ROCZNICA PRZEKSZTAŁCENIA Związku Walki Zbrojnej W Armię Krajową

Start: 2024-02-14 12:00:00
Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci

W środę (14 lutego) przypada rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
Z tej okazji zapraszamy na okręgowe uroczystości rocznicowe, które odbędą się w Tarnowie przy Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci.
Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci (ul. Mościckiego 29)

Program:

  • godz. 12:00 – modlitwa w intencji poległych i zmarłych żołnierzy Polski Podziemnej przy obeliskach: 16. Pułku Piechoty i Armii Krajowej, zapalenie świateł pamięci i złożenie kwiatów
  • godz. 12:30 – Bezpłatne zwiedzanie stałej ekspozycji w Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci poświęconej II wojnie światowej oraz oprowadzanie z przewodnikiem.

Na uroczystości zapraszają: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Tarnów oraz Muzeum Ziemi Tarnowskiej.

[Dnia 14 lutego 1942 r. Kalina
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1) Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy.
2) Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej.
3) Pewne specjalne uprawnienia Pana Generała w powyższym charakterze zostaną określone w osobnej instrukcji.
4) Nazwa ZWZ lub inne nazwy konspiracyjne mogą być zachowane na użytek wewnętrzny według uznania Pana Generała.
5) Rozkaz powyższy proszę podać do wiadomości Delegata Rządu.

Naczelny Wódz Sikorski generał broni]