Solidarni z Ukrainą

Тарновський регіональний музей (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) у зв’язку з ситуацією за нашим східним кордоном з 22.03.2022 ввів у всіх своїх відділеннях спеціальний квиток за ціною 1️ зл. для всіх біженців з охопленої війною України.
W związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą, od 22.03.2022 r. Muzeum Okręgowe w Tarnowie wprowadziło we wszystkich swoich oddziałach bilet specjalny w cenie 1 zł dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy.