jastrzębskich, a także przydrożne figury i kapliczki).

Cena za lekcję w terenie: 150 zł od grupy. Czas trwania ok. 1,5 godz. Grupy do 25 osób.
Wymagana rezerwacja.