Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w Gosławicach, gm. Wierzchosławice, pow. Tarnowski, woj. Małopolskie

Cmentarzysko w Gosławicach odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w roku 1982. W r. 1996 przeprowadzono na nim badania weryfikacyjne odkrywając 1 grób ciałopalny i jedną jamę. Grób zakwalifikowano jako pochówek kultury pomorskiej, zaś jamę, jako pochodzącą z okresu wpływów rzymskich.
W roku 2006 pod kierownictwem mgr Andrzeja Szpunara podjęto kolejne badania wykopaliskowe, w trakcie których odkryto 5 zespołów grobowych. Cztery z nich były pochówkami ciałopalnymi, popielnicowymi, zaś jeden grobem ciałopalnym, jamowym. W dwóch grobach wystąpiły przedmioty żelazne (szpile), które sytuują je we wczesnej epoce żelaza. W materiale ceramicznym widoczne są wpływy grupy górnośląsko-małopolskiej i grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. Znaleziono także fragment naczynia grafitowego, co może wskazywać na wielofazowość stanowiska.
Badania realizowane były w ramach zadania “Ratownicze badania archeologiczne na stanowiskach zagrożonych, inwentaryzacja zabytków archeologicznych w ramach programu AZP nas terenie województwa małopolskiego”.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach z Programu Operacyjnego “Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 4 – Ochrona Zabytków Archeologicznych.

W ramach tego samego zadania realizowano badania w Łętowicach i Gwoźdźcu.