Otwarcie wystawy pt. „Artystyczne inspiracje – Andrzej Ruszel i rodzina”

Start: 2024-03-04 18:00:00
Koniec: 2024-03-29 00:00:00
Siedziba

4.03.2024 r. o godzinie 18.00 w Siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej, odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Artystyczne inspiracje – Andrzej Ruszel i rodzina”.

Ta niezwykła wystawa zrealizowana w ramach cyklu: „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej” odsłania dokonania czterech pokoleń artystów, zarówno profesjonalistów jak i amatorów, w różnych dziedzinach sztuk plastycznych. Historia artystycznej twórczości rodziny Ruszel zaczyna się w ubiegłym stuleciu od Andrzeja, który mimo pracy zawodowej i obowiązków związanych
z wychowaniem i utrzymaniem licznego potomstwa znajdował czas, aby rozwijać swoją pasję. Dopiero po przejściu na rentę, mając więcej czasu mógł poświęcić się działalności artystycznej: rysować, malować i rzeźbić. Mimo, że był samoukiem i amatorem, jego prace były bardzo dobrze postrzegane zarówno w środowisku tarnowskim, jak i poza nim. Jego postawa, charyzma i dobry przykład stały się inspiracją dla synów.

Na wystawie eksponowanych będzie około 70 prac, których autorami jest szesnaścioro twórców,  będących przedstawicielami trzech pokoleń potomków Andrzeja. Dodatkowo na wystawie zobaczymy  jedną pracę syna Karoliny, Samuela (9 letniego chłopca, który reprezentuje 4 pokolenie).

Do tej pory w ramach cyklu: „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej” swoje prace pokazywali: Jerzy, Wojciech, Marcin i Krzysztof. To twórcy, którzy realizują się zawodowo poprzez sztukę a ich dorobek znany jest zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na ekspozycji zobaczyć będzie można prace z różnych dziedzin sztuki: rzeźbę, płaskorzeźbę, malarstwo, techniki mieszane, fotografie oraz rysunki.

Kuratorka wystawy: Bożena Szczupak

Wystawa czynna: 05-29.03.2024 r.