AD-271-2-1/2022 – sprzedaż i dostawa artykułów i sprzętu biurowego dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY AD-271-2-1/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2022-01-12 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Sprzedaż i dostawa artykułów i sprzętu biurowego dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Informujemy, że w postępowaniu na dostawę artykułów i sprzętu biurowego wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Resgraph Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 19,
z siedzibą w Rzeszowie

na kwotę: 20135,58 złotych