Kapsuła czasu na wieży Ratusza

Podczas remontu dachu na wieży tarnowskiego Ratusza w 2006 r. odnaleziono w złoconej kuli pojemnik z dokumentem umieszczonym tam podczas poprzedniego remontu.
Po otwarciu złoconej kuli ukazał się ołowiany pojemnik
Kapsuła czasu została ostrożnie wyjęta przez dyrektora Muzeum
Okazało się, że ołowiany pojemnik jest uszkodzony. Prawdopoodbnie nie mieścił się w kuli, kiedy go wkładano.
Po rozpruciu ołowianego płaszcza ukazał się kolejny, wykonany z dwóch połówek butelek.
Wewnątrz znajdowało się zwinięte pismo, wykonane na pergaminie oraz komplet banknotów i monet z lat dwudziestych XX w.
Oto dokument umieszczony w “Kapsule czasu” po rozwinięciu, poniżej, jego pełny tekst.

27 października 2006 r. w “kapsule” umieszczono nowy pojemnik z nowym przesłaniem.


Na wieczną rzeczy pamiątkę

Starożytny ratusz w Tarnowie, którego budowa w swych początkach sięga czasów Króla Łokietka, od dłuższego szeregu lat niepoprawiany ulegał coraz większemu zniszczeniu. Cegła pod wpływem atmosfery wietrzała i kruszyła się, co gorsza w ostatnich kilku latach wystąpiły rysy na baszcie wieżowej wzdłuż całej wysokości trzonu wieży, a szczeliny te doszły w roku 1925 do szerokości 3 cm, zaś figury gryfów i fantastycznych postaci okalających dach straciły właściwy wygląd.
Wojna światowa /1914-1918/, inwazja rosyjska /1914-1915/, wojna z bolszewikami /1918-1920/ i ogromne zubożenie miasta stanowiły niezwalczoną przeszkodę w zamierzonej odbudowie starego ratusza.
Okres wytężonej pracy w gospodarce państwowej od roku 1925-1927 doprowadził do uporządkowania Skarbu państwowego a przezto i funduszów miasta Tarnowa w tym stopniu, że można było przystąpić także do wstrzymania dalszej ruiny budynku ratuszowego.
Roboty koło odnowienia attyki ratuszowej rozpoczęto w lipcu 1925 r., w którym to roku ustawiono około ratusza potrzebne rusztowania. Magistrat i Rada miasta Tarnowa powzięły jednomyślne uchwały co do odnowienia ratusza miejskiego przy zupełnem zachowaniu jego średniowiecznego charakteru. W tym też celu Budownictwo miejskie zasięgało rad i wskazówek konserwatora zabytków dla Województwa Krakowskiego profesora Tadeusza Szydłowskiego, który kilkakrotnie budynek zbadał i udzielił fachowych wskazówek.
Wykonanie przebudowy poruczono w zakresie architektonicznym dyrektorowi budownictwa miejskiego inż. Witoldowi Studnickiemu, zaś w zakresie kamieniarskim zakładowi Celestyna Kulki w Tarnowie. – Przy zdjęciu kuli podszczytowej prócz Budownictwa miejskiego obecnym był drugi Wiceburmistrz miasta Tarnowa pan Józef Jakubowski, który też zajął się ułożeniem i przepisaniem niniejższego dokumentu.
W zdjętej kuli nie znaleziono żadnych przedmiotów.
W październiku i listopadzie 1927 r. Odnowiono trzon wieżowy, więźbę hełmu, dach wieżowy pokryto blachą miedzianą, a w dniu 10-go listopada 1927 r. włożono do kuli podszczytowej niniejszy dokument jako świadectwo rzeczy i pamiatkę dla potomnych. W ciągu lata 1927 roku odnowiono całą attykę po stronie północnej i zachodniej. Stare i uszkodzone maszkarony zastąpiono nowemi wiernie odtwarzającemi zdjęte, które umieszczono w nowo otwartem “Muzeum miasta Tarnowa”.
Działo się w Tarnowie w listopadzie w roku Pańskim 1927, kiedy na stolicy św. Piotra zasiadał Ojciec św. Pius XI ? Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Dr Ignacy Mościcki, Prezesem Rady Ministrów był Marszałek Józef Piłsudski, tron biskupi w Tarnowie zajmował Ks.Dr Leon Wałęga, Starostą powiatu był Rudolf Krupiński, Burmistrzem miasta Tarnowa Dr Juljan Kryplewski, Prezydentem Sądu w Tarnowie Dr Władysław Kruczkiewicz. ?

