Niech się nam wszystkim w Nowym Roku jak najlepiej darzy – plakat świąteczny

“Niech się nam wszystkim w Nowym Roku jak najlepiej darzy”,
1955 r., 83,5 x 59,5 cm, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Gustaw Majewski (1909 – 1996) – W latach 1937 – 1939 studiował w Państwowym Instytucie Rysunku i Robót Ręcznych w Warszawie. Zajmował się grafiką użytkową (plakat, ilustracje do książek i czasopism). Wykonał m.in. plakaty: „Dożynki” (1955), „V Kongres Techników Polskich” (1966), „X lat RSW Prasa” (1967), „Warszawski wrzesień” (1969), „Idee Października zwyciężą” (1969). W roku 1970 opracował konstrukcję aparatu do projektowania fotoskładów i kompozycji literowo – obrazowych dla użytku grafików i poligrafów. Uczestniczył w międzynarodowych wystawach zbiorowych: Bruksela (1966), Amsterdam (1968) i Helsinki (1969), oraz krajowych: Warszawa (1968) i Katowice (1966).
Swą indywidualną wystawę zorganizował w 1959 roku w Domu Związku Plastyków w Moskwie.
Plakatów Gustawa Majewskiego, w bogatej kolekcji muzealnej, jest niewiele. Prezentujemy plakat świąteczny, z przedstawieniem kolędników, o treści: „Niech się nam wszystkim w Nowym Roku jak najlepiej darzy”, z 1955 roku, o wymiarach 83,5 x 59,5 cm.
Skład grupy kolędniczej przedstawiony na plakacie jest bardzo skromny i nietypowy. Świadczy to o tym, że lata 50 – te ubiegłego stulecia były bardzo trudnym okresem dla kolędników. Ówczesne władze wydały szereg zarządzeń zabraniających kolędnikom chodzenia po wsiach. Groziły za to kary pieniężne, zdarzało się także, że Milicja Obywatelska niszczyła stroje kolędników. Możliwe, że autor nie chcąc się narazić władzom, na plakacie umieścił tylko postacie: turonia, grajka i kobiety z instrumentem.
Pomimo tego, piękny zwyczaj kolędowania kultywowany w naszym kraju od pokoleń, przetrwał do dziś.

Bożena Szczupak
kustosz Muzeum Okręgowego w Tarnowie