23 czerwca DZIEŃ OJCA

Muzeum Okręgowe w Tarnowie składa najlepsze życzenia wszystkim Tatom i Tatusiom, jednocześnie zaprasza na rodzinne spotkania ze sztuką oraz historią Tarnowa do swoich oddziałów!

Korzystając z okazji chcielibyśmy również zaprezentować Państwu jedno z dzieł, które znajduje się w zbiorach naszego Muzeum. Jest nim podwójny portret namalowany przez włoskiego artystę – Giuseppe Giacomo Battiga. Ten wenecki artysta do Polski został zaproszony przez Romana Sanguszkę i został portrecistą książęcej rodziny. Jednym z obrazów namalowanych przez Battiga a pochodzącym z sanguszkowskiej kolekcji jest „Portret Eustachego Sanguszki z synem Romanem”. Obaj mężczyźni zostali przedstawieni w ujęciu do kolan z twarzami zwróconymi w odwrotnych kierunkach. Swoim spojrzeniem, jako pierwszego napotykamy Eustachego Erazma Sanguszkę. Za nim znajduje się syn Roman, który opiera lewą dłoń na ramieniu ojca, a drugą przytrzymuje jego prawą rękę. Gestem tym podkreślona została bliska więź łącząca sportretowanych, pomimo iż obraz ten należy do typu portretów o charakterze oficjalnym.