Podsumowanie roku 2023

Rok 2023 upłynął w Muzeum Okręgowym w Tarnowie przede wszystkim pod znakiem działań związanych z prezentacją obiektów wchodzących w skład kolekcji ceramiki i szkła nabytej pod koniec 2022 r. od księcia Pawła Sanguszki – potomka dawnych właścicieli miasta. Poza uroczystym, symbolicznym przekazaniem zbiorów oraz promocją dwutomowego katalogu pn. „Ceramika i szkło
z depozytu książąt Sanguszków w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Świadkowie historii” (luty 2023 r.) Muzeum przygotowało także dwie wystawy czasowe, na których zademonstrowano wybrane muzealia pochodzące z dawnego depozytu. Były to ekspozycje: „Krucha materia. Szkło ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie” oraz „Porcelana książąt Sanguszków – serwisy”. Nowym nabytkom poświęcone były również m.in.: sesja popularnonaukowa oraz działania edukacyjne i popularyzatorskie prowadzone na muzealnych profilach społecznościowych.

  • Frekwencja

Ogólna liczba osób, które w 2023 r. odwiedziły Muzeum w celu zwiedzenia wystaw stałych i czasowych, uczestniczenia w organizowanych bądź współorganizowanych przez instytucję wydarzeniach lub wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych wyniosła blisko 121 tysięcy.

Wystawy stałe

Wystawy stałe Muzeum prezentowane były w 10 lokalizacjach. Łącznie w 2023 r. odwiedziło je blisko 60 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się ekspozycja udostępniana w Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu, filii Muzeum Etnograficznego. Odwiedziło ją ponad 25 tysięcy osób. Na kolejnych miejscach uplasowały się oddziały: Muzeum Zamek w Dębnie (ponad 9 tysięcy), oraz Muzeum Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej (ponad 7 tysięcy).

  • Wystawy czasowe

W 2023 r. Muzeum udostępniło zwiedzającym łącznie 33 wystawy czasowe. Spośród nich 4 stanowiły kontynuację wystaw otwartych w roku 2022, natomiast 29 to całkowicie nowe ekspozycje. Były wśród nich wystawy ukazujące twórczość artystyczną, jak i prezentacje historyczne, etnograficzne oraz archeologiczne. Część z nich stanowiła kolejne odsłony muzealnych serii: „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”, „Skarby Muzeum Okręgowego w Tarnowie”, „Magazyn”, czy „Tarnowscy kolekcjonerzy”. Łącznie zobaczyło je ponad 30 tysięcy osób.

  • Wydarzenia

W minionym roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie brało udział w realizacji 55 wydarzeń (16 własnych oraz 39, w przypadku których wystąpiło w charakterze współorganizatora). Do najważniejszych należała 60. edycja Konkursu „Malowana Chata”, który na początku czerwca 2023 r. odbył się w Zalipiu. Zainteresowani po raz kolejny mogli uczestniczyć także w Międzynarodowym Turnieju Rycerskim „O złoty warkocz Tarłówny”, podobnie jak rok wcześniej zorganizowanym w formule „Międzynarodowych Spotkań z Dziedzictwem i Historią Wojskowości na Zamku w Dębnie”. Muzeum włączyło się obchody „Międzynarodowej Nocy Muzeów” oraz w ogólnopolską akcję „Narodowego Czytania”. Kontynuowano działania w ramach projektu: „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Muzeum zapraszało do udziału w konkursach, koncertach, sesjach popularnonaukowych, plenerach malarskich, grach terenowych oraz innych przedsięwzięciach adresowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. Ogólna liczba uczestników imprez muzealnych przygotowanych w 2023 r. wyniosła ponad 17 tysięcy osób.

  • Edukacja

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyła się również oferta edukacyjna Muzeum. W 2023 r. pracownicy muzealnych jednostek organizacyjnych przeprowadzili łącznie 765 lekcji muzealnych,
w których wzięło udział ponad 13 tysięcy uczestników. Największa liczba zajęć odbyła się w Galerii „Panorama” oraz oddziałach: Muzeum Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, Muzeum Zamek w Dębnie i Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci. Grupy szkolne przyciągały również lekcje proponowane przez Muzeum Etnograficzne w Tarnowie oraz Muzeum Historii Tarnowa i Regionu.

https://www.tarnowska.tv/artykul/18262,tarnowskie-muzeum-w-liczbach-czyli-podsumowanie-roku-ubieglego?fbclid=IwAR0xwrKRxGQWdHIMFtP0RHHtLZqMQvWVxPgwDEavrRTeaWpdLSGcX7_GXK8