AD-271-2-2/2020 Sprzedaż i dostawa artykułów i sprzętu biurowego oraz tonerów i wkładów drukujących dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY AD-271-2-2/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-01-15 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Informujemy, że w postępowaniu na sprzedaż i dostawę tonerów i wkładów drukujących wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Druk-Punkt Dariusz Propola
ul. Krynicka 5/5,
35-505 Rzeszów

na kwotę: 8265,26 zł brutto

Natomiast w postępowaniu na sprzedaż i dostawę sprzętu biurowego wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstow Handlowo-Usługowe
Lobos sp. z o.o.
al. Pokoju 1A,
31-548 Kraków

na kwotę: 22 621,42 zł brutto