ZPP 37/2018 Wykonanie usług poligraficznych

ZNAK SPRAWY ZPP 37/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-09-25 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

S60 Łukasz Lasek
ul. Braci Saków 5,
33-100 Tarnów

na kwotę: 13 824,08 zł brutto