Wystawa “Wincenty Witos na emigracji 1933-1939”

Start: 2023-11-06 00:00:00
Koniec: 2023-12-31 00:00:00
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Wincenty Witos, wybitny polski mąż stanu, w okresie międzywojennym został przez ówczesne polskie władze niesłusznie skazany w bezprecedensowym tzw. „procesie brzeskim”. Dnia 28 września 1933 r. został zmuszony do udania się na polityczną emigrację. Wybrał Czechosłowację, znaną z ówczesnej tolerancji politycznej. Znalazł tam wsparcie czeskiej partii agrarnej, wielu przyjaciół i zdobył duży autorytet.

W związku z przypadającą w bieżącym roku 90. rocznicą tego wydarzenia Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach prezentuje wystawę planszową ukazującą okres pobytu przywódcy ludowego w Czechosłowacji (1933-1939). Na kilkunastu planszach zaprezentowane zostały dotąd niepublikowane fotografie i dokumenty pochodzące z muzealnych zbiorów. Część z nich została przekazana przez osoby, które towarzyszyły Witosowi za granicą.

Aktywność Witosa na wychodźstwie zaprezentowana została przez pryzmat jego kontaktów z politykami czeskimi i polskimi, a także jego pracy na rzecz własnego stronnictwa oraz oddziaływania na bieżące wydarzenia w kraju. Wystawa stara się również ukazać osobowość polityka, boleśnie znoszącego rozłąkę z ojczyzną i rodziną. Dowodem tej nostalgii pozostaje przywoływana korespondencja do córki, przyjaciół i chłopów w Polsce.

Wystawę można zobaczyć w Muzeum Wincentego Witosa, oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie do 31 grudnia 2023 r.