Dokument niniejszy wykonał art-mal. Aleksander Plutzer prof. Gimnazj.II.państw.
Świadkami niniejszego aktu byli podpisani członkowie Magistratu miasta Tarnowa:
Józef Kazimierz Jakubowski
emer.Prokurator i II-gi Wiceburmistrz
Stanisław Żarek assesor
Szaja Silberpfennig assesor
Dr Juljan Kryplewski adwokat i burmistrz
Michał Niedzielski assesor
Ciołkosz Kasper profesor assesor
Artur Margulies assesor
Dr Herman Mütz adwokat i wiceburmistrz
Inż.Antoni T… assesor i radca kol.państw.

Członkowie Rady miasta Tarnowa

Ks.Dr.Józef Lubelski Kanonik Katedralny i Tajny Szambelan Ojca św. Piusa XI
Dr Edward Rappaport adwokat
Inż.Kazimierz Jana emer.st.radca kolei
Anastazy ..ninszy Mistrz Ślusarski
Józef St.Zając emeryt.urz.kolei
Kazimierz Roman Lubicz Wojciechowski Profesor gimnazjalny
Franciszek Pilecki emeryt.urzędnik kol.
Izrael Wachsler właść.dóbr ziemskich
Dr Zygmunt Silbiger kupiec i przemysłowiec
Schamdzuch Rudolf em.prof.
Wilhelm Rubin kupiec
Inż.Romuald Wowkonowicz Naczelny dyrektor przedsiębiorstw miejskich
Dr Herman Pilcer Naczelny lekarz Miejski
Dr Tadeusz Szydłowski Konserwator Okręgowy
Adam Zaleński funkc.kolejowy
Bronisław Kulka Arch.kierownik pracowni kamieniarskiej + P.C.Kulki i budowniczy miejski
Tarkowski Augustyn Architekt wykonawca robót murarskich i ele…

Inzynier Janusz Rypuszyński były Komisarz rządowy miasta od 15 lutego 1924 do 3 listopada 1926 rozpoczął odnowienie ratusza i wstawił przeważną część maszkaronów wykonanych w pracowni kamieniarsko rzeźbiarskiej p.Kulki w Tarnowie
Alojzy Kaempf 6.asesor miejski i kupiec
Ks.Kasper Mazur Kan.prob.Katedry
Dr Michał Skowroński adwokat emerytowany Zastępca Prokuratora Państwa
Dr.Jan Zbiegniewicz lekarz i radny miejski
Dr Maurycy Ausberg aptekarz
Eljasz Baron właściciel dóbr
Inż.Witold Giżbert Studnicki Dyrektor Budownictwa Miejskiego
Dr Tadeusz Alski radca Magistratu
Mieczysław Giżbert Studnicki Dyr.Oddziału Banku Polskiego
Franciszek Łabędź ..prywatny
Józef Orzech dyrektor II gimnazjum
Władysław Brach b.asesor kupiec i przemysłowiec
Ludwik Huppert starszy asesor kolejowy
Bernard Lejb kupiec
Jan Pikul cechmistrz rzeźników i masarzy
Ignacy Wilczyński sekr.Zwiazku Inwalidów
Skwirut Edward stolarz
Ignacy Maschler bankier
Józef Heuman kupiec
Dr Wolf Schenkel adwokat
Benjamin Rottenberg kupiec
Maurycy Hutter
Emil Łomnicki naczelny lekarz weteryn.
Inż.Stanisław Zawadzki Dyrektor Elektrowni miejskiej
Inż.Mojżesz Leuchter dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągowego
Gawlik Zygmunt architekt
Stanisław Świątek radny
Noworyta Ferdynand dyspozytor Parowozowni
Kłosiński Stanisław
Szczepan Nalepa dyspozytor Parowozowni