Zmiana nazwy Muzeum

Informujemy, że z dniem 24 stycznia 2024 r., zgodnie z decyzją władz Województwa Małopolskiego Muzeum Okręgowe w Tarnowie zmieniło swoją nazwę na Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Zmiana ta weszła w życie na mocy Uchwały Nr LXXVII/1126/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 9 stycznia 2024, poz. 376, https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2024/376/

Muzeum jest jedną z dwóch instytucji kultury Województwa Małopolskiego, obok Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (obecnie Muzeum Ziemi Sądeckiej), których nazwa została zmieniona. Wcześniej, bo w 2023 roku, podobną procedurę przeszło obecne Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie (uprzednio Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec). Zgodnie z argumentacją organizatora nowa nazwa w pełniejszy sposób ma oddać profil placówki, w której dominującą rolę odgrywają oddziały zlokalizowane w Tarnowie i okolicy. Modyfikacja ta oznacza również powrót do jednej z historycznych nazw instytucji, która była używana w latach 1945-1949. Jednocześnie jest to odejście od nazwy nadanej w lutym 1976 r., związanej z wprowadzanymi wówczas zmianami administracyjnymi kraju, w wyniku których Tarnów stał się stolicą jednego z 49 województw.

Tarnowskie Muzeum swoją tradycją sięga roku 1927, kiedy z inicjatywy Józefa Jakubowskiego powstało Muzeum Miasta Tarnowa. W latach 1931-1939 r. połączone zostało ono z Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Po zakończeniu II wojny światowej Urząd Wojewódzki w Krakowie powołał do życia „Muzeum Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie”. Z końcem 1949 r., wraz z upaństwowieniem tarnowskiego Muzeum jego nazwa zmieniona została na: „Muzeum w Tarnowie”.

Poza nazwą wszystkie pozostałe dane instytucji pozostają bez zmian. Muzeum w dalszym ciągu będzie funkcjonowało jako jedna z instytucji kultury Województwa Małopolskiego. Przekształceniom nie ulega również jego struktura. Dotychczasowe jednostki organizacyjne, zarówno oddziały istniejące w Tarnowie, jak i poza miastem będą działały na dotychczasowych zasadach